2010 Aralık Sözleşmeli Öğretmen Alımında İstenecek Belgeler

KILAVUZU SİTEMİZDEN DAHA HIZLI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenecek Belgeler
Adayların başvuruda ve göreve başlamada, istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır.
7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:
a) Lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi,
c) Diploma denklik belgesi,
d) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
e) Son altı ay içinde alınmış sabıka sorgulama belgesi (Elektronik Başvuru Ekranında Sabıka Sorgulama Belgesi istenecektir. ifadesi bulunanlardan),
f) Beden eğitimi ve spor yüksek okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.),
g) Bakaya kalanlardan Kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı,
h) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunu olup Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Seviye Tespit Sınavına katılanlardan başarılı olduğuna ilişkin belge,
i) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,
başvuru esnasında ilgili adaylardan istenecektir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER