TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?  Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?  Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? •  Gereksiz yere korna çalınması•  Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması•  Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesiVerilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? I. Araç içinde savrulmaII. Araçtan dışarı fırlamaIII. Ölüm ve yaralanmalarda artmaVerilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? I. Ambulansa eskortluk yapmakII. Taşıt yolu üzerinde yer açmakIII. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmakGeçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayankontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?  Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahate çekilmiyorlar ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir? Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır? • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemekYukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksizzorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? •  Uzun süreli bilinç kaybıdır.•  Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kaza­ zedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? I. Aşırı sıvı kaybıII. Kalp ritim bozukluklarıIII. Başa şiddetli darbe alınmasıYukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula­ malarından hangisinin yapılması uygun olur? Bebeklerde yapay solunumun uygulan­masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır? Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?  Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı   vardır? Biz, arkadaşlarla bazen evimizin yakınındaki parka gideriz. Parkta gür yapraklı, yemyeşil ağaçlar vardır. Parkın ortasındaki gölcükte kırmızılı mavili balıklar, bembeyaz kuğular, küçük ve sevimli ördekler dolaşır. Gölün kenarında üzerine mis kokulu hanımelleri dolanmış, tahtadan çardak- lar bulunuyor.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz? Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır.Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Bitecek bu kavga elbet Silinsin gözlerinden hüzün Sen aydınlık günleri düşün Unut acılarını terk etBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden   hangisidir?t Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araş- tırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan “uzun ömürlü insanlarla“ ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kartallar soyundan bir kuş olan “delice“ daha çok şahine, doğana, atmacaya benzer. Yuvalarını ağaçlıklarda, bir de üzeri kiremitle örtülü evlerin çatı aralarında yapar. Böcekleri, çekirgeleri, tırtılları yer. Deliceler, on beş yirmi yıl öncesine kadar oldukça çoktu. Şimdi bir tekini bile bulmakta zorlanırsınız.Bu parçada delicelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine    değinilmemiştir? 1. insanları mutlu ediyorsa2. mutlu olursunuz3. yaptığınız iş4. siz deNumaralanmış sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu- rulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi   olur? Ali, arkadaşlarıyla top oynarken yaşlı bir teyzeyi fark etti. Kadın, elindeki poşetleri taşımakta zorlanıyordu. Ali, hemen yaşlı teyzenin yanına koştu. Elindeki poşetlerden birini aldı. Evine kadar onu götürdü, sonra arkadaşla-rının yanına döndü. Onun yaptıklarını gören Mehmet Bey, Ali’nin yanına gitti. “Aferin yavrum, bu çok güzel ve gurur duyulacak bir davranış!“   dedi.Bu parçada Mehmet Bey’in Ali’ye vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşlerimle - - - - dedemin çiftliğindeki atlara biniyoruz.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle diğerlerinden farklı bir anlam kazanır? Bizim kusurlarımızı yüzümüze söylemeyen kişi dostumuz olamaz. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden  hangisidir? (1) Bir çocukluk arkadaşım vardı, ismi Ayşegül’dü. (2) Annesi benim an- nemle yaşıttı. (3) “Ayşegül’ün Serüvenleri“ hikâye serisinden çok etkilendiği için kızına bu adı vermişti. (4) Bu olay da kitapların hayatımızı nasıl etkilediğini kanıtlıyor bize.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır?