Maarif müfettişleri 2016 yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.

 Maarif müfettişleri 2016 yer değiştirme kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerinin 2016 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu ve Bulundukları İlde 8 Yıl ve Daha Fazla Süre İle görev yapanların yer değiştirmelerine esas illerin ihtiyacını gösteren tablo yayımlandı. 15-04-2016