İnsan Hakları

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan

Erişince, 1948 Aralıkın Onu
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,
Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kederde, kıvançta birlik,
Daha çok aydınlatır
insanlığın yolunu.

M. Necati ONGAY

Benzer Şiirler: İnsan Hakları Haftası Şiirleri