2010 TUS sınavında 4 soru iptal edildi.

ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm sınavlarda son derece titiz biçimde sorularını hazırlamakta, sınav sonrasında da yine aynı titizlik ve hassasiyette soruları analiz etmektedir. Cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra yapılan ve ‘madde analizi olarak ifade edilen ilk işlemde, tüm adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımı incelenmektir. Bu sayede adayların, özellikle de başarılı adayların cevap olarak farklı seçenekleri tercih ettiği sorular özel olarak yeniden ele alınmakta, soru hazırlayan ve bilimsel açıdan soruları denetleyen akademisyenlere iletilerek soruların yeniden değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

12 Aralık 2010 tarihinde yapılan TUS Bilim Sınavında da bu süreç işletilmiş ve optik okuma sonucu yapılan madde analizi ve bilimsel denetçi akademisyenlerin yeniden değerlendirmesi sonucunda 4 sorunun adayların doğru cevap verebileceği biçimde düzenlenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu sorular ÖSYM Yürütme Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. Adayların mağdur olmamaları için de bu soruları tüm adayların doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılacaktır.

Sınavda sorulan diğer 296 soruda, iptali gerektirecek maddi ya da bilimsel bir hata olmadığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, 12 Aralık 2010 tarihlerinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının;

a) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 9. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 14. sorunun doğru cevabının C olarak bildirilmesine rağmen soru kökünde hata olduğu,

b) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) A kitapçığında yer alan 52. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 32. sorunun doğru cevabının E olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı,

c) Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 68. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 83. sorunun doğru cevabının D olarak bildirilmesine rağmen doğru cevabının seçenekler arasında bulunmadığı,

d) Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) A kitapçığında yer alan 71. soru ile aynı soruya karşılık gelen B kitapçığındaki 86. sorunun doğru cevabının B olarak bildirilmesine rağmen doğru cevap olarak verilen seçenekte ifade eksikliği bulunduğu

anlaşılmıştır.

Bu nedenle, (a), (b), (c) ve (d)deki soruların söz konusu teste cevap veren adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek değerlendirme işlemi yapılacaktır.

2010-TUS Sonbahar Dönemi adaylarına duyurulur.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER