1 Mayıs 2013 tarihinde ek ders ücreti ödenir mi?

1 Mayıs 2013 tarihinde ek ders ücreti ödenir mi?

1 Mayıs 2013	e  Ek Ders Ödenecek mi

Ekders Yönetmeliğine göre milli ve mahalli bayramlara denk gelen günlerde ekders ödeniyor. Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/072007 tarih ve 49720 sayılı yazılarının 1.maddesinde;

1) İlgi Karar kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta olan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personeli, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 21.07.2007 tarihinden itibaren millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır. İlgili yönetmelikleri gereği bu bayramlar nedeniyle bazı eğitim kurumlarında bir günden fazla tatil edilen günler de aynı kapsamda değerlendirilecektir. açıklamasında millî bayramlarda ek ders ücretinin ödeneceği kayıt altına alınmıştır.

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen yılbaşı günü ibarelerinden sonra gelmek üzere ve 1 Mayıs günü ibaresi eklenmiş ve birinci fıkranın (C) bendi C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir. şekilde değiştirildiğinden; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Milli Bayram olarak değerlendirilmediğinden anılan güne ücret ödenmeyecektir.

28-04-2013