Yıl Sonu E-Okul sistemi üzerinde yapılacak iş ve işlemler (Sorubak)
Sorubak.Com


Yıl Sonu E-Okul sistemi üzerinde yapılacak iş ve işlemler

Sorubak Bilgi     2009-2010 eğitim-öğretim yılı dönem sonunda ; e-Okul sistemi üzerinde yönetici ve öğretmenler hangi iş ve işlemleri yapmalıdırlar.

 1- Anadolu Öğretmen Liselerine başvuru işlemleri için belirlenecek bir tarihte, 8 inci Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı düzenlenerek, 8 inci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilerin durumu,MEB Anadolu Öğretmen Lisesi Yönetmeliğinin 8.ve 9. maddelerine uygun olarak değerlendirerek e-okul sistemi üzerinde yer alan Bilgi Girişleri/AÖL Aday Öğrenci Belirleme ekranından veri girişleri yapmalıdırlar. (Anadolu Öğretmen Lisesi Aday Öğrenci Seçme Formu (Son Hali ...) , Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 2- Okul Yöneticileri Not/puan girişlerinin  zamanında yapılmasını sağlamalı  son haftalara bırakılmamalıdır. Öğrencilerin daha önceden almış oldukları tüm not/puanlar sisteme girilmiş olmalıdır Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınacak Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanacak ve okul müdürü tarafından onaylanacaktır (İKY-Madde 41). Bu işlemden sonra yapılacak not/puan düzeltme talepleri yargı kararı dışında dikkate alınmayacaktır.

3- Okul İdarecileri not bölümü ile ilgili olarak ,4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav notunun verilip verilmediğini,

 En az bir proje ve bir performans görevi notunun verilip verilmediğini (Performans Görevleri notu her iki dönemde de zorunludur ancak proje çalışması notu verilen dönemde değerlendirilir.) kontrol etmelidir. 

 Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. (Öğrenci ürün dosyası çalışması "Ürün Dosyası Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirildikten sonra ders ve etkinliklere katılım puanı olarak verilebilir.)

1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili şu başlıklarımızı inceleyebilirsiniz...

1-8 Sınıflarda DAVRANIŞ NOTLARI ekranından Davranışları Notu Girilmemiş Öğrenciler (6,7,8 Sınıflar)  ve Davranışları Notu Girilmemiş Öğrenciler (1-5 Sınıflar)  rapor ekranından kontrol edilmeli veri girişi yapmayan öğretmenlerin veri girişi yapmaları sağlanmalı yıl sonunda çıktılar alınarak dosyalanmalıdır.

Anaokulu Gelişim Raporu ekranından veri girişlerinin okul öncesi öğretmen tarafından girilmesini sağlamalı,yıl sonunda Okul Öncesi Öğrenci Gelişim Raporu  ve Okul Öncesi Öğrenci Katılım Belgesi  çıktısı alınarak öğrencilere verilmesi sağlanmalıdır.

4- e-okul sistemi üzerinde Sosyal Faaliyetler/Sosyal Etkinlikler Ekranından öğretmenlerin sosyal etkinlikler girişi yapmaları sağlanmalı,kontrol edilmelidir. (Sosyal Etkinlikler "Tamamlandı" olarak işaretlenmelidir)

5- İYY kapsamında “Yöneltme Öneri Formu” nun 31 Mayıs 2010 tarihine kadar şube rehber öğretmenleri tarafından sisteme işlenmesi tamamlanmalıdır (İYY- Madde 10/m).

 Yöneltme İşlemleri İçin aşağıdaki linki tıklayınız...

Şu Raporların çıktısı alınmalıdır...

 

  IOK12001R1 Gözlem Raporu 
  IOK12001R1_2 Gözlem Raporu (Fotoğraflı) 
  IOK12001R1_3 Gözlem Raporu Verisi Girilmemiş Öğrenciler 
  IOK12001R2 Yöneltme Öneri Formu 
  IOK12001R2_2 Yöneltme Öneri Formu (Fotoğraflı) 

 

6- Nisan ayı sonuna kadar tamamlanmamış “Sınıf Gözlem Formu” nun alan öğretmenlerince e-Okul sistemine  kadar işlenmesi gerekmektedir (İYY- Madde 11).
 Sisteme kaydedilen not/puanlarla ilgili öğretmen not çizelgeleri incelenmeli varsa hatalar zamanında düzeltilmelidir.

7- ŞÖK İşlemleri:

Okul idaresi tarafından Yıl Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı planlanmalı bu top

             Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir.
Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

 Birleştirilmiş sınıflarda, 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.

 Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

            ŞÖK ile ilgili tüm kararlar  ŞÖK İşlemleri/Ş.Ö.K Kararları ekranından girilmeli ve aşağıdaki ekran raporları çıkarılarak ilgililere imzalattırılmalıdır.

 

  IOK13001_R1 6,7,8 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı 
  IOK13001_R2 4,5 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı 
  IOK13001_R3 1,2,3 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı 
  IOK13001_R4 Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı

 

 Şube Öğretmenler Kurulunun Oluşturulması - - Sorubak.Com

 

  IOK10006SK Şube Öğretmenler Kuruluna Kalan Öğrenci Listesi  

 

8- Takdir-Teşekkür,Onur Belgesi,Üstün Başarı Belgesi sistem üzerinden alınarak belge numarası verildikten sonra öğrencilere dağıtılmalıdır.

Konuyla İlgili Şu Konuları İnceleyebilirsiniz..

Çıkarılacak Raporlar:

 

  IOK10006TKDR Takdirname Belgesi (Aktif Dönem) 
  IOK10006TSKR Teşekkür Belgesi (Aktif Dönem) 
  IOK10006TSUA Başarı Belgesi (Aktif Dönem) 
  IOK10006TSUB Üstün Başarı Belgesi (Aktif Dönem) 
  IOK10006TTNR Onur Belgesi Listesi 
  IOK10006TTOB Onur Belgesi (Belge verilecek Öğrenciler, Öğrenci İşlemleri - Öğrencinin Aldığı Belgeler Bölümünden Tanımlanabilir) 
  IOK10006TTRP Takdir/Teşekkür Sonuç Listesi (Aktif Dönem) 
  IOK10006TTRS Alınan Belge / Ağırlıklı Ortalamaya Göre Başarı Sıraları (Aktif Dönem) 

 

9- Karne İşlemleri sistem üzerinden kontrol edildikten sonra karneler ve belgeler sistem üzerinden kontrol edilmeli ve çıktısı alınarak imzalanmalı ve mühürlendikten sonra öğrencilere dağıtılması sağlanmalıdır.

10-Diploma İşlemleri ekranından diploma ile ilgili iş ve işlemler yapılmalı aşağıdaki rapolar alınmalıdır.

 

  IOK14001DAHK Diploma Almaya Hak Kazananların Listesi (Aktif Dönem) 
  IOK14001DDF Diploma Defteri (Aktif Dönem) 
  IOK14001DIP Diploma Dökümü (Aktif Dönem) 

 

Ayrıca Şunlara da bakabilirsiniz...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
e-okul hızlı ders notu girişi nasıl yapılır?
 
e-okul ders notu girişi nasıl yapılır?
 
e-okul sınav tarihleri girişi nasıl yapılır?
 
e-okul öğretmen işlemleri nelerdir?
 
e-okul kitap girişi nasıl yapılır?
 
e-okulda notlar nasıl hesaplanır?
 
2012 -2013 e-okul veli bilgilendirme sistemi vbs
 
e-okul sisteminde nakil işlemleri başlıyor.
 
E-Okulda sene başında yapılacak iş ve işlemler
 
MEB E-Okul Bilgi Değişiklikleri Genelgesi (2012-35)
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.