Yüce Allah'ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla,
Hayy, kayyum Rabbimden başka ilah yok,
Kullarına rahmeti, şefkati, bağışlaması çok,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Yerin göğün sahibi Allah’ın azametiyle,
Allah Odur ki, gökleri direksiz yükselten,
Arşı, Güneş’i, Ay’ı emrine boyun eğdiren, 
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Gücün kudretin sahibi Allah’ın izzetiyle,
Yarattıklarını koruyup kendisi idare eden,
Hiç kimsenin yardımı olmadan yöneten,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

 Esirgeyen bağışlayan Allah’ın şefaatiyle,
Hayatımın sahibi, her şeye hayat veren,
Dilediğini var eden dilediğini yok eden,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Seven-sevilen Yüce Allah’ın sevgisiyle,
Dinimin, imanımın, yüce İslam’ın şanı,
Ömrümü, rızkımı, kısmetimin vereni,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Her şeyi bilen, gören, işiten Allah’ın ilmiyle,
Hasan Hüseyin yazar Rabbimin ilhamıyla,
Hayatın sâhibi, ezelî-ebedî olanın şanıyla,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.              

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler