Yöneltme Öneri Kurulu Kimlerden Oluşur ? Yöneltme Yönergesi Çalışmaları Nelerdir? (Sorubak)
Sorubak.Com


Yöneltme Öneri Kurulu Kimlerden Oluşur ? Yöneltme Yönergesi Çalışmaları Nelerdir?

Sorubak BilgiSöz konusu kurulun oluşumu İlköğretim Yöneltme Yönergesi in 15.maddesinden şu şekilde açıklanmıştır.

Madde 15- Yöneltme öneri kurulu; her şube için

okul müdürünün başkanlığında

müdür yardımcısı,

rehber öğretmen,

şubenin rehber öğretmeni,

sınıf öğretmenlerinden bir temsilci

ve ikinci yarı yıl başında yapılacak olan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenen branş öğretmenlerinden oluşur.

Kurullarda yer alacak branş öğretmenleri, şubede ders okutan öğretmenler arasından ve bu öğretmenlerin sayısı doğrultusunda üçten az olmamasına dikkat edilerek belirlenir. Bu kurula, öğrencinin 1-5 inci sınıf öğretmeni/öğretmenleri ile velisi de katılabilir. Gerektiğinde okul-aile birliği temsilcisi de kurula çağırılabilir.

Yöneltme öneri kurulu ve yapacağı işler

a)
Diploma almaya hak kazanan öğrenci listelerinin belirlenmesinden sonra her şubenin yöneltme öneri kurulu toplanır.

b) İlgili şubenin şube rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin her öğrenci için hazırladığı yöneltme önerilerini gerekçeleriyle birlikte değerlendirir.
c) Kurulun diğer üyeleri tarafından da öğrenci için uygun olduğuna karar verilen eğitim programı üyeler tarafından imzalanır.
d) Sunulan eğitim programının uygun bulunmaması durumunda kurul, gözlem raporlarını ve öğrenci dosyasını inceleyerek yeni bir öneride bulunur, yöneltme öneri formunda gerekçesiyle birlikte belirtir.
e) Kurulda görevlendirilen müdür yardımcısı, iki nüsha olarak hazırlanan yöneltme öneri formunun bir örneğini diplomayla birlikte öğrenciye verir, diğer örneğini öğrenci dosyasında saklar.

YÖNELTME SÜRECİ, İLGİLİLERİN YAPACAĞI İŞLER

Çalışma usul ve esasları

a)
Ana sınıfından itibaren her öğrenciye ait bir öğrenci dosyası tutulur. (son değişiklikle dosya işlemi kaldırılıp e-okul sistemi üzerinde dosya tulmaktadır.)
b) 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesi için şubede ders okutan branş öğretmenleri tarafından sınıf gözlem formu doldurulur ve nisan ayının sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine teslim edilir.
c) Şube rehber öğretmeni tarafından veli bilgilendirme toplantısına kadar sınıf gözlem formlarına dayanılarak her öğrenci için gözlem raporu düzenlenir.
d) Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda gözlem raporlarının bir örneği velilere dağıtılır.
e) Gözlem raporunda, veli ve öğrencinin de görüş bildirecekleri bir bölüm bulunur. Öğrenci ve/veya velinin eklemek istediği veya katılmadığı hususlar varsa raporda belirtilir. Bu raporlar, bir hafta içinde okula geri gönderilir.
f) Gözlem raporları okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci dosyasında saklanır.
g) Diploma almaya hak kazanan öğrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafından iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenir ve bir örneği diplomayla birlikte öğrenciye verilir. Diğer örneği öğrenci dosyası ile birlikte kayıt yaptırdığı öğrenim kurumuna gönderilir.

Yöneltme ile ilgili tüm iş ve işlemler e-okul sisteminde yapılır.

Soru:
Yöneltme öneri kurulu ne zaman toplanır?
Yönetme Öneri Kurulu, her şube için; diploma almaya hak kazanan öğrenci listelerinin belirlenmesinden sonra toplanmaya başlar.

Soru: Sınıf gözlem formunu kimler doldurur?
Sınıf gözlem formları branş öğretmenleri tarafından doldurulur. Branş öğretmenlerinin her biri belirtilen alanlara ilişkin görüşlerini bildirmek üzere sınıf gözlem formu doldururlar.

Soru: Sınıf Gözlem Formları Ne Zaman ve Kime Teslim Edilir?
Branş öğretmenleri tarafından düzenlenen sınıf gözlem formları, nisan ayı sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine teslim edilir, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından saklanır

Soru: Gözlem Raporunu Kim Düzenler?
Şube Rehber Öğretmeni

Soru: Gözlem Raporları Ne Zaman Düzenlenir ?
Gözlem raporu, her öğrenci için yılda bir defa düzenlenir. Mayıs ayı sonunda yapılacak olan veli bilgilendirme toplantısında veliye verilir. Bu yolla, öğrencinin ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ile sosyal etkinlikleri ve akademik başarısından velinin de bilgilendirilmesi ve görüşünün alınması sağlanır. Gözlem raporu geri alındıktan sonra okul yönetimine onaylatılır ve öğrenci dosyasında saklanır. Daha sonraki gözlemlerde veli ve/veya öğrenci görüşleri de dikkate alınır.

Soru: Yöneltme Öneri Kurulu Ne Zaman Toplanır ?
Yönetme Öneri Kurulu, her şube için; diploma almaya hak kazanan öğrenci listelerinin belirlenmesinden sonra toplanmaya başlar.


 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
 
2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
 
4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
 
Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
 
Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
 
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.