Yönetmeliğe göre okullarda hangi defter ve çizelgeler tutulmalıdır?

Yönetmeliğe göre tutulması gereken;

Nöbet defteri, Öğretmen devam-devamsızlık defteri, Öğretmen ve personel izin defteri, Zimmet defteri, Sınıf geçme defteri,Diploma defteri, Öğretmenler kurulu karar defteri,Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri, Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu karar defteri, Sınıf kitaplık defterleri,Ana sınıfı karar defteri,Ana sınıfı işletme defteri,Avans defteri,Beslenme ve ambar defteri, Ödenek defteri, Gelen-giden evrak kayıt defteri,Taşınır İşlem Fişi, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Sayım Tutanakları, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Okul aile birliği karar defteri, Aile birliği gelir-gider defteri ile

Not cetvelleri,Brifing dosyası, Personel şahıs dosyaları, Aylık, ücret ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası, Harcama evrakı (asıl ve örnekleri),Okula gelen ve giden yazılardosyası (Desimal sisteme göre), Gizli yazılar dosyası,Sivil savunma dosyası,Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,Sosyal etkinlikler dosyası, Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası, Şube, Zümre öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu toplantı tutanakları dosyası,Taşımalı eğitim dosyası,Veli toplantı dosyası, Norm kadro uygulama dosyası, Genelge dosyası, Teftiş dosyası da görev değişikliklerinde devir-teslim yapılmalıdır), (İKY. 14/ a, b)

Sorubak.Com

Eğitim Yöneticisi

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER