2010-2011 yıl sonu (seminer konuları) mesleki çalışmaları

Örnek Seminer Konuları:

 • Eğitime erişim ve devamın izlenmesi (seminer konusu)
 • Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu)
 • DYNED Nedir? (Seminer Çalışması)
 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • 6111 sayılı kanunun özeti
 • 6111 sayılı kanun (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanununun İncelenmesi (seminer konusu)
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayı
 • Birleştirilmiş sınıf uygulamaları-seminer konusu
 • Ölçme ve değerlendirme sunusu (seminer konusu)
 • Tartışma Yöntemi Sunusu ve Açıklama (Seminer Çalışması)
 • Risk Altındaki Çocvuklar Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Serbest etkinlikler dersi sunusu (seminer çalışması)
 • Rol oynama ve yaratıcı drama sunusu (seminer konusu)
 • Okul-Aile-Çevre İlişkileri seminer konusu
 • Dezavantajlı ve riskli çocuklar (seminer konusu)
 • İletişim Becerileri Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar (Sunu ve Açıklama)

SEMİNER KONULARININ TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER