Yüce Allah'ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm olan Allahın adıyla,
Hayy, kayyum Rabbimden başka ilah yok,
Kullarına rahmeti, şefkati, bağışlaması çok,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Yerin göğün sahibi Allahın azametiyle,
Allah Odur ki, gökleri direksiz yükselten,
Arşı, Güneşi, Ayı emrine boyun eğdiren,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Gücün kudretin sahibi Allahın izzetiyle,
Yarattıklarını koruyup kendisi idare eden,
Hiç kimsenin yardımı olmadan yöneten,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Esirgeyen bağışlayan Allahın şefaatiyle,
Hayatımın sahibi, her şeye hayat veren,
Dilediğini var eden dilediğini yok eden,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Seven-sevilen Yüce Allahın sevgisiyle,
Dinimin, imanımın, yüce İslamın şanı,
Ömrümü, rızkımı, kısmetimin vereni,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Her şeyi bilen, gören, işiten Allahın ilmiyle,
Hasan Hüseyin yazar Rabbimin ilhamıyla,
Hayatın sâhibi, ezelî-ebedî olanın şanıyla,
Hiç unutma ki: Allah an başka ilah yok.

Hasan Hüseyin BAYAR

Benzer Şiirler: Dini Şiirler