Ahilerin Tarihi

Bin yıldan fazladır tarihte yeri,
Doğruluk yolunu tuttu ahiler.
Kutsaldı zanaat ve alın teri,
Dünyaya Türk malı sattı ahiler.

Yüz akı oldular, bin yıl vatanın!
Değerinden pahalıya satanın,
Sanatına hile katan ustanın,
Pabucunu dama attı ahiler.

Bilimde, teknikte kalınca geri,
Yabanın malları girdi içeri,
Emeğin, sanatın düştü değeri,
Bir dönemde hapı yuttu ahiler.

Ata uyandırdı, milli bilinci.
Yerli malı oldu, yurdun övüncü.
Çarşılara geldi, bayram sevinci.
Peşin sattı, keyif çattı ahiler.

Orhan Seyfi Şirin

SÖZCÜKLER, DEYİMLER:
PAPUCUNU DAMA ATMAK: Esnaf ve zanaatkar örgütü olan ahiler, çürük mal yapan, pahalı satan ustanın ayakkabısını törenle dama atarlardı. O kişi, bir daha o yörede ustalık yapamazdı.
Ahilik Haftası: Ekimin ikinci pazartesi ile başlayan hafta.

Orhan Seyfi Şirin

Benzer Şiirler: Ahilik Haftası Şiirleri