11 bin 285 öğretmen açığa alındı.

11 bin 285 öğretmen açığa alındı.
Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, ekli listede adları ve görevlerine yer verilen 11 bin 285 Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli personelin, güvenlik kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile güvenlik amacıyla alınan diğer tedbirleri ve bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak terör örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

Personelin bu fiilleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu un 6, 7, 8, 10 ve 11inci maddelerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından, 21 Temmuzda Resmi Gazetede yayımlanan olağanüstü hal kararı, 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereğince eyleme katılan ya da destek veren personelin görev başında kalmasında sakınca görüldüğünden aynı kanunun 137inci maddesi gereğince ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır.

Bakanlığın yazısında, söz konusu personele tebligat işlemlerinin acilen yapılması istendi.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER