Yıl 1919

Yıl 1919 
Mayısın on dokuzu 
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. 
Sanki harlı bir ateş 
Yakıyor ruhumuzu. 

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor. 
Üzülmemek elde mi; 
Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi 
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, 
O hız, doldukça damarlara kan gibi, 
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak, 
Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi; 
Gittikçe büyükleşen 
Gölgene dikilmekten 
Karardı gözlerimiz. 
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz! 

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel; 
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir EROZAN

Benzer Şiirler: 19 Mayıs Şiirleri