2011 7.sınıf SBS soruları zor mu yoksa kolay mıydı?

Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü Bölüm Başkanları, bugün yapılan 7.sınıf SBSnin orta zorlukta bir sınav olduğunu, bu yıl özelikle fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve ingilizcede daha az görsel kullanıldığını, Türkçede ise bu yıl ki 8.sınıf SBSdeki gibi nitelikli ve seçici, orta düzeyin üstünde zor soruların yer aldığını belirttiler. Tüm dersler için yapılan detaylı değerlendirme aşağıdaki gibidir:

TÜRKÇE

Sorular, nitelikli ve seçici!

Türkçe soruları; öğrencinin algılama gücünü, dikkat yeteneğini ölçecek seçicilikteydi. Kazanımlarımıza; müfredatımıza uygun bir sınavdı. Paragraf soruları yine 8. sınıflarda olduğu gibi dikkati ve parçadan sözcüğün anlamını çıkarmayı gerektiren sorulardı. Paragraflar, seçenekler ve soru kökü netlik açısından birbiriyle örtüşüyordu. Nitelikli ve seçici sorular vardı. Sınavın zorluk derecesi genel anlamda orta düzeyin üstündeydi. Sınav soruları gösterdi ki öğrenciler okuma ve yazma çalışmalarına daha fazla yönelmeliler. Görsel sorular, geçen senelere göre daha nitelikli ve öğrenciyi yorumlama açısından daha üst seviyeye taşıyıcı durumdaydı. Sınav geneline bakıldığında 5 soru zor, 12 soru orta, 4 soru ise kolay nitelikte olup tüm müfredatı tarayan bir sınavdı.

MATEMATİK

Sorular, orta zorlukta, ayırt edici ve zor iki soru var!

Sınavdaki Matematik testi direkt olarak sadece 7. Sınıf kazanımları ve müfredatı ile sınırlı kalmış ve dün yapılan 8. sınıf SBSnin aksine alt sınıflardaki kazanımlar ölçülmemiştir. Sorular genel olarak orta zorlukta olup A grubu 10., B grubu 16. soru analitik düşünceyi gerektirdiğinden zor ve A grubu 11., B grubu 17. soru, sorunun ifadesi düzgün olmadığından zor anlaşılabilir ve ayırt edici bir soru haline geldiği düşünülmektedir. Soruların genelinde işlem yükü fazlaydı. Genel olarak tarzları yapılandırmacı yaklaşıma ve müfredata uygundur. Sorular geçtiğimiz yılın sorularıyla çok büyük benzerlikler göstermektedir.

Matematik testindeki 18 sorudan 10u Matematik, 8i Geometri konularına aittir. 7. Sınıf müfredatı düşünüldüğünde bu dağılım uygundur. Soruların kazanım boyutunda dağılımı tüm yılın müfredatını başarılı bir şekilde taramış ve birçok farklı konuda sorular sorulmuştur. Sınavdaki soruların 8 tanesi kolay, 8 tanesi orta zorlukta ve 2 tanesi de zor ve ayırt edici sorulardan oluşmaktadır.

FEN VE TEKNOLOJİ

Geçen seneye göre sorular, daha az yoruma dayalı, görsellik daha az!

Sınav sorularını tümünün kazanımlara uygun olduğu fakat alt sınıflardan da kazanımlara yer verildiği görülmüştür. Tüm sorular seviyeye uygundur. B kitapçığına göre 6. Soruda deney şekli verilmediği için öğrenciler deneyin aşamalarını takip etmekte zorlanmış olabilirler. Bu soru sınavın seçici sorularındandır. 16. sorunun iki ayrı bilgi verilerek sorulması öğrencileri zorlamış olabilir. 17. soru grafiğe bakarak çok dikkatli çözülmesi gereken bir soru olduğu görülmüştür. Soruların büyük çoğunluğunun bilgi sorusu olduğu tespit edilmiştir. 6, 16 ve 17 seçici sorulardır.7 soru deneysel sorulardan oluşmuştur. 7 tanesi kolay, 8 tanesi orta zorlukta, 3 tanesi ise zor sorulardan oluşmuştur. Testteki sorular hem 7. sınıf hem de alt sınıfların kazanımlarını içermesi bakımından sarmal yapıya önem verildiğini göstermiştir. Geçen sene yapılan sınava oranla daha az yoruma dayalı olduğu görülmüştür. Bazı deney sorularının şekilsiz ve düz anlatım şeklinde yapılması öğrencilerin soruları çözmesini zorlaştırmıştır. Özellikle görsel algısı yüksek olan öğrencilerin zorlanabileceği bir sınav olduğu düşünülmektedir.

SOSYAL BİLGİLER

Sorular, daha kısa ve daha az görsel kullanılmış!

7. sınıflar düzeyinde uygulanan Seviye Belirleme Sınavında sorular genel itibariyle müfredata ve kazanımlara uygundur. Bu bağlamda ilk dikkati çeken soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğudur. Bununla birlikte B kitapçığına göre 12. ve 14. sorular zor ve seçicidir. Soruların %30u görsellerle desteklenmiştir. Ancak geçen yıla oranla bu yıl sorularda görsel kullanımında azalma olmuştur. Tüm ünitelerden soru gelmiş olup yine geçen yılla karşılaştırıldığında gelenek bozulmamış, soruların ağırlığı 2. ve 3. ünitelerde toplanmıştır. ( 18 sorunun 9u, 2. ve 3. ünitelerden gelmiştir.) Toplamda ise soruların 11 tanesi bilgiye dayalıyken 7 tanesi de yorum ağırlıklıdır. Soru tarzlarında ise belirgin bir değişiklik olmamakla birlikte soruların biraz daha kısa olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Sosyal Bilgiler dersi için eleyici nitelikte olan iki soru (12. ve 14.) sınavda belirleyici olmuştur.

İNGİLİZCE

Sorular, geçen seneye göre daha kolay!

Bu sene 7.sınıf İngilizce soruları dil yapılarını ölçmekle dikkat çekmekte. Geçen seneye göre soruların daha kolay olduğu gözlemlendi. Gramer yapıları, tek bir cümle içerisinde değil soru-cevap şeklinde ve iletişimsel metoda uygun olarak ölçülmüş. Bu sene daha az görsel kullanıldığı gözlemlenmekte. On beş soruda sadece üç görsel kullanılmış. Kelime bilgisi yerine kalıp kullanımı ve uygulamasının ölçülmesi tercih edilmiş. Genel olarak 7.sınıf müfredatı ve öğretim programlarıyla sorular örtüşmekte.

FRANSIZCA

Çok dikkat gerektiren sorular var!

Bu yılki 7. sınıf fransızca soruları geçen yıla göre daha kolay ve öğrencilerin seviyesine uygun hazırlanmıştır, yalnız çok dikkat gerektiren sorular vardır. 7. sınıf fransızca öğretim programındaki kazanımlara uygundur, müfredatı genel olarak kapsamaktadır. Testteki tüm sorular fransızca 7.sınıf müfredatına uygundur.

ALMANCA

Sorular, çoğunlukla kelime ve gramer bilgisini ölçmeye yönelik, okuma becerisi ölçülmemiş!

Geçen seneye kıyasla bu sene görsellerden faydalanılmış. Karşılıklı konuşma şeklinde iki diyalog verilmiş olup diğer sorular çoğunlukla kelime ve gramer bilgisini ölçmeye yönelik. Okuma becerisini ölçmeye yönelik kısa da olsa bir paragraf ya da şema verilebilirdi. Tartışmalı hiçbir soru yok.

ABBAS GÜÇLÜ