TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Aşağıdakilerden hangisi atık kağıtların geri dönüşümünün sağladığı faydalardan biri değildir? “Kromozomların yapısında bulunan ve belirli özel- liklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan DNA parçasına - - - - denir.” Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? Rejenerasyon (yenilenme) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde bulunan ana deprem kuşaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ateş kürenin altında bulunan katmandır? Bir su ısıtıcının gücü 1000 watttır. Bu ısıtıcı1 dakika çalıştırılırsa kaç joule enerji harcar? Can odasında 3 metre uzaklıkta çalan radyonun sesini, hava sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa daha çabuk duyar? Aşağıda verilenlerden hangisi basıncın artırılması için yapılmıştır? C(4, 2) değeri kaçtır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 6 cm olan kare piramidin hacmi kaç santimetreküptür? Tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı48 cm olan küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Yumruk yüzlü bir küçük kız hepsinden de cesur çıktı ( ) Kara gözlerini yüzüme kaldırarak ( ) Sen ne biliyorsun benim adımı ( ) ( ) diye hayret etti.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sıra- sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han- gileri getirilmelidir? Yutkundu, tekrar bir şeyler söylemeye niyetlendi ama yine diyemedi. Öylece kaldı, kararsız. Sonra aniden arkasını döndü. Arnavut taşı döşeli sokak- ta yavaş adımlarla ilerlemeye başladı lambaların sokağa düşen ışıklarına basa basa.Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri bir arada kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? ‘’Yaren ile birlikte aynı etkinlikte olduğumu duyunca çok sevindim.’’ cümlesindeki hangi kelimeyi çıkarırsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Bilim öğren; yerini yüksek kılBilim elde edersen sana sağlam kalkan olur. Bilgisiz gönül ve dil neye yarar?Bilgi ile su gibi, kamuya yara.Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi türemiştir? Ah oralarda olmak şimdi Karışmak dağlardaki sessizliğe Bir su damlası gibi kendiliğinden Ulaşmak o yalnızlığa kimsesizliğeBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü bir fiil kullanılmamıştır? “Köylü komşulardan bazıları ara sıra bize geliyor.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır? Tatlı dillim, güler yüzlüm Ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen?Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Bu dünyada çoğu zaman adalet gerçekleşmiyor. Bazen iyi insanlar eziliyor, kötüler mükâfatlandırılıyor veya yaptıkları yanlarına kalıyor. Öyle ise başka bir yerde, gerçek adaleti uygulayacak bir büyük mahkeme olmalı. Bu büyük mahkeme, herkese hak ettiğini verecek; kimsenin hakkını kimsede bırakmayacaktır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Evrenin büyüklüğü devasadır. Dünyamıza ait metre, kilometre gibi ölçü birimleri onu ölçmek için yeterli değildir. Ölçü birimi olarak ışık yılı kullanılır. Işığın bir dünya yılında aldığı yol 9460 milyar km’dir. Işık uzayda en hızlı hareket eden şeydir ve saniyedeki hızı 300.000 km’dir.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Hava bombardımanının savaşların gidişatını de- ğiştirmesi gibi antibiyotikler de bakterilerle müca- delenin bir numaralı silahı olmuş; verem, zatürre ve diğer hastalıkların önünü kesmişti. Ama bütün vücuda yayılan antibiyotik, aynen bütün şehri bombalamak gibi - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Mehmet Akif, sabahleyin evinden çıkınca önce Tarım Bakanlığındaki memuriyetine koşar, ak- şam Halkalı’da Veteriner Fakültesindeki dersine yetişirdi. Ertesi sabah memuriyete döner, ak- şam Acıbadem’deki Ragıp Paşa’nın, ertesi günSuadiye’deki Ragıp Paşa’nın, daha ertesi gece bir başkasının çocuğuna derse giderdi.Bu metinde Mehmet Akif’in hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifade kullanılmıştır? Yahya Kemal Beyatlı hakkında bilgi sahibi oldukça onu sevmeye başladım.Bu cümledeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk’’ kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? İslam dininde ilim öğrenmenin teşvik edilmesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır? Nefes, mersiye, kaside, deyiş gibi sanat türlerinin ortaya çıkması, dinin hangi kültür ögesinde etkisini göstermektedir? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? İslam’ın “Hayırda yarışın.” emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir? “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.”(Tövbe suresi, 119. ayet)Bu ayet İslam’da övülen tutum ve davranışlardan hangisine işaret etmektedir? Hz. Peygamber Hicret’ten sonra müslümanları birbirine kaynaştırmak ve sosyal adaleti sağlamak amacı ile Mekkeli muhacir ile Medineli ensarı kardeş ilan etmiştir. “Ey Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin.” diyerek Hz. Ali’yi de kendisine kardeş yapmıştır.Bu durum Alevi-Bektaşi geleneğinde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Muhammed (sav.)’in son peygamber olduğu ifade edilmektedir? Leyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için hazırladığı tasavvufi yorumlar ile ilgili ödevinde “ney, sema, Konya, Şems-i Tebrizi” gibi kelimeler kullanmıştır.Buna göre Leyla ödevini hangi konuda hazırlamıştır? İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet amacı ile mektup gönderdiği devlet başkanlarından biri değildir? “De ki: Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’ Size ‘ben bir meleğim’ de demiyorum. ‘ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum.’…”(En’âm suresi, 50. ayet) Bu ayet ile Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü ibadetlerden biri değildir? Sürekli bir sağlık sorunu ya da yaşlılık gibi nedenlerle farz olan Ramazan orucunu tutamayan kişilerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir? “Kim Allah’ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiği- nin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.”(En’âm suresi, 160. ayet)Bu ayete göre ahiret ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı için kullanılan kavramlardan biri değildir? Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır?