2010 Üniversiteye kayıt sırasında istenen belgeler

2010-2011 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 31 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak, 7 Eylül 2010 tarihinde sona erecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların,kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday 0,15 kat sayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 1988 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi
d) Son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
e) Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge
f) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler
Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların, kayıt iclemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

2010 Üniversite (Yükseköğretim) Kayıtları ne zaman başlayacak?

2010 YGS-LYS Yerleştirme İstatistikleri

2010 LYS Yerleştirme sonuçları

Türkiyede Burs Veren Kurumlar ve Burs Miktarları Sorubak-

2010-2011 Yurt Başvuru Koşulları, Başvuru Takvimi,Yurt Adresleri ...