1.Dönem TEOG sınavı zor muydu kolay mıydı? 2014-2015

1.dönem TEOG Türkçe zor muydu? TEOG matematik zor muydu? TEOG din kültürü zor muydu?

Sınava giren öğrencilerden alınan bilgilere göre yapılan genel değerlendirmeler ve uzman görüşleri

Uğur Akademik Kurul Başkanı Adil Kurt; Türkçe, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinin I. Dönem Ortak Sınavları bugün yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında okul ders kitaplarına uygun kazanımlar ve soru tipleri öne çıkmaktadır. Okul derslerini dikkate alan bir öğrenci bu sınavlarda başarılı olacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler için endişe kaynağı olan müfredat kapsamına ve Eylül ayında açıklanan kazanım dağılımına uyulmuştur. Türkçe ortak sınavının geçen yıla göre ve bugün yapılan diğer sınavlara göre daha kolay olduğu gözlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları da geçen yıla göre kolay sorulmuştur. Matematik ortak sınavına bakıldığında ise zorluk düzeyinin geçen yılla aynı olduğu görülmektedir. Sorular özel bir gayretle kolay tutulmuştur. Bununla birlikte soru kalitesi ve tarzına da ayrıca özen gösterilmiştir. dedi.


Uğur Liselere Hazırlık Türkçe Bölüm Başkanı Feridun Çakı; Müfredat kapsamına dikkat edilmiştir ve 09 Eylül 2014te yayınlanan çalışma takvimine göre kazanımların dağılım çizelgesine uyulmuştur. Geçtiğimiz yıl birinci dönem Türkçe ortak sınavında 13 ‘okuma, 7 ‘yazma ve dil bilgisi sorusu sorulmuştur. Bu yıl ise birinci dönem Türkçe ortak sınavında 16 ‘okuma, 4 ‘yazma ve dil bilgisi sorusu sorularak OKS döneminden beri genel kural haline gelen, alışıldık Türkçe sınav soruları dağılımına geri dönülmüştür. Görselliği temel alan soru yoktur. Ancak soru kökleri ve taradıkları kazanımlar 2008 yılında başlayan SBS soru tipleriyle aynıdır. Ayırt edici, zor diye nitelendirilebilecek bir soru yoktur. Çok kolay sorular hazırlanmıştır. Öte yandan metinler, soru kökleri ve tarzları oldukça özenli ve başarılı bir şekilde hazırlanmıştır. Liselere yerleştirme puanında birinci dönem Türkçe ortak sınavının etkisi az olacaktır. dedi.

Uğur Liselere Hazırlık Matematik Bölüm Başkanı Ali Serdar Şeker; Matematik testi MEBin 09 Eylül 2014 tarihli açıklamasında belirttiği konu kapsamlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Fraktallar, Öteleme-Yansıma-Dönme, Histogram, Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar konularında sorular yöneltilmiştir. Bakanlıkça dağıtımı yapılan ders kitaplarında farklı bilgilerle yer alan Histogram konusundan, tartışmaya açık olmayacak şekilde net bir sorunun yöneltilmiş olması dikkat çekmiştir. Seviye Belirleme Sınavlarının aksine Merkezi Ortak Sınavlarda temel matematik becerilerini ölçen sorular sıklıkla yer almaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde sorular çok az sayıdadır. Matematik testi genel olarak oldukça kolay sorulardan oluşmaktadır. Konulara göre soru dağılımı geçen senenin sınavlarıyla aynı tutulmuştur. Üslü ve Köklü Sayılar konularından yoğun olarak soru yöneltilmiştir. diye konuştu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendiren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni S. Öztürk ise; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi, MEBin Merkezi Ortak Sınavlar için belirlediği konu kapsamına uygundur. Seviye Belirleme Sınavlarında kullanılan yapılandırıcı yaklaşıma uygun soruların oranı önceki yıllardaki sınavlara oranla daha azdır. Hadis, ayet, paragraf yorumlamaya ve bilgiyi sorgulamaya dayanan sorular daha ağırlıklıdır. Soruların oldukça kolay ve cevaplarının net olduğu görülmüştür. şeklinde konuştu.


Uğur Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil; Ortaöğretim kurumlarına geçişte kullanılacak TEOG un ikinci uygulaması olan Merkezi Sistem Ortak Sınavlarının ilk oturumları hem öğrenciler hem veliler için heyecanlı geçti. Bu heyecan geçmiş yıllara göre daha azdı çünkü sınavların sene içine yayılarak yapılması ve sınav sorularının zorluk düzeyinin azalması öğrencilerin sınav kaygısını dengeledi. Sınavların 1. Oturumunun geride kalmasıyla birlikte öğrencilere önerim bugün girdikleri sınavların olumlu ya da olumsuz muhakemesini bırakarak yarın yapılacak sınav oturumlarına kendilerini hazırlamaları. Velilere önerim ise, öğrenciye bugün girdiği sınavlarla ilgili olumsuz yorum yapmamaları olacaktır. Bugün yaptıkları her olumsuz değerlendirme yarın ve ikinci dönemde yapılacak olan sınavlara olumsuz etki edecektir. dedi.

Sınavı, öğrenciler nasıl değerlendirdi?

Merkezi Sistem Ortak Sınavları ilk oturumlarına giren 8. sınıf öğrencisi Yıldırım Adalıoğlu şunları söyledi: Sorular, müfredata uygun ve hazırlandığım tarzdaydı. Türkçe soruları daha çok paragraf ağırlıklı sorulmuştur. Matematik testinde bir soru ayırt edici nitelikteydi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları oldukça kolaydı. Dershanedeki MSOS sorularından da benzer sorular bu sınavda sorulmuştur. Genelde, hazırlandığım biçimde sorularla karşılaştığım bir sınav olduğunu düşünüyorum.

Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları ın sınav yorumları;

TÜRKÇE VE MATEMATİK GEÇEN SENEDEN ZORDU

Bilfen İlköğretim Kurumu Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ
TÜRKÇE ELEYİCİ
Türkçe sorularının geçen yılki TEOGla karşılaştırıldığında daha eleyici olduğu söylenebilir. Sınavda yayımlanan kazanımlar listesinde yer almayan Edebiyat Bilgileri konusundan bir soru bulunmaktadır. Ayrıca kazanım listesinde yer aldığı hâlde Yazım Kuralları konusundan hiç soru sorulmadı. Sorularımızın kazanımlara göre dağılımı: 4 sözcükte anlam, 1 cümlede anlam, 10 paragrafta anlam, 1 edebi bilgiler, 1 noktalama işaretleri, 2 fiilimsi, 1 cümlenin ögeleri şeklindedir. Sınavımızın geneline baktığımızda Türkçe sınavı günceli takip eden, genel kültürü sağlam, yorum kabiliyeti gelişmiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.
Virgülün kullanım göreviyle ilgili A ve Cde 17, Bde ve Dde 20. soru teknik olarak kusurludur çünkü cümledeki virgüllerin ikisi eş görevli kelimeleri biri ise özneyi ayırmak için kullanılmıştır. Ayrıca seçeneklerde bu iki kullanım alanına da yer verilmesi, öğrencilerin soruyu yanlış çözmelerine neden olmuştur.

Bilfen İlköğretim Kurumu Matematik Bölüm Başkanı Ali Keskin
KAZANIMLARI ÇALIŞAN KAZANIR

Bu seneki matematik soruları işlem yoğunluğu sebebiyle geçen seneye göre daha zordu. Beklenildiği gibi kazanımların tamamını içeren sorulardan oluşuyordu. Sınavdaki seçici ve eleyici soruları üslü ifadeleri içeren sorular oluşturmaktaydı. Köklü ifadelerden 9, üslü ifadelerden 7, dönüşüm geometrisinden 2, histogramdan 1 ve fraktaldan 1 adet soru gelmiştir. Kazanım dışı soru gelmemekle beraber konu dağılımı da sınava uygundur. Kazanımları ayrıntılı olarak çalışan bir öğrenci bu sınavda emeğinin karşılığını başarılı bir sonuçla alacaktır.

Bilfen İlköğretim Kurumu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Numan Erdem
ÇALIŞIP TEVEKKÜL EDEN KAZANDI

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin bu seneki TEOG sınavındaki kazanımları Kaza ve Kader ünitesi ile Zekât, Hac ve Kurban İbadeti isimli ünitenin ilk iki konu başlığını içermektedir. Dolayısıyla geçen seneki sınav konuları daha somut konulardan oluşurken, bu seneki sınav soruları daha soyut konuları içermektedir. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin soruları mevcut kazanımların hepsini içermektedir. Sınav öncesinde din dersi sorularının çözüm tekniğiyle ilgili öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz genelden özele prensibinin çok doğru olduğu sınav sonrası görüldü.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER