E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri) (Sorubak)
Sorubak.Com


E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)

Sorubak Bilgi  E-okul ile ilgili olarak 1.dönemde yapılacak iş ve işlemleri aşağıda sıraladık. Unuttuğumuz eksik işlemler varsa lütfen BURADAN bize bildiriniz. E-okulda dönem sonunda alınması gereken raporların alınabilmesi için ilgili rapolara ait verilen tam olarak girilmesi gerekir. Dönem sonunda e- okul sisteminde aşağıdaki raporları alırız.

1. Karne Döküm İşlemleri:

E-okul sisteminde karne döküm işlemlerinin dökümünün yapılabilmesi için daha önce sistem üzerinde İlköğretim Kurum İşlemleri altındaki Ders İşlemleri menüsünde Ders Başlangıç ve Bitiş Saatlerinin,Seçmeli Derslerin,Ders Programlarının ve ders öğretmenlerin tanımlanması gerekir.
Öğrencilere ait not işlemlerini her öğretmenin kendi şifresi ve kullanıcı adıyla girmesi esastır. Öğretmenler e-okul sistemine girdikten sonra İlköğretim Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden sınıfındaki öğrencilere ait not girişlerini yapmaları gerekir.

 Not İşlemleri Girilirkern Şunlara Dikkat Etmeliyiz


İlköğretim Kurumları Yönetmelikin35 maddesinde;
"1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. "
Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

Yönetmeliğin 36. maddesinde "Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir."
Bu durumda e-okul sisteminin notları hesaba katması için bu öğrencinin notuna "0" sıfır yazmalıyız.

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayan öğrencilerle ilgili nasıl bir yol izlenmelidir.Yönetmeliğin 38 maddesinde "Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir." denilmektedir. Maddeye istinaden ders/sınıf öğretmenin sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencileri okul idaresine bildirmesi gerekir.

Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır

Aynı Yönetmeliğin 38.maddesinde "Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir." Burada aritmetik ortalamaya notun katılabilmesi için öğretmenin öğrencinin girmediği sınavına "0" sıfır yazması gerekir. Aksi halde sistem iki not girilmişse 2 nota göre değerlendirme yapacaktır.

Devamsız Öğrencilere not işlemlerinin ve karne işlemlerinin yapılamaması için okul idaresinde Devamsız Öğrenciler İçin İlköğretim öğrenci işlemlerinde devamsız öğrenci numarası girildikten sonra Ayrılma İşlemi Menüsünden bu öğrencinin okula devam etmeme nedeni seçilmeli, açıklama yazıldıktan sonra kayıt edilerek pasifleştirilmelidir.

Çünkü bu işlemler tamamlanmadan öğrencilere ait not girişleri yapılamaz. Okulunuzda ücretli öğretmen varsa İlköğretimKurum İşlemleri >> Şube İşlemleri >> Ücretli Öğretmen Linki tıklanarak öğretmen eklemeli ve ders öğretmeni menüsünde bu öğretmene ders tanımlanmalıdır.

Müdür Yetkili öğretmenlerin not giişleri ve davranış not girişlerinde sorun ile karşılaşmamaları için Yönetici Modülünden Güvenlik Gruplarından yeni kullanıcı tanımlamalarıgrup oluşturmaları ve yetkilendirme işlemi yapmaları gerekir.

Karne döküm işlemleri yapılmadan yapılması gereken işlemlerden bir taneside davranış notlarının girilmesidir. Davranış notlarını sadece öğretmenler girebilir.

Öğretmenler kendilerine verilen e-okul şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İlköğretim Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesini tıklayarak sınıflarına veya girdiklere derslara ait davranış notu girişini tamalamaları gerekir.

Okul yöneticileri öğretemnlerin davranış notlarını girip girmediklerini İlköğretim Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları tıklamalarından sonra üst bölümde yer alan yazıcı simgesini tıklayarak açılan raporlardan davranış notlarını girmeyen öğrencileri,sınıfları görebilirler.

Karne döküm işlemlerinden önce yapılacak diğer bir işlem ise öğrencinin okuduğu kitapların girilmesidir. E-okul sistemine giriş yapıldıktan sonra İlköğretim Öğrenci İşlemleri>>Sosyal Faaliyetler>>Okuduğu Kitaplar Sekmesinden öğrencinin numaraları girilerek okunan kitapların sisteme girilmesi gerekir.

Okul Yöneticileri Öğretmenlerin bu girişleri yapıp yapmadıklarını İlköğretim Öğrenci İşlemine Tıkladıktan sonra Yazıcı simgesine tıklayarak en altta yer alan "Okuduğu Kitap Sayısı Girilmemiş Öğrenci Listesini tıklamaları, tüm sınıf ve şubeler seçildikten sonra açılan rapordan verileri girilmemiş öğrenci ve sınıfları görebilirler.

Tüm bu işlemnlerle birlikte öğretmenlerin kendi sınıfında öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak İlköğretim Öğrenci İşlemleri menüsünden veli bilgilerini tamamlamaları (Okul Yöneticileri Bunu E-okul sisteminde İlköğretim Öğrenci İşlemi>> Tıklandıktan sonra YAZICI simgesi tıklanarak "Genel Bilgileri Tamamlanmamış Öğrenciler" tıklandıktan sonra görebilirler)

Okul idaresince son olarak tüm not girişleri kontrol edilip,öğretmen not çizelgeleri incelendikten sonra karne döküm işlemlerini İlköğretim Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişi Tıklandıktan sonra Üst bölümde yer alan yazıcı simgesi tıklanarak Renkli Yazıcınız varsa Renkli,Yoksa Siyah-Beyaz Karneler tıklanarak açılan menüden sınıf ve ders öğretmeni seçilerek karne döküm işlemleri gerçekleştirilir. Lütfen 1.dönemde karşısında ŞÖK yazan karneleri tıklamayınız.Sorubak Bilgi
2-Takdir,Teşekkür,Onur Belgesi,Başarı Belgesi,Üstün Başarı Belgesinin Dökümü:

İlköğretim Kurumları Yönetmelikin 107.maddesinde;
"Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler; a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür,"
b) 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname,"
c) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Başarı" ( EK-7 ),
ç) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" (EK- 7/1) belgesi ile ödüllendirilir.

Ayrıca, ilköğretim okullarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren,

öğrenciler "Onur Belgesi" (EK–8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir. " denilmektedir. E-okul sistemi Onur Belgesi Hariç tüm belgeleri alacak öğrencileri otomotik hesaplayarak kulanıcısına sunar.

İlköğretim Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişi sekmeleri tıklandıktan sonra yukarıdaki yazıcı simgesi tıklanarak açılan raporladan Takdir,Teşekkür,Başarı,Üstün Başarı,Başarı ve onur belgeleri sırasıyla tıklanarak çıkarılabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken onur belgesinin nasıl verileceğidir.
Bunun için: İlköğretim Öğrenci İşlemleri>>Tıklanarak onur belgesi verilecek öğrenci numarası girildikten sonra alt tarfta yer alan Öğrencinin Aldığı Belgeler>>Aldığı Belgeler sekmesi tıklanacak. Açılan menüden Dönemi Seçilecek ,Belge Türü onur belgesi seçilecek nedeni uygun dört madde arasından seçilecek ve kayıt edilecektir.Bu kayıt işlemi gerçekleştikten sonra raporlar sekmesinden Onur Belgesinin dökümü alınabilir.

UNUTMAYALIM: 22 Ocak 2010 tarihinde karneler verildikten sonra sistemde yer alan tüm bilgiler yedeklenerek 2009-2010 I. Dönemi kapatılacaktır. 2009-2010 II. dönem geçiş işlemi yapılmadan önce, dönemle ilgili eksikliklerin tamamlanabilmesi için sistem en geç 05/02/2010 tarihine kadar daha açık tutulacaktır. Bu tarihten sonra 2009-2010 I. Dönemi ile ilgili hiç bir değişiklik yapılamayacaktır.


 
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri


Yorum Yap
 
samet - 18.01.2015 - 21:54 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
1 dönem ortalamalar yazıomu 7 sinif karnesinde arkadaşlar ????????????????????
öğrenci talebe - 08.01.2015 - 10:53 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
çok güzel bence ne güzel böyle sistem var taktir teşekür ben teşekür aldım
öğrenci talebe - 08.01.2015 - 10:52 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
çok güzel bence ne güzel böyle sistem var taktir teşekür ben teşekür aldım
nknn - 08.01.2015 - 10:48 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
çok güzel bence gülmeyin yahu
Ali - 12.06.2014 - 12:42 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
Oleyy be sınıfımı geçiyorum 9 a gidiyorum taktir name bide tesekkür alıoumm snanene ee
serserser - 21.01.2014 - 13:27 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
öğrenci1124 - 04.01.2014 - 09:26 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
knkler 1. dönem notları nerede görülüyor
miskin - 09.06.2013 - 14:18 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
yine takdir ve ardından onur belgesi
sdxyxyscydc - 27.12.2012 - 22:29 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
esranur eroğlu - 02.06.2012 - 22:17 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
biraz düştüm 2.dönem yaaaaaaa : :
nurcan - 25.05.2012 - 15:24 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
1. dönem ki karnem süperdi

12.07.2012
Kemal - 02.04.2012 - 15:28 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
bende teşekkür aldım ne olmuş yani
emre - 05.03.2012 - 20:47 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ben 8'e gidiyorum 6 ve 7'de 500 aldım ortalamam ise 96.60 herkese başarılar diliyorum
İLAYDA - 16.01.2012 - 23:09 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
bende takdirle geçiyorum hahah :
hjhbbhjhbjn - 14.01.2012 - 20:47 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
_B-- - 14.01.2012 - 20:19 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
Ben 5 yıldır okul birincisiyim ama sadece onur belgesi ve takdir veriyolar 5 yıldır
fatmanur - 14.01.2012 - 18:55 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
karne ortalamam 96.33 kesinat taktir alıyorum.bakalım ikinci dönem ortalamam kaç olacak
esraa - 14.01.2012 - 16:44 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
karne,teşekkür,takdir,onur belgesi,üstün başarı
ercan - 14.01.2012 - 09:25 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
karnem 69,67
sevil - 13.01.2012 - 12:12 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
takdir almak
emre - 12.01.2012 - 10:37 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ya benim bütün yazılılar 100 ve dyned de il 3.sü oldum
büşra - 11.01.2012 - 12:21 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
bunları öğrenmek istiyorum
gizem - 10.01.2012 - 18:59 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ben takdir alıyorummm
YAĞMUR - 09.01.2012 - 20:11 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
bu yıl takdir name alıyorum
ecem ekşioğlu - 09.01.2012 - 15:01 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
taktir alana bu vay teşekküralana oh tek karne alana tembel
nurseli - 08.01.2012 - 17:22 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
beni çok bilgilendirdi
elif - 07.01.2012 - 14:30 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ben süperim yaaaaa :1o0:
elf - 07.01.2012 - 14:28 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
her zamanki gibi süperim
pis kili - 06.01.2012 - 15:37 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
karne takdir belgesi ve hediye her zamanki gibi hazır
mehmet atlı - 05.01.2012 - 18:43 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ben üstün başarı belgesi aldım
ayse - 05.01.2012 - 05:24 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ben süperim
meryem - 04.01.2012 - 16:24 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
bence bu karne peşinden gidersek çok yoruluruz
besim - 05.10.2011 - 19:33 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
arkadaşlar heryerde bir şey yazıyor en iyisine hepimiz dersimize çalışalım belge zaten kendisinden gelir
cemile - 24.07.2011 - 16:38 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
karne süperdi bu şekil geçti
deli - 17.06.2011 - 11:25 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
şimdi 1 dönem değil 2dönem baymısınız
meryem - 12.06.2011 - 07:19 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
1.dönemde karnem süperdi
abit - 23.05.2011 - 12:40 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
bence bu işe bulaşmayınnnnnnn
mizgin - 11.05.2011 - 19:50 - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
ali - - E-Okul 1.dönem sonu işlemleri (Karne,Takdir,Teşekkür,Üstün Başarı,Onur Belgesi,Not Çizelgeleri)
güzelmiş
Bu Haberle İlgili Toplam 39 Yorum Yapıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

İsminiz
E-Mailiniz
Görüş/Öneri/İstek
Kodu Giriniz

 
.


SPONSORLU BAĞLANTILAR
BENZER HABERLER
e-okul hızlı ders notu girişi nasıl yapılır?
 
e-okul ders notu girişi nasıl yapılır?
 
e-okul sınav tarihleri girişi nasıl yapılır?
 
e-okul öğretmen işlemleri nelerdir?
 
e-okul kitap girişi nasıl yapılır?
 
e-okulda notlar nasıl hesaplanır?
 
2012 -2013 e-okul veli bilgilendirme sistemi vbs
 
e-okul sisteminde nakil işlemleri başlıyor.
 
E-Okulda sene başında yapılacak iş ve işlemler
 
MEB E-Okul Bilgi Değişiklikleri Genelgesi (2012-35)
 
 
Hesaplama Sayfası Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.