SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır? (Sorubak)
Sorubak.Com


SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?

Sorubak Bilgi

Planlı Çalışın

 • Plan; günlük, haftalık veya aylık olabilir.
 • Planlı çalışma alışkanlığı lise öğreniminden önce mutlaka kazanılması gereken bir alışkanlıktır ve hayat boyu başarı için şarttır.
 • Plan yaparken hangi dersi, hangi konuyu hangi saatler arasında çalışacağınızı belirleyin.
 • Plan yaparken, ders her gün işlenen derslerin tekrarı için mutlaka zaman ayrılmalıdır.
 • Kısa çalışma süreleri kullanın. 40-45 dakikadan sonra mutlaka ara verin 10-15 dk. dinlenin.
 • Sözel dersten sonra sayısal bir derse  veya sayısal bir dersten sonra sözel bir derse geçerek çalışın.
Gerçek başarı, başarısız olmak korkusunu yenmektir.
 • Planlı çalışma öğrenciyi ne zaman çalışsam? hangisinden başlasam? Gibi kararsızlıktan kurtarır.
 • Mümkünse her gün aynı saatler arasında çalışın, sizin için en verimli saatleri belirleyin.

Amacınızı mutlaka belirleyin.

 • Amaçlarınızı kısa sürede ulaşılacak ve uzun sürede ulaşılacak amaçlar diye belirleyin.
“Bu derste…. Öğreneceğim.”
“Bu yıl SBS de çok iyi puan alacağım
 Uzun süreli amacınız ise “Doktor olmak istiyorum” olabilir.
 
 • Amacınızı mutlaka yazın ve her an görebileceğiniz bir yere asın.
 • Amacınızı belirlerken gerçekçi olun. Yetenekleriniz ölçüsünde çalışarak ulaşabileceğiniz amaçlar belirleyin.
 Ders, derste öğrenilir!
 • Derste, iyi dinleyin.Ders en güzel derste öğrenilir.
 • Dersi dinlerken öğretmeninizin yüzüne ve gözlerine bakın.Duvarlara ve arkadaşlarınıza değil.
 • Dinlerken önemli yerleri not alın, veya altını çizin.
 • Anlamadığınız yerleri hemen sorun ve sorulan sorulara cevap vermeye çalışın.
           Savaşta askerin düşmanı gözetlemesi gibi dikkatli olun!...
Konsantre olabilmek için çalışma ortamınıza dikkat ediniz…
 • Çalışma ortamınız iyi aydınlatılmış bir yer olsun.Fazla sıcak yada soğuk olmasın.
 • Mutlaka masa başında  ve sandalyede oturarak çalışın.
 • Gürültülü ortamlarda çalışmayın.
 • Televizyon veya müzik açıkken tam bir öğrenme gerçekleşemediği için hatırlama zorlaşır.
 • Yatarak veya uzanarak çalışmayın.

OKUMA ALIŞKANLIĞINIZI GELİŞTİRİN.

 • Daha çok daha hızlı ve nitelikli okuyun.
 • Daha çok okumak kelime hazinenizi geliştireceğinden algılama ve anlama kapasiteniz artacak düşüncelerinizi daha kolay ifade edebileceksiniz.
 • Daha çok okuyun çünkü bu ders çalışırken ve sınavlarda size zaman kazandıracaktır.
 • Okurken önemli yerlerin altını çizin.

UYKU VE BESLENME

 • Beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat edin.
 • Kahvaltı yapmadan evden çıkmayın.Öğünleri atlamadan yiyin ve tüm yiyeceklerden azda olsa yemeye çalışın.Yapılan araştırmalara göre sağlıklı beslenme öğrenme kapasitesini artırmaktadır.
 • Yeterli uyku almazsak, gün boyu yorgunluk, unutkanlık, sinirlilik, dikkatsizlik, iç sıkıntısı gibi bir takım olumsuzluklar yaşayabilirsiniz.

SINAVLARA SİSTEMLİ HAZIRLANIN

Çoğu öğrenci sınavlara sistemli hazırlanmadığı için başarısız olmaktadır.Bu konuda öğrencilerin yaptığı en büyük hata sınav hazırlığını en son güne bırakmaktır.Sınav hazırlığını son güne bırakırsanız;
Sınav yaklaştığı için daha heyecanlı ve kaygılı olacaksınız bu da öğrenme kapasitenizi azaltacak unutmayı kolaylaştıracak.
Hangi konudan başlayayım diye kararsızlık yaşayacaksınız.
Bir çok bilgiyi aynı anda hafızaya almaya çalıştığınızdan bilgiler tam kaydedilmeyecek,unutma olacaktır.Bu yüzden sınavlara    
                                                                                                 
 • Günü gününe çalışarak,
 • Varsa önceki sınav sorularını inceleyerek
 • Son günlerde genel bir tekrar yaparak
 • Sınav sonucunun iyi olacağına inanarak

SINAVLARDA

 • Sınav sorularını yanıtlamaya , en iyi bildiğiniz sorulardan başlayınız.
 • Soruları dikkatli okuyun,bazen soru cümlesinin sonunda “değildir”, “olamaz” gibi kelimeler olur özellikle bunlara dikkat edelim.
 • Zor yada bilmediğiniz sorularla fazla inatlaşıp zamanınızı boşa geçirmeyin.
 • Cevaplamanız bittiğinde son bir kontrolünüzü yapın.

SINAVDAN SONRA

 • Mümkünse sınavdan sonra hangi soru veya konularda yanlışlık yaptığınızı bulup, o konuyu tekrar çalışın
 • Başkalarıyla değil önce kendinizle yarışın.
Sorubak Bilgi
Düzenli ve sürekli çalışın.unutmayın taşı delen suyun gücü değil,damlaların sürekliliğidir

 UNUTMAYIN!
*İnsan öğrendiğini çok çabuk unutur.
*Başta ve sonda öğrenilenler daha çok hatırda kalır.
*Göze çarpan kelimeler,isimler şekiller daha iyi hatırlanır.
*Canlı tasvirler, değişik, ilginç tanımlamalar daha iyi hatırlanır.
*Uzun bir listeyi öğrenmek yerine, daha küçük parçalara bölerek öğrenmek daha kolaydır.
*Önceden ne kadar çalışılacağı bilinmezse, hatırlama o kadar az olur.
*Yapılacak çalışmadan en iyi verimi alabilmek için çalışma belli aralıklara bölünmelidir (45-60 dk’lık çalışmalar öğrenme alanına göre ideal olabilir). Çünkü, çalışmaya ara vermeden çok uzun süre devam etmek dikkatin ve konsantrasyonun gittikçe azalmasına neden olmaktadır.
*Yazı yazma, ödev hazırlama gibi çalışmalar için çalışma süreleri daha da uzayabilir.
*Her çalışma seansından sonra belli bir dinlenme aralığı olmalıdır.
*Hiç tekrar yapılmadığında, öğrenilenlerin ortalama olarak %80 i unutulur.
*Not tutmak, yazarak çalışmak, öğrenmeye mümkün olduğunca çok duyu organını katmak, düzenli ve aralıklı tekrar yapmak öğrenilenlerin kalıcılığını önemli oranda arttırır.
*Düzenli tekrarlar zaman cetveli üzerinde planlanmalıdır.
*Öğrenme üzerinde en fazla bozucu etki yapan etkenlerin başında; yorgunluk, stres, hastalık, motivasyon eksikliği, umutsuzluk vb. gelmektedir.
*Öğrenme üzerinde en az bozucu etki yapan etkinlik ise uykudur. Bu nedenle uyumadan önce kısa bir tekrar yapmanın önemli yararı olabilir.
*Öğrenme bir amaca yönelik olmalıdır. Öğrenmek için amaçları yada nedenleri belirlemek, öğrenmeye karşı olan isteği de arttıracaktır.

Motivasyon ve Öğrenmeye Karşı Geliştirilen Çeşitli Tutumlar: Öğrenmeye karı istek ve olumlu tutum, motivasyonu arttıran en önemli etkenlerdendir. Araştırmalar öğrencilerin öğrenmeye karşı tutumlarını genel olarak 3 ana başlıkta toplamaktadırlar;

1) Öğrenmeye odaklanma tutumuna sahip bir öğrencide genel olarak;
*Başarılı olamama korkusu yoktur.
*Motivasyonu yüksektir.
*Kendine güvenlidir.
*Planlı çalışma ve çalışma stratejileri geliştirme konularında bilinçlidir.
*Öğrenmeyi ne için gerçekleştirdiğinin farkındadır.Bu onun başarı (geniş anlamda hayat) amaçlarının farkında olmasının bir uzantısıdır.


2) Başarısızlıktan kaçınma tutumuna sahip bir öğrencide genel olarak;
*Başarılı olamama korkusu hakimdir.
*Motivasyonu azdır.
*Başarıya değil genelde başarısızlığa odaklanmıştır.
*Başarısızlığının nedenlerini kendi yeteneklerinde, zeka kapasitesinde veya dersin içeriğinde arar. Bu nedenle öğrenmeyi değil genelde ders geçmeyi ister.
*Anlayarak çalışma yerine kısa süreli veya ezbere çalışmaları tercih eder.
*Öğrenmenin sonuçlarını kontrol etmek amacıyla yapılan sınav gibi uygulamalar gerginliğini arttırır.

Sorubak Bilgi3) Başarısızlığı kabul etme tutumuna sahip öğrencide genel olarak;
*Başarısızlığı kaçınılmaz olarak görür.
*Çalışmak için gerekli nedenleri oluşturamamıştır. Bu nedenle düzenli ders çalışmak için çaba sarf etmez.
*Sürekli dışsal desteğe ihtiyaç duyar. Başarılı olmak için kendi başına çaba içine girmez.
*Başarısızlığının nedenlerini araştırmak yerine, bahaneler arayarak sorumluluktan kaçma eğilimi gösterir.
*Ders dışı aktivitelere daha çok zaman ayırır.
Yukarıda ifade edilen 3 tür öğrenci tutumunda bir öğrencinin sürekli olarak aynı grupta kalması söz konusu değildir. Gruplar arasındaki bu geçişler öğrencinin göstereceği çaba ile doğru orantılıdır. Başarısızlığı kabul etme tutumu en tehlikeli tutum olarak görülebilir.Bu tür tutumları değiştirebilmek için neler yapılabileceğine bakılırsa;
Motivasyonun en iyi kaynağı kişinin kendisidir fikrinden hareketle, bir takım motivasyon kaynakları oluşturulabilir. Başarılı olmak, takdir kazanmak, onay almak, sınıf geçmek, mezun olmak, diploma almak, işe kabul edilmek vb. amaçları hayal ederek ve onlara ulaşmayı isteyerek çalışmak motivasyonu arttırabilir.
Her türlü dersin, hayat amaçlarını gerçekleştirmede etkili olduğu unutulmamalıdır.
Ders çalışmanın başarılması gereken bir mesele olarak görülmesi, çalışmanın bitimiyle bu meselenin de çözüleceğinin düşünülmesi çalışma isteğini arttırabilir.
Çalışmaya karşı olumsuz olan düşüncelerin olumluya çevrilmediği sürece, ders çalışmanın çekilmez bir hal alacağı unutulmamalıdır.
Ders çalışmaya, sıkıcı, itici, zor, uğraşılmaz, dayanılmaz, gereksiz vb. bakmak yerine; çalıştıkça hoşlanılan, sonucunda başarıyı getiren, başardıkça çalışma isteğini arttıran, amaçlara yaklaştıran, doyumlu kılan biçiminde bakmak daha yararlıdır.
Bütün bunlara rağmen öğrenmeye karşı olumsuz tutumları değiştirmekte zorlanıyorsanız, üniversitemizin psikolojik danışma ve rehberlik servisinden de destek alabilirsiniz.

 


 
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri


Yorum Yap
 
İrem - 17.10.2015 - 17:54 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Bu sene bizde teoga gireceğiz arkadaşlar insan çalışmazsa hiçbir şeyi başaramaz oturduğumuz sıralardan kaç tane alim,doktor,öğretmen geçti ama onlar çalıştı bizde çalışmalıyız biz çaba gösterip çalışırsak GERÇEKTEN emek verirsek inanın ALLAH karşılığını verecektir biz emek vereceğiz daha sonra Rabbimizden isteyeceğiz dualarınızı bekliyoruz iyi günler ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun
Zeynep - 27.08.2015 - 15:15 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Bu site bunlar çok güzel çok beğendim çok Teşekkürler ;)
aybuke - 29.05.2015 - 18:43 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
süpersiniz
gizem - 27.04.2015 - 16:21 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben 7.sınıftayım,fen lisesini tutturmak için elimden geleni yapacağım....
nilay - 17.03.2015 - 21:18 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
2. teog zor olacak galiba
teog mağduru - 02.12.2014 - 13:04 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
teog bitti
Edanur - 18.11.2014 - 19:32 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Tebrik ederim harika yazmissiniz insallah ise yarar
haftaya teog sinavina giricem 8 gunum kaldi elimden geleni degil en iyisini yapmaya calisacagim
yha - 10.11.2014 - 19:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
yaha daha 7. sınıfım ama teogsan korkuyorum ve bu hafta sbs var nasıl verimli çalısırsam 700 den 600 küsür bişi çekerim
ASYA - 23.10.2014 - 18:19 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ÇALIŞMAK
sbs senden çok korkuyorum - 16.10.2014 - 21:21 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
çok korkuyorum derslere konsantremi veremiyorum kafam başka yere gidiyo evde nasıl ders çalışmam lazım
SemaNur - 09.10.2014 - 19:21 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Daha 7. sınıfa gidiyorum ufff hedefim Teogdan ful çekmek ama nasıl yapıcam yardım edinn
çok çalışıyorum - 03.10.2014 - 12:02 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
kazanamam diye çok korkuyorum allahım herkese yardım etsin
çok çalışıyorum - 03.10.2014 - 11:57 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
kazanamam diye çok korkuyorum ALLAHIM herkese yardım etsin
esra - 18.09.2014 - 15:21 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Arkadaslar allah hepimize yardimci olsun dua larinizi bekliom
merii - 14.09.2014 - 13:32 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ya sınavı kazanamam diye içimde korku var bana yardım edermisiniz???
alanur - 12.09.2014 - 16:12 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
allah herkese yardımcı olsun
inekogrencı - 18.08.2014 - 13:07 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
sevgil iselena hedefini düşünerek çalış
serra - 16.08.2014 - 17:45 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben 8 .sınıfa geçtim fakat ingiizceden korkuyorum aslında ingilizcem çok iyi yüksek puan alıyorum ama 8 sınıf ingilizce teog sorularına bakınca tırstım normalmi sizce .?
şeyma - 13.08.2014 - 21:43 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaşlar ben 7 den 8e geçiyorum ve konular birbirine yakın mı merak ediyorummm
Öğretmen - 08.08.2014 - 20:20 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Öğrenciler korkmayın azimle çalışın karşılığını alın
Eğer korkarsanız başaramazsınız tavırınız şu olsun Pehh fen lisesini kesin kazanırım ama çalışmadan ve Allah A dua etmeden hiçbir şey başaramazsınız çalışın ve ibadet edin
dilara - 08.08.2014 - 13:32 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
8.sinifa gectim Teogtan cok korkuyorum ins basarili olurum
selin - 07.08.2014 - 20:38 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
allah hepimizin yardımcısı olun arkadaşlar

melisnur - 31.07.2014 - 15:11 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
8.sinifa hazirlaniyorum cok korkuyorum
melisnur - 31.07.2014 - 15:08 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
8.sinifa hazirlaniyorum cok korkuyorum
efe - 26.07.2014 - 02:45 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
6.siniftayim nasil calisayim
pelin - 18.07.2014 - 15:04 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Yaz tatilindeyiz seneye 8. Sınıf olcamm ne kadar soru çözmeliyim günlük
bir tanidigimiz - 09.07.2014 - 18:23 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
İnşallah gerçekleşir
Selen - 25.06.2014 - 14:16 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Bence de çok yararlı bir yazı... Ben çok beğendim bu yazıdan sonra da yorumları okudum arkadaşlar çok emeğe yarar şeyler yazıyor umarım herkes benim gibi okumuştur :) :Ben artık yapmam gerekenleri biliyorum.Şimdide ders çalışma programımı yapacağım... Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum (ben de çalışkanım ama daha çalışkan olmak için her şeyi yapmam gerek...)
büşra - 24.06.2014 - 13:26 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
görüşüm iyi. önerim çok önemsiz bilgiler vardı . isteğim onun daha kısa olması1 2
bi arkadaş - 02.06.2014 - 20:36 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben hiç derse çalışmadığım halde ortalamalarım iyi fakat her zaman aklım ya tv de ya bilgisayarda bu yüzden ben de genel değerlendirme sınavından hep ortalarda alıyorum diyecegim şu ki 21 gün boyunca bilgisayardan ve tv den uzak durun onun yerine kendinize başka aktiviteler bulun spor yapın ya da günlük yazın resim çizin kağıt karalayın ödevlerinizi yapın şiir okuyun arkadaşlarınızla dolaşın, sohbet edin yapılacak bir sürü şey var bu yüzden buna sadece 21 gün katlanın sonra artık canınız bilgisayara bile bakmak istemeyecek bu konuşmalarıı yazıyorum çünkü aynı sorunları ben de yaşıyorum yaz tatilinde ben de bunu denicem bu yüzden sizleri de bilgilendirmek istedim işalah düzgün bir konuşma yapmışımdır büyüyünce ben de pehber ögretmen olmak istiyorum işallah sizin istediginiz de gerçek olur BAŞARILARLAA
betül - 01.06.2014 - 13:06 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben kendime güvenemiyorum yha bilmiyorum sınavlardan çok korkuyorum ne kadar çalışırsam çalışayım yapamıycakmışım gibi geliyokendime güvenemiyorum
misafir - 29.05.2014 - 21:58 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Çok verinli bir yazı herkese baş@rilar.
emine - 26.05.2014 - 11:46 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
tüm sınavı olanlara başarılar
dlan gül - 22.04.2014 - 14:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
işallah pybs yi kazanırımm buna uyunca işallahhhhhhhhhhhhh
Seyyah Emre - 22.04.2014 - 13:03 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Merhabalar bildiğiniz üzere sınav sistemimiz TEOG oldu ve ben bir 7. sınıf öğrencisi olarak TEOG çalışmalarına başlamam lazım.Ne önerirsiniz ben eve saat 18:00'da geliyorum.
gamze - 21.04.2014 - 07:01 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
of yaa sınava 1 hafta kaldı
algı - 18.04.2014 - 16:13 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
çok sıkı çalışıyorum kesin güveniyorum kendime
yaso - 16.04.2014 - 08:29 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
çook başarılıyım bursluluk sınavına katıldım kesin kazanırım
Noldu?Beni mi araştıracaksın? :D - 07.04.2014 - 14:39 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Ya of ya!Ben 6. Sınıfa gidiyorum ve notlarım düştü ,90 'dan aşağı notum yoktu fakat şimdi ... Ya lütfen biriniz cevap versin ,Hedefimde doktorluk var ama korkuyorum sadece ,daha çok düşerim diye Yardım edin ... Sizi seviyorum Hadiii
ismi lazım değil - 02.04.2014 - 09:20 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
yedinci sınıftayım ve şimdiden teogların derdine düştüm napıcam tmm iyi ve çalışkan bi örenciyim 88 den düşük notum da yoook...
dilanur - 22.03.2014 - 16:16 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Sinav demeyin bana
dilaraa - 22.03.2014 - 16:12 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
sinav demeyin bana
emre - 18.03.2014 - 07:49 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
eğer sbs de iyi bir lise istiyorsanız 6.sınıftan çok çalışmaya başlayın derim ders çalışma alışkanlıgını kazanırsınız.test çözerken ileride rahat edersiniz ben 8.sınıfa gidiyorum 5saat gibi bi süre çalışıyorum çünkü çok çalışınca gerçek yapılabilecegine görürsünüz ama sadece bir gün 5 saaat değil her gün öyle çalışıyorum disiplin dedikleri şey de bu olsa gerek belki bazılarınız bir iki gün çalışıp iyi puan yapmak ister ama öyle olmuyo işte
evrim - 12.03.2014 - 07:55 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
merhaba arkadaşlar!!
ben size bir soru soracağım ve lütfen bana cevap verin her öğretmene sordum ama çok da yararı olmadı.Şimdi normalde benm yazılılarım yüksek ve 1. dönem ortalamam 96,50 civarıydı.Ama deneme sınavlarında çok yüksek alamıyorum .aslında nedenini biliyorum çünkü aşırı televizyon izliyorum ve derse başladığımda aklım bilgisayar ve ya televizyonda kalıyor.Sizce ne yapmalıyım
ismi lazım değil - 11.03.2014 - 16:41 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ya yarın sbs var bn hala çalışamadım napçam bn yaa
neslihan - 03.02.2014 - 14:19 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ders çalışmak faydalı
ayşe - 30.01.2014 - 06:42 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben yedinci sınıftayım ve şimdiden sınav derdine düştüm yalnız bi sorunum var ki bir yere odaklanamıyorum aklıma başka şeyler geliyor napabilirim?? Ankara fen lisesini kazanmayı çok istiyorum karnemin hepsi beşti fakat ben 100 den beş olmasını istiyorum
dilara - 29.01.2014 - 06:16 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
umut başarmanın yarısıdır başarmak için umudumuzun olması gerekir
Purya - 26.01.2014 - 07:51 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Bu bilgileri paylastiginizicin cok tesekur ediyorum. ders calismaya pek aliskanligim yok ama aldigim bubilgilerden sonra daha istekli olcagima ve ders calismaya alisacagima inaniyorum.
ŞEYMA - 24.01.2014 - 07:14 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
beni cok motive etti.başarılıyım ama sınıfımda benden başarılılar da var. onları geçmeye çalışıyorum.ama nedense hep onlar 1. oluyor. cok hırs yaptım.bu dönem 1. olacağımmmm
Burcu - 02.12.2013 - 07:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Derslerimin hepsi 100
Talha - 28.11.2013 - 14:56 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
GÜZELDİ İŞİME YARADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
mert - 26.11.2013 - 14:26 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
çok çalışmalıyız çoook
BAŞARMAK SENİN ELİNDE - 25.11.2013 - 13:52 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaşlar ben çok stres yapıyorum mat 73 ing 66 ne yapmamı önersiniz
ebru - 24.11.2013 - 15:53 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bence ınsanın kendıne oz guvenı basta geliyor bn gunde 200soru czyrum.deneme sınavlarım ıyı . ewdw oldukca fazla kaynagm war.daha yetmıyor.daha fazla soruyo gozumun asina olması gerekıyor
Eylül - 17.11.2013 - 11:10 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Arkadaşlar benim ders çalışasım gelmiyor. Ama geçte olsa kafama dank ediyor birden ve hemen gidip ders çalışıyorum ve o zaman kimse beni dersin başından kaldıramıyor. Saçma dimi? Bencede Neyse, sonuçta ödevlerimi düzenli olarak yapıyorum, tekrar yapıyorum, sınavlara iyi hazırlanıyorum. Derste iyi dinliyorum. Buraya kadarda iyi hoş. Ama sınava gelince yapamıyorum. Neden böyle oluyor ? Yorumların neredeyse hepsinde herkes soru sormuş cevap veren yok, lütfen cevap verin sizce neden böyle oluyor?
nisa - 15.11.2013 - 06:47 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaşlar bence hayat asıl şimdi başlıyor ama bizim bu sene yapmamız gereken tekşey verimli ,düzenli çalışmak ve bol bol soru çözmek inanın bunları yaptıktan sonra kendinizde büyük fark göreceksiniz.... ve sadece kendinize güvenin hep ben başaracağımd deyin
fatma - 14.11.2013 - 10:02 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
offfffff cok calısmalıyız coooook
bengisu - 07.11.2013 - 09:53 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
iyi akşamlar arkadaşlar : )
Benim sınavlarım çok iyi,ingilizce ve fen 100,matematik de 95 civarında,ama büyük bir problemim var...test çözemiyorum nedense,buna rağmen denemelerde 4 yanlışım çıktı,puanım 685, sizce bu yeterlimi? siz testleri nasıl çözüyorsunuz?ben günde 120 soru ancak çözebiliyorum...
endişe - 06.11.2013 - 14:00 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
sbs diyince kalbim küt küt atıyor . sanki haşa mahşer anında sorulacak sorular çıkacak bende bilemiecem gibi ( yani düz liseye gidecek gibi ) yazılılarım süper ama dershane sınavın anasıl moralle girersem ne kadar heyacan yaparsam o kadar ötü alıyırum heyacanımı ve korkumu yenmek için ne yapmalıyım
nur - 04.11.2013 - 07:02 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ders çalışıyorum konu tekrarı da yapıyorum ödevde yapıyorum teste çözüyorum dersaneye gidiyorum ama hala yetersiz gibi geliyo
ağalamak ağlamak istiyorum
sınava 23- 24 gün kaldı
korkuyorum
nur - 03.11.2013 - 13:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
az kaldı sınava giricem (8 sınıf) ama napıcağımı hala bilmiyorun
sınavdan ne alıcam onuda bilmiyom
isimsiz - 17.10.2013 - 13:37 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
çok test çözmek gerçektende çok işe yarıyo,tekrar yapmakta öyle ben kendime inanıyorum fen lisesini kazanıcağım.
Çalışkanız - 09.10.2013 - 10:22 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Arkadaşlar bence çok stres yapmayalım. Çunku stres ders çalışmamızı engeller ve sınav sonuçlarına yansıyabilir...
aleyna - 08.10.2013 - 12:39 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaşlar ben sınavdan çok korkuyordum ama derslerimde iyiydi 426 puan aldımn çalışırsanız sizde alabilirsiniz güveniyorum size
çalışkankız - 07.10.2013 - 15:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
sbs artık.değişti.çalışkanım,derslerim çok iyi fakat korkuyorum.günde 200-300 soru çözmeme rağmen hep bi terettüd var içimde.ne eönerirsiniz söylerseniz çok sevinicem
unutkan - 28.09.2013 - 13:30 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bol bol test çözün.osru bankalarından soru çözün ve konu anlatımlara çalışın çok işe yarıyoo. tekrar fazla işe yaramyo arkadaşlar bol soru çözün.sbs ye hazırlık içinde günde 500 soru çözün arkadaşlar gzel bi lise için şart feyst orda burda takılacağınıza bol soru çözn ve dersi derste dineyin bugün bunu çok iyi anladım derste arkadaşımla konuştum ve dersi anlamadım oca ayağa kaldırdı ne dedim dedi ve rezil oldum o yüzden dersi derste dinlersek asrkadaşlar bizim içiçok iyi olacak arkadadaş çeveren geniş olmasın arkadaşlar szin kötülüğünüzü ister en iyisi bile szi kıskanır bol soru çözün benden size tavsiye tekrar yapmayı ama kafanız karışır ölee hadi kolay gelisin umarım dediklerimi yaparsınız
başarıcağına inan - 20.09.2013 - 10:33 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
hayatım boyunca asla korkmadım ben herzaman başarıcağıma inanıyorum fen lisesini kazandığımda görüşürüz. (çünkü buna inanıyorum ve elimden geleni yapıyorum en fazlasını yapıcam)
hahahahahah - 16.09.2013 - 09:36 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
sbsss korkuyom yaa :o
Adsız - 11.09.2013 - 12:41 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bence hiç telaş yapmaya gerek yok arkadaşlar sadece tekrarımızı yapalım çeşitli kaynaklardan soru çözelim ingilizcede de kelimeleri unutmayalım zaten başarı gelecektir bende bu sene 8. sınıfa geçtim ama bn telaş yapmıyorum (şu an için )
Adsız - 11.09.2013 - 12:25 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben bu sene 8. sınıfa geçtim ve rahatım bence kendinize çok sıkı olmayan planlar belirleyin mesela bn dershenden gelince ilk önce konu tekrarı yapıyorum sonra test çözmeye başlıyorum bnce korkacak bişi yok ingilizce içinde küçük kağıt parçalarına arkalı önlü yazın sonra kutunun içine atın akşamları çekin kelimeleri unutmayın hepimize başarılar...
damla - 11.09.2013 - 07:29 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Doğrusunu söylemek gerekirse ders çalışmaya bayılan bir öğrenci değilim . 2013 sbs sınav sistemi değişti ve ben çok heyecanlıyım . Babam öğretmen ve sürekli çalış çalış diyip sen sınav sistemini bilmezsin çalış yoksa böylr giderse hiç bitşey yapamazsın diyor . Bu benim için zor bir dönem olacak . Çünki okul da bütün kızlarla küsüm evde de aile baskısı . Yapamayacağım diye çok korkuyorum . Inşallah iyi bir liseye girerim . Hepinize başarılar:/
eda yıldız - 06.09.2013 - 12:57 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben bütün sınavlardan 500 tam puan aldım bu sbs sınavınıda başarıcağıma eminim
eren - 05.09.2013 - 04:25 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
alah calısanın emegını almaz sende calıs emek ver bı bakmıssın en ıyı lıselerden bırındesınalah hepımıze yardım etsın
Eylül - 04.09.2013 - 09:39 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bu yıl 8.sınıfa geçtim kendime güveniyorum inşallah Allah kalbimize göre verir.
yardım... - 03.09.2013 - 09:27 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben çok çalıştığım halde başaramıyorum bu konu hakkında bana lütfen yardım edin.......
yardım... - 03.09.2013 - 09:25 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben çok çalıştığım halde başaramıyorum bu konu hakkında bana lütfen yardım edin.......
irem - 28.08.2013 - 13:29 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bende bu sene 8. sınıfa gectım derslerım guzel hep takdır fılan alıyorum okuldakı denemelerde 430 450lere yakın.bu sene hepimiz için çok onemlı bır sene çalışınca gercekten oluyor fakat en cok korkum ya kazanamazsam ? sorusu oluyor ailemin bana karşı guvenını yok etmek ıstemıyorum o yuzden bu sene cok calıscam 6 ve 7 dekı yılsonu puanlarım pek ıyı deildi 88 89 fılandı ama bu sene 96 fılan ıstıyrm kısacası cok calısalım
Serdar - 28.08.2013 - 07:46 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Bende hiç çalışma isteği yok ve sınavlardan 500 üzerinden 410 alıyorum planlı çalışsam acaba 470'i geçer mi ki puanım?
Hakan - 21.08.2013 - 10:52 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Bayağı heyecan var ya neticede son sene İNŞALLAH bu programa uyup daha disiplinli olacağım ALLAH herkezin gönlüne göre versin İNŞALLAH çalışıp kazanırız. ALLAH yardımcımız olsun :))))))
noldu paşam - 20.08.2013 - 12:08 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben 8. sınıfa yeni geçtim gerçektende bu siteye gfirdim bütün korkumu yeniyorum inşallah allah gönlümüze göre verir aminnnnn
şeref karamancı - 20.08.2013 - 10:08 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaşlar 7. sııf ve 5. sınıf için hangi test kitaplarını önerirsiniz lütfen çok acil
asda - 18.08.2013 - 11:56 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ARKADAŞLAR HİÇ KORKMAYIN SBS NİN ANASINI BELLİCEZ
büşra - 14.08.2013 - 11:49 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaşlar matematikten anlamadığınız yerleri ekol hocaya girip dinleyin çok etkili oluyo çokta güzel anlatıyor başarılar
gülçin - 08.08.2013 - 18:11 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ya bende 8. sınıfa girdim sbs ye hazırlık yapmaya çalışıyorum 7. sınıfta çok boşladım 1 senem boşa gitti resmen hedefim sağlık meslek lisesi umarım kazanabilirm sene ye bu vakitler tercih heycanı yaşıcam şimdiden sitrese girdim ders çalışırken derse odaklanamıyorum hayallere dalıyorumm
Shaldon Cooper - 05.08.2013 - 09:03 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Ben 8'e geçtim. 500 üzerinden 489 ile 450 arasında aldım 450leri yılın başında almıştım. Bulunduğum şehirdeki fen ve öğretmen lisesini bekliyolar hocalarım ama ben çok heyecanlıyım sbse girerken ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdiden düşününce bile kızarıyorum.
İsmail - 04.08.2013 - 13:49 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Valla arkadaşlar ben yeni geçtim 8.sınıfa.askeri fln sınavlara girmeyi planlıyorum.sadece sbs değil farklı sınavlarada girin. şu sbs mmi artık ne oluyorsa bu siteye girince korkum geçti şimdiden planımı yapıcam.zor birşey yoktur bence eğerki çalışılırsa! Kuran-ı Kerim okuyacağım ders çalıştıktan sonra ve namaz kılaraak ALLAH'a ibadet edeceğim ben kazanacağıma inanıyorum babam asker maaş yetmiyor 2.800 milyar ben babamdaan daha çok maaş almayı hedefledim :D biraz sacma ama olsun inş kazanacağı
birinciliğe giden - 22.07.2013 - 08:52 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bence hedeflerimiz ulaşmalıyız .Ben bu sene daha çok çalışacağım ve istediğime ulaşacağım ve bu programa uyacağım
birinciliğe giden - 22.07.2013 - 08:47 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bence hedeflerimiz ulaşmalıyız .Ben bu sene daha çok çalışacağım ve istediğime ulaşacağım ve bu programa uyacağım
sümeyye diyebiri - 18.07.2013 - 10:36 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
arkadaslar ben geçen sene sbs ye girdim ve 494 puan aldım şimdigalatasaray lisesinegidiyorum nasıl çalıştım
diye sorarsanız hiç çalışmadımmmmmm
zelal - 17.07.2013 - 20:00 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben en çok istdiğim liseye girermemeekten krkuyorum. bu sen sbs var.2 yıldır çalışmadım. bu yıl son senem eğer bu senede çalışmazsam istediğim yere giremem. bu sene çok çaışmam gerek ve buraya girerek nasıl çalışacağımı ögrendim
zelal - 17.07.2013 - 19:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ben en çok istdiğim liseye girermemeekten krkuyorum. bu sen sbs var.2 yıldır çalışmadım. bu yıl son senem eğer bu senede çalışmazsam istediğim yere giremem. bu sene çok çaışmam gerek ve buraya girerek nasıl çalışacağımı ögrendim
gülay körükçü - 14.06.2013 - 10:52 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
cok güzel sbs den 3 yanlışım cıktı mutluyum
hayalimdin - 07.06.2013 - 16:05 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
önce cok korkuyodum taaaaaaki buraya girene kadaR
elif - 05.06.2013 - 22:59 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
ya ben 700 üzerinden 540 falan 500 üzerinden 400 ya da 370 alıyorum inanmıyorum 2 gün kaldı ve istediğim lise için yetersizim :(
Exlusive - 05.06.2013 - 04:43 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Allah herkes için hayırlısını versin(Amin)
eda - 03.06.2013 - 12:58 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim artık korkularımı yenebilirim :)
İrem Betül - 01.06.2013 - 11:55 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Arkadaslar Esra Şahin arkadasımızın dediği gibi sbs o kadar da zor bi sınav değil stres yapmayın zaten çalışan bir öğrenci stres yapmaz,kendinize güvenin,ve mutlaka bi hedef belirleyin hedefsiz hiç bişeyde basarılı olamazsınız bence hepimiz bu sınavda yüksek not albiliriz haa unutmadan bide Allah'a çok dua edin ;)
Emirhan - 31.05.2013 - 05:12 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
Seneye Sbs var çok açığım var o eksikleri kapatmaya başlıyorum
nazlı - 29.05.2013 - 12:16 - SBS'ye Etkili ve verimli nasıl çalışılır?
çok çalışmak gerekiyor
Bu Haberle İlgili Toplam 497 Yorum Yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

İsminiz
E-Mailiniz
Görüş/Öneri/İstek
Kodu Giriniz

 
.


SPONSORLU BAĞLANTILAR
BENZER HABERLER
2015-2016 TEOG'da 13. soru iptal
 
İptal edilen soru ile TEOG Puanı Nasıl hesaplanır?
 
Flaş! TEOG sorusu iptal edildi.
 
Son 3 yılın en zor TEOG sınavı mı? İşte Tespitler
 
2015-2016 TEOG sınavına 1 milyon 174 bin 427 kişi katıldı.
 
TEOG İngilizce soru ve cevap anahtarı 26 Kasım 2015
 
TEOG İnkılap Tarihi soru ve cevap anahtarı 26 Kasım 2015
 
TEOG Fen Teknoloji soru ve cevap anahtarı 26 Kasım 2015
 
Uzmanlar 2015 TEOG sınavını değerlendirdi. Kolay mıydı Zor muydu?
 
TEOG Din Kültürü soru ve cevap anahtarı 25 Kasım 2015
 
 
Hesaplama Sayfası Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.