2011 Temmuz İtibarıyla Ek Ders Saat Ücretleri ve Maaş Katsayısı

01.07.2011 tarihinden itibaren M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Merkezi ve Mahalli olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretlerine ait çizelge:

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar:

Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01.12.2006 Sayı:2006/11350

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih: 16.12.2006 Sayı:26378

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 21.07.2007 Sayı:26589

Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 18.04.2008 Sayı:2008/13567

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 10.05.2008 Sayı:26872

Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 24.11.2008 Sayı:2008/14575

Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 23.01.2009 Sayı:27119

 • 05 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete?de yayınlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,064460) dikkate alınarak;
 • 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,064460 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt Ek Ders Ücreti tutarını gösteren cetveldir


  ÜNVANI

  Gösterge x Maaş Katsayısı

  TUTARI

  Profesör

  300 x 0,064460

  19,34.-TL

  Doçent

  250 x 0,064460

  16,12.-TL

  Yardımcı Doçent

  200 x 0,064460

  12,89.-TL

  Öğretim Görevlisi ve Okutman

  160 x 0,064460

  10,31.-TL

  M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

  140 x 0,064460

  9,02.-TL.

  Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

  150 x 0,064460

  9,67.-TL

  AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;

  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:
  Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

  Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :
  Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
  a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER