TEST ÇÖZ
Online Sınav Sistemi

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
 

Son Eklenen Sorular

Zihnini, bir türlü anlamlandıramadığı düşünceler meşgul ediyordu.Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından bu cümle ile özdeş değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bitmek” sözcüğü “çok yorulmak” anlamında kullanılmıştır? “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır?  Aynı 6 doğal sayının toplamı 942 dir. Bu doğal sayıların 4 ünün toplamı kaçtır? Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk, tütün gibi tarım ürünlerinin üretimi hızla artmaktadır.Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
sorunun cevabı
burada. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
cevabı