TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır? Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? Harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranına ne denir? Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara  ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? I. ReflektörII. İlk yardım çantasıIII. Yangın söndürme cihazıOtomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? I. Arkadan çarpmaII. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymaIII.Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmeYukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır? Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılmasıII. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılmasıIII. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılmasıAraç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? •  Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa•  Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsaAraç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?  Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?  Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır? I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır? • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi• Güvenli bir müdahale sağlanmasıVerilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? I. Yaşamı korumakII. İyileşmeyi kolaylaştırmakIII. Durumun kötüye gitmesini önlemekYukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Ergenlik dönemindeki kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine katılım durumları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bir araştırmada spor yapan bireylerin yapmayanlara göre kaygı düzeyleri düşük, arkadaşları arasında kabul görme veokul başarıları ise yüksek çıkmıştır. Başka bir araştırmada da kız öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının kendilerine olan güveni artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Ergenlik dönemindeki bireylerle yapılan bu araştırmaların sonuçları incelendiğindeI. Spor faaliyetlerine katılan kız öğrencilerin boy ve kilo artışı her zaman erkek öğrencilerden daha yüksektir.II. Spor faaliyetlerine katılmak, ergenlik döneminin ruhsal değişimler bakımından daha sağlıklı geçirilmesine yardımcı olur.III. Spor faaliyetlerine katılmak ergenlerin okul başarılarını artırmaktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir?  Aşağıda erkek üreme sistemindeki bazı yapıların görevleri verilmiştir:•   Spermleri vücut dışına atmaktır.•   Spermlerin hareketini kolaylaştıran kaygan sıvıyı üretmektir.•   Spermleri taşımaktır.Görevi verilmeyen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hamilelik sürecindeki bir kadının yapması gereken davranışlardan biri değildir? İnsanda mayoz sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı n iken yavru canlılarda kromozom sayısı 2n’dir.Bu durumu aşağıdakilerden hangisi sağlar?  Mayozun, canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağladığını söyleyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini bu görüşünü desteklemek için kullanabilir?  Yüzler basamağı 2 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır? 3a iki basamaklı bir sayıdır.3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? 120 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Baştakiler günlerinden kuşkuluYarınlarından umutsuz,Yalnız Mustafa Kemal’in gökleriPussuz, bulutsuz.Bu dörtlükte Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?  “Millî Mücadele Dönemi’nde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir.” diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez? Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis, ayaklanmaları bastırmak için ­ ­ ­ ­.Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi vermiş olur? Kuvayımilliye birlikleri Millî Mücadele Dönemi’nde kahramanca mücadele etmelerine rağmen düşmanın ilerleyişini engelleyememişlerdir. Tek merkezden yönetilmedikleri için kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlardı. Bu birliklerle Yunan ordusunu yurttan çıkarmak mümkün değildi.Bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin kuruluş gerekçesi verilmiştir? “Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. 27 Kasım’da Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim. 3 Aralık’ta Gümrü Antlaşması’nı imzaladık.”                                                              Kâzım KARABEKİRKâzım Karabekir’in anlattıklarından hare­ ketle Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevr Antlaşması’nın İstanbul Hükûmetince imzalanması karşısında Mustafa Kemal, “İdamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkârane ve daha kuvvetli mukavemet çareleri düşünmek gereklidir.” demiştir.Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?