10 Aralık İnsan Hakları

İNSAN HAKLARI
 
İnsanlığa önem verip, 
Bu bildiride yayınlandı. 
Bütün insanlık sevinip, 
Derin uykudan uyandı. 
 
O evrensel bildiride, 
“İnsan Hakları” var, dinle, 
bildiriyi okuyalım, 
arkadaşım gel seninle. 
 
“Tüm insanlar hür doğarlar, 
Dil, din, ırk, renk bakımından, 
Ayrı bile bulunsalar, 
Kaybetmezler haklarından.” 
 
“Köleliği” çirkin bulur, 
“Özgür” olmayı savunur. 
İnsanları sevdiğine, 
Bütün dünyaya duyurur. 
 
Çarptırılmaz hiçbir kimse, 
İnsanlık dışı cezaya. 
Karışamaz hiçbir kuvvet, 
Ne almaya, ne satamaya. 
 
Hasan ŞEN

Benzer Şiirler: İnsan Hakları Haftası Şiirleri