TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Son Eklenen Sorular

Gül bahçesi… Kırmızı( ) pembe güller... Çevreyi gül kokusuna boğan rengârenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar bir bağcı değil miydi( ) Bahçede değil de sanki kalbinde büyütüyordu tomurcukları( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde “-cı, -ci’’ eki eklendiği kelimeye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf- lerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?  (1) Yine kış mevsiminde tipi başlamıştı ve göz gözü görmüyordu. (2) Ağrı Dağı’nın görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. (3) Bırakın küçükleri büyük tepeleri görmek bile çok zordu. (4) Bu yüzden avcılar, avlanmaktan vazgeçip evlerine dönüyorlardı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir kelimeye yer verilmiştir?  Aşağıdakilerin hangisinde eylemin “bazen’’ yapıldığı anlamı vardır? Siyah beyaz filmler bir çeşit dinlenme vesilesi oluyor benim için. Bir defa eski İstanbul’u temiz çehresiyle görmek gibi bir güzel duygu yaşıyorsunuz. Ne bir gece- kondu mahallesi ne mahvedilmiş tepeler… Orada eski İstanbul’la birlikte eski bir terbiyeyi de buluyorsunuz. Sonra bugün- kü hayatımızın kötü bir taklidi olan sözde esprilerle donatılmış dizilerin saçmalıkları yok onlarda.Bu metin “siyah beyaz filmlerle” ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Piknik yerlerine gelenler yerlerin pisliğini görünce söylene söylene oturacak yer arıyorlar. Sonra piknik yapıp kendi çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bir sonraki gelişle- rinde ise etrafı daha da berbat buluyorlar. Çöplerden oturacak yer kalmıyor. Herkes “Buraları kim kirletti?’’ diye başkalarını suçluyor.Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermektedir? 1. Tarih boyunca Mezopotamya’da büyük şehirlerin kurulmasının sebebi de budur.2.  Eskiden büyük kentler, önemli uygarlık- lar hep su kıyısına kurulurdu.3.  İçmek, bitkileri sulamak veya ulaşım için kullanılırdı.4.  Böylece kent halkı, gereksinim duyduğu suya kolayca erişirdi.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre bir metin oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Çöller çok az yağış alan kurak alanlardır. Karaların yaklaşık üçte birini kaplayan bu bölgelerde çok az sayıda insan yaşar. Çöl denilince hepimizin aklına uçsuz bucaksız kum yığınları, sıcak hava veya kaktüsler gelir. Oysa sadece sıcak yerlerde değil dünyanın bazı soğuk bölgelerinde de çöller bulunur. Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırmaya başvurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır? Giydi şimdi yamaçlar, Pamuk tüylü bir kalpak. Fakat hâlâ ağaçlar,Bu soğukta çırılçıplak.Bu dörtlükte bahsedilen ay aşağıdakilerden hangisi olabilir? Selim, geçen hafta sonu ailesiyle birlikte Haymana’ya gitti.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? (1) Topluluk hâlinde yaşayan insanlar iletişimi çok önemsemiş.(2) İnsanlar iletişim kurabilmek için değişik semboller kullanmış.(3) Duygu ve düşünceler önceleri harflerin oluşturduğu kelimelerle ifade edilmiş.(4) Daha sonra ise sanat dalları ortaya çıkmış ve özellikle duygu aktarımında büyük roller üstlenmiş.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? İstediğiniz işleri yaparım ancak  - - - -Bu cümle aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlanamaz? “Başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1. ilginç2.ilgilendirmek3.ilgilenmekNumaralanmış kelimelerin sözlükteki sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? “Kol” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “insan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birinin sevgisini kazanmak’’ anlamında bir söz kullanılmıştır? “Yok” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Dolapta üç takım elbise vardı.” cümle- sindeki “var” kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır? Kültürel kimliğimizin önemli değerlerinden olan türkülerimizin nesilden nesile akta- rılmasında herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Hakan’ın oturduğu mahallede akşam elektrikler kesilmişti. Hakan perdeyi açınca yıldızları gördü. Yoldan geçen arabaların lambaları yolu aydınlatıyordu. Hakan daha sonra odasındaki mumu yaktı.Hakan’ın o akşam gördüğü ışık kaynakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ahmet’in kardeşi elinde tuttuğu radyoyu dinlemektedir. Ahmet kendisinden biraz uzakta bulunan kardeşinin dinlediği radyodan çıkan sesten rahatsız oluyor.Aşağıdaki durumlardan hangisi yapılırsa Ahmet gürültüden rahatsız olmaz? Aşağıdaki durumların hangisinde varlığın hareketi için dışardan bir kuvvet uygulanması gerekmez? •  Kahve kokulu, limon ekşidir.•   Portakal suyu turuncu, süt beyaz renklidir.•   Taş sert, sünger yumuşaktır.Verilen bu bilgilerden maddelerle ilgili hangi sonuç çıkarılabilir? Göz sağlığının korunması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisini dişlerimizin sağlığını korumak için yapmalıyız? Ayşe, kırmızı ve yeşil renkli elmaların bulunduğu meyve tabağından yeşil renkli ve yumuşak bir elmayı seçerek alıp yiyor.Ayşe bu seçiminde hangi duyu organlarını   kullanmıştır? Çevremizde bazı yerler doğal, bazı yerler ise yapay çevre olarak adlandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi okul başarısını olumsuz  etkiler? Dünyayı insanlığın ortak malı ve mirası olarak gören biri, çevreyi korumak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini  yapar? Evdeyken depreme yakalanırsak ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıda, öğrenciler karşıdan karşıya geçerken yaptıkları davranışları birbirlerine  anlatmaktadır.Gülay: Karşıdan karşıya geçerken alt ve üst geçitleri kullanırım. Ercan: Karşıya geçerken önce yola adım atarım. Bir taraftan  yürür,yürürkende sağıma soluma bakarım. Böylece zaman  kaybetmem!Ece: Yaya geçitlerini kullanıyorum. Buradaki trafik lambalarına uyar, kırmızıda asla geçmem.Tarık: Yaya geçitlerinde her zaman trafik polisi olur. Onun işaretlerine göre hareket ederim.Öğrencilerden hangisinin yaptığı yanlış bir   davranıştır? Krokiye göre park, pazarın hangi yönünde yer almaktadır? Anafartalar Caddesi 24. sokak adresindeki ev krokide kaç numara ile gösterilmektedir? Ceyhun’un babası bir hafta önce eve yeni bir buzdolabı aldı. Ancak buzdolabı iki üç gün sonra iyi soğutmamaya başladı. Buzdolabındaki yiyecekler kısa sürede bozulup tüketilemez hâle geliyordu.Ceyhun’un babasının aşağıdakilerden hangisini yapması bilinçli bir tü- ketici olduğunu gösterir? Aşağıda verilen hava durumlarından hangisi araç kullanımı açısından daha uygundur?     Evde tek başımıza iken•   Çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerle   oynamamalıyız,•   Büyüklerin bilgisi olmadan ilaç içmemeliyiz,•   Bıçak ve makas gibi kesici aletleri kullanmamalıyız,•   Elektrik prizleri ve temizlik maddelerinden uzak durmalıyız.Bu kurallara uymamızın öncelikli amacı aşağıdakilerden  hangisidir? Evimiz bizi kötü hava koşullarından, tehlikeli hayvan ve insanlardan korur. Dinlenip güven içinde uyuduğumuz  yerdir.Metne göre evimiz hangi temel ihtiyacımızı   karşılamaktadır? Atatürk’ün önderliğinde yapılan hangi savaşla yurdumuz düşman işgalinden  kurtarılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde halk kendisini yönetecek kişileri oy vererek seçer? •   Atatürk ile bütünleşmiş bir•   Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem simgesi hem de yönetim   merkezidir.Yukarıda hangi şehirden söz   edilmektedir? Tarihî mekânları aşağıdaki hangi amaç için ziyaret ederiz? Aşağıdaki aylardan hangisinde kutladığımız bir millî bayramımız     yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün insan haklarına önem verdiğini gösterir? Mustafa Kemal’in, “Kurmay Yüzbaşı“ olarak mezun olduğu okul aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?