2010 ALES (İlkbahar Dönemi) Soruları ve Cevap Anahtarı

Sorubak BilgiALES Puanı hesaplama motoru İNDİR

2010 ALES (İlkbahar Dönemi) Soruları ve Cevap Anahtarı:

2010 ALES (İlkbahar Dönemi) Sınavı 9 mayıs 2010 tarihinde yapılacak. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Sınavdan sonra sitemizde yayınlanacak.

Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

Ales
Hesap

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES Sınavı Puanı Hesaplama Programı İçin TIKLAYINIZİŞTE SORU VE CEVAPLAR tıklayınız

2010-ALES İLKBAHAR DÖNEMİ

SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 09.05.2010
SORU KİTAPÇIĞI-A

Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel Testleri ve Cevap Anahtarı