2011 Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcığı sınav konularının mevzuatları (Tümü)

1 Ekim 2011 tarihinde yapılacak olan Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavı konularında yer alan mevzuatları sizler için bir araya getirdik.

Mevzuatların tamamı günceldir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Son değişiklikler işlenmiş hali)

T.C Anayasası (Son Değişiklikler İşlenmiş Hali)

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu

3797 sayılı MEB teşkilat ve görevleri hakkında kanun

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu

5442 sayılı il idaresi kanunu

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu

4982 sayılı bilgi edinme hakkında kanun

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargıla

1702 sayılı ilk ve orta tedrisat mualimlerinin terfi ve

MEB yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerin

MEB ilköğretim kurumları yönetmeliği

MEB Disiplin amirleri yönetmeliği

MEB orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetme

MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlik

MEB okul aile birliği yönetmeliği

MEB Orta öğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliği

MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliği

MEB rehberlik ve psikolojik hizmetler yönetmeliği

MEB özel eğitim hizmetleri yönetmeliği

MEB ulusal ve milli bayramlarda yapılacak törenler yön

MEB Bayrak törenleri yönergesi

GEÇMİŞ YILLARIN ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI

Müdür Yardımcılığı İle İlgili Sitemizde Yer Alan Diğer Dökümanlar

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER