Yıl Sonu E-Okul sistemi üzerinde yapılacak iş ve işlemler

2009-2010 eğitim-öğretim yılı dönem sonunda ; e-Okul sistemi üzerinde yönetici ve öğretmenler hangi iş ve işlemleri yapmalıdırlar.

1- Anadolu Öğretmen Liselerine başvuru işlemleri için belirlenecek bir tarihte, 8 inci Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı düzenlenerek, 8 inci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilerin durumu,MEB Anadolu Öğretmen Lisesi Yönetmeliğinin 8.ve 9. maddelerine uygun olarak değerlendirerek e-okul sistemi üzerinde yer alan Bilgi Girişleri/AÖL Aday Öğrenci Belirleme ekranından veri girişleri yapmalıdırlar. (Anadolu Öğretmen Lisesi Aday Öğrenci Seçme Formu (Son Hali ...) , Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

2- Okul Yöneticileri Not/puan girişlerinin zamanında yapılmasını sağlamalı son haftalara bırakılmamalıdır. Öğrencilerin daha önceden almış oldukları tüm not/puanlar sisteme girilmiş olmalıdır Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınacak Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanacak ve okul müdürü tarafından onaylanacaktır (İKY-Madde 41). Bu işlemden sonra yapılacak not/puan düzeltme talepleri yargı kararı dışında dikkate alınmayacaktır.

3- Okul İdarecileri not bölümü ile ilgili olarak ,4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav notunun verilip verilmediğini,

En az bir proje ve bir performans görevi notunun verilip verilmediğini (Performans Görevleri notu her iki dönemde de zorunludur ancak proje çalışması notu verilen dönemde değerlendirilir.) kontrol etmelidir.

Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. (Öğrenci ürün dosyası çalışması Ürün Dosyası Değerlendirme Ölçeği ile değerlendirildikten sonra ders ve etkinliklere katılım puanı olarak verilebilir.)

1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.