Su (Dünya Su Günü Şiiri)

Buluta bürünüp
derviş su indi
Torpağın içinden
otun içinden
insanın içinden geçti
Kalktı
göğe haber götürdü
Suyla konuştum
Su bilir
kimsenin bilmediyini
Suya söyledim
Su sırdaşım
Su arzudaşım
Arzularım taş
üzerinde semeni*
Gömleyinden
geçirdi beni
Su anam oldu
Arzularım
taş üstünde semeni*
Su saklar beni
Koruyamazsa
gelip gidip
ağlar beni

Kemale Nesrin Oğuz

Benzer Şiirler: Dünya Su Günü Şiirleri