2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Hangi Gündem Maddelerini Görüşür? (Sorubak)
Sorubak.Com


2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Hangi Gündem Maddelerini Görüşür?

Sorubak Bilgi

* İlke olarak; sonra yapılan normal gündemli her öğretmenler kurulu toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilip, aksayan hususların giderilmesi için yeni tedbirler belirlenmeli ve iyi yapılmakta olan işlerin devamı için tavsiye kararları alınmalı,
                  * İkinci dönem başındaki kurul; en geç ikinci haftanın sonuna kadar zorunlu olarak yapılmalı. Kurulda; öğretim yılı başında görüşülen gündem maddeleri aynen ele alınıp, bu konularda 1. dönem yapılan çalışmalar değerlendirilmeli ve varsa aksaklıkların düzeltilmesi için yeni kararlar alınmalı,         
1.DÖNEM ZORUNLU GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN GÜNDEM MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.                                                            
                  * Sene başındaki 24 maddeye ilâveten, bu kurul gündemine;
                            25- Mayıs ayında yapılacak yöneltme ile ilgili veli bilgilendirme toplantısının tarihinin belirlenmesi,
                            26- Sınıf ve şubelerin derslerdeki başarı düzeylerinin görüşülmesi,
                            27- Sosyal etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, rehberlik çalışmaları, kurul ve komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi,
                            28- Yöneltme Öneri Kurulunda görev verilecek branş öğretmenlerinin belirlenmesi,
                            29- Bakanlığa sunulması gereken yeni öneriler ve soruların belirlenmesi” diye beş madde daha eklenmeli,  
                        * 25. madde gereği yapılacak toplantıların zamanları ve görüşülecek hususlar yöneltme yönergesi esaslarına göre kararlaştırılmalı, (TD. 2552)                                
                       * 26. maddeye göre; sınıf ve şubelerin derslerdeki başarı düzeyleri görüşülürken de, sınıf ve şubelerin her bir dersteki başarı durumları zümre başkanları tarafından sınıf ve ders adı belirtilerek, sözlü şekilde kurula sunulmalı. Sınıflar arasındaki başarı düzeylerindeki anormal farklılıklar, hedeflenen başarı düzeyinin çok altındaki başarısızlıklar, başarıyı sağlama konusunda öğretmenlerin aralarındaki anormal sapmalar görüşülmeli ve başarısızlıkların giderilmesi için ders öğretmeninin ve zümrenin ikinci döneme yönelik düşünceleri tespit edildikten sonra, gerekli görülür ise kurulca yeni öneriler de belirlenmeli. Bunun sağlanabilmesi için; 2. dönem başı kurulu yapılmadan önce, öğretmenler tarafından e-okul sisteminden alınan 1. döneme ait not çizelgelerinin başarı % leri, idareciler tarafından bir tablo halinde çıkarılarak kurula getirilmeli, kurul sonrasında bu tablo da tutanaklara eklenerek saklanmalı,                                                      
                  * 27. madde görüşülürken de; öğrenci kulüplerinin 1. yarıyılda yapmayı planladıkları çalışmalardan yapıp-yapamadıkları, toplum hizmeti olarak planlanan çalışmalardan yapılıp-yapılamayanlar, şube rehber öğretmenlerinin, 1. yarıyılda yapmaları gereken ve yıllık plânlarına yazdıkları faaliyetlerden yapıp-yapamadıkları çalışmalar ile kurul ve komisyonlarda görevli öğretmenlerin yaptıkları çalışmalar hakkında öğretmenler kuruluna bilgiler sunulmalı. Bu çalışmalarda aksamalar varsa, bunların sebepleri araştırılıp, giderilmesi için yeni tedbirler kararlaştırılmalı,                                       
                  * 28. maddeye göre, Yöneltme Yönergesinin 15. maddesinde belirtilen Yöneltme Öneri Kurulunda görev verilecek branş öğretmenleri belirlenmeli, (TD. 2552
                  * 29. maddede Genel Müdürlüğün görüş bildirme sayfasının etkin ve doğru kullanımına yönelik çalışmalar ele alınmalı ve aynı müdürlük ya da Bakanlığın diğer birimlerine yazılı olarak sunulması gerektiğine inanılan yeni öneriler veya sorulması gerektiği kanaatine varılan yeni durumlar varsa bunlar yazıya geçirilerek Bakanlığa iletilmek üzere milli eğitim müdürlüğüne sunulmalı,
                  * Öğretim yılı sonundaki kurul; ders kesiminin ardından yapılan şube öğretmenler toplantısından sonra yapılmalı. Kurulda; ikinci dönem başındaki kurul gündemi aynen ele alınıp sorgulanmalı, ancak buradaki değerlendirmeler öğretim yılının başından itibaren yapılan bütün çalışmaları kapsayacak şekilde yapılmalı ve görülen eksiklik ve aksaklıkların gelecek yılda nasıl düzeltilebileceğine yönelik tavsiye kararları alınmalı,
                  * İkinci dönem başındaki 29 maddeye ilâveten, bu kurul gündemine;
                            30- Yaptırım uygulanan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi” diye bir gündem maddesi daha eklenerek, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu tarafından yaptırım uygulanıp, bu davranışları bir daha tekrarlamadıkları için, ders yılı sonunda yapılan toplantıda yaptırımları ortadan kaldırılan öğrenciler varsa, durumları hakkında kurula bilgi verilmeli, (İKY. 127)
                  * Ayrıca; yetiştirme kursu açılabilen okullardaki bu kurulda, gelecek yıl açılması istenen kurslar kurula önerilerek, uygun görülen kurslar için tavsiye kararı alınmalıdır.
 
Bu öğretmenler okulda yapacakları işlere kurul halinde değil, tek başlarına karar verirler. Başarısız öğrencilerle ilgili yapacakları işleri ve alacakları Tedbirleri velilerle yapacakları toplantılarda kararlaştırıp tutanağa bağlarlar.

 Öğretmen ve öğrenci nöbet hizmetleri, SBS Çalışmaları Kapsamında alınacak kararlar, sınıfların tertip ve düzeni, değerlendirme gibi OGYE çalışmalarının değerlendirilmesi ve TKY çalışmalarıda gündem maddelerine alınabilir.

İkinci dönem başında personellerin ek ders onayı alınmalı, yapılacak toplantıların gündem maddeleri belirlenerek en az iki gün önceden imza karşılığında personele duyurulması gerekir (İKY madde: 94)

Ödül, Disiplin / Onur Kurulu ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Kişisel olmayan dönem başı Toplantıları yapılır.

Öğretmenler Kurulunda Tutanaklara yazılan kararlar "Öğretmenler Kurulu Karar Defterine (IKY 14-a / 8) maddeler halinde işlenerek imza karşılığında personellere duyurulmalıdır.

Öğretmenler Kurulu Karar Defterine; sadece kurulda alınana uygulamaya yönelik kararlar maddeler halinde yazılmalı, görüşülen kurulda her şey uzun uzun bu deftere yazılmamalı, katibin yazdığı tutanaklar bu deftere yapıştırılmamalıdır.

Açıklama: Kurul, birden fazla Öğretmenin bir araya gelmesi demek oldu?undan, bir okulda tek başına görev yapan müdür yetkili öğretmenler, Öğretmenler Kurulu, Zümre Öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu toplantılarını yapmaz.Kurul karar defteri ve tutanaklarını düzenlemezler.

Sorubak.Com


 

Mevzuat Haberleri        Güncel Haberleri            KPSS Haberleri         SBS Haberleri
ALS Haberleri               TUS Haberleri                 ÜDS Haberleri           DGS Haberleri
YÖS Haberleri               YGS-LYS Haberleri        KPDS Haberleri         YDS Haberleri
PMYO Haberleri           AİO-AÖL Haberleri       MTSS Haberleri        Diğer Sınav Haberleri

İlk yorumu siz yapın !

BENZER HABERLER
Yönetici Atama Yönetmeliğinde neler değişti? 27 Ocak 2016
 
2016 Şubat ataması duyurusu ve kontenjanları
 
4 Ocak 2016 Kar Tatili Olan İller
 
Sorubak'taki dosyaları nasıl açabilirim?
 
Memurlar Ocak 2016'da ne kadar zaman alacak?
 
2016 ÖSYM Sınav Takvimi
 
Özel Okula Teşvikte bin 840 kontenjan boş kaldı
 
MEB Ders Kitapları 2015-2016
 
2015-2016 Lise ve Ortaokul Dinleme Metinleri
 
2015 yılı özel okullar teşvik tercih sonuçları
 
 
Hesaplama Sayfası Test Çöz Gizlilik Politikası Copyright © 2008-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Telif Hakkı/İletişim/Site Map
İyiler İyidir. (Seyit Nesemi)
Lütfen İndirdiğiniz Dosyaları Virüs Taramasından geçiriniz.