2010 Aralık Sözleşmeli Öğretmen alımına kimler başvurabilir?

KILAVUZU SİTEMİZDEN DAHA HIZLI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER BAŞVURABİLİR
Sözleşmeli öğretmenliğe: Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan (2009-2010) Kamu Personel Seçme Sınavına katılarak alanlar bazında ilan edilen taban puanı ve üzerinde puan almıİ olmak şartıyla;
1) İlk defa görev almak isteyenler,
2) Aday ya da asıl olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hâlen memur olarak görev yapanlar,
3) Aday veya asıl devlet memuru iken bu görevlerinden çekilmiş ve çekilmiş sayılanlar,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi dışında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli çalışanlar,
5) Kadrolu/Sözleşmeli öğretmen olarak atanan/görevlendirilenlerden; göreve başlamayanlar ile göreve başlayıp ayrılanlardan başvuruların son günü itibarıyla bir takvim yılını dolduranlar,
6) Hâlen silahaltında bulunanlar ile görevlendirmenin yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar ile bakaya kalanlar ( haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararıyla),
7) 23/12/ 1971 tarihinden sonra doğanlar,
8) Kamu ve vakıf üniversitelerinde halen görev yapanlar veya ayrılanlar,başvuru yapabileceklerdir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER