2004 Yılı YDS Soru Kitapçıkları ve Yanıtları

2004 Yılı Soru Kitapçıkları

27 Haziran 2004 YDS Soru Kitapçığı

  • Ön kapak (43 KB)
  • Genel Açıklama (48 KB)
  • Almanca (922 KB)
  • Fransızca (377 KB)
  • İngilizce (583KB)
  • Arka Kapak(45 KB)
  • Almanca Cevap anahtarı (19 KB)
  • Fransızca Cevap anahtarı (1 KB)
  • İngilizce Cevap anahtarı<(19KB)