2010-2011 Yurt Başvuru Koşulları, Başvuru Takvimi,Yurt Adresleri

2010-2011 öğretim yılında Kurum yurtlarında barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen;

1. Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) öğrencilerinin başvuruları 26 Temmuz- 13 Ağustos(13 Ağustos 2010 dahil),
2.Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programına girecek öğrencilerin başvuruları 20 Eylül- 01 Ekim 2010(01 Ekim 2010 dahil) tarihleri arasında YURTKUR’un
www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından yapılacaktır.
3.Kurum yurtlarında barınmakta iken yükseköğretim kurumunu süresi içerisinde bitirememiş Artık Yıl öğrencilerinin yurt başvuruları ise 13-24 Eylül 2010(24 Eylül 2010 dahil) tarihleri arasında 2009-2010 öğretim yılında barındıkları yurt müdürlüklerine yapacaklardır.
4.Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları 31 Ağustos-17 Eylül 2010 (17 Eylül 2010 dahil) tarihleri arasında yapılacak, yurtlar 13 Eylül 2010 tarihinde hizmete açılacaktır. 
5.Yedek listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 20 Eylül 2010 tarihinden itibaren başlayacak, bundan sonraki her Pazartesi günü ilan edilecek olan yedek listedeki öğrencilere 5’er gün kayıt süresi tanınacaktır. Yedek listeler bölge müdürlüğünün bulunduğu illerde bölge müdürlüğünce, bölge müdürlüklerinin olmadığı il/ilçelerde ise yurt müdürlüklerince ilan edilecektir.
6.İlk defa bir yükseköğretim kurumuna girecek olan öğrencilerden Kurum yurtlarında barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerin müracaatları ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığı tarihten itibaren YURTKUR’un
www.kyk.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

YURT VE BURSDA ÖNCELİKLİLER
 Şehit veya gazi çocuklarına (yurt’ da ve burs’ da)
 Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
 Lise ve dengi öğrenimlerini devlet yetiştirme yurtlarında tamamlayanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
 Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
 Anne ve Babası vefat edenlere, (yurt’ da ve burs’ da)
 Anne ve Babası Kanunen ayrı olanlar, (yurt’ da)
 5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlara ve ölenlerin
çocuklarına, (burs’ da) Öncelikli olarak yurda yerleştirilip, burs verilmektedir.

Ayrıca;
 Milli olmuş Amatör sporcu öğrencilere, (yurt’ da ve burs’ da)
 2010–2011 öğretim yılında ham puan bazında ÖSYM tarafından hesaplanan puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilere, (burs’ da) normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,
2. Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
3. Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern öğrencileri,
4. Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.

YURT
Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate alınacaktır. Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır.  Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır. Depozito; öğrencinin yurt ücretini zamanında yatırmaması veya yurtta yapacağı zarara karşılık tutulan paradır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildiğinde 10 gün içinde yurda başvurması halinde
depozitosu iade edilir. (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren genel olarak uygulanan aylık yatak ücreti 90 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 102 TL ile 174 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 270 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2011 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito ücreti; genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı belirlenecektir.)

YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü
Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı
Kıbrıs Cad. No:3 Kurtuluş/ANKARA
Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx)
Faks: 0 (312) 430 15 66

İl Bazında Yurtlarımız ve Adresleri

YURTLARIMIZ

Yurtların adres ve telefon numaraları için harita üzerine tıklayınız.Harita üzerinde hangi ildeki yurtları görmek istiyorsanız öncelikle o ili seçiniz.

 

 

 

 

 

Sorubak Bilgi