YGS'ye girme zorunlu mu?

YGS'ye girme zorunlu mu?
YGSYE GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?
Aşağıda belirtilen a) ve b) durumlarında adayların YGSye girme zorunluluğu bulunmaktadır:
a) Bu kılavuzun, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları İle Açık Öğretim Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş başlıklı 7. maddesinde açıklanan esaslara göre kendi alanları ile
ilişkilendirilmiş ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı ile yerleşmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları hariç ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile
öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YGSye girmeleri zorunludur.
b) Sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylardan, sınavsız geçiş hakkının bulunduğu ön lisans programları hariç diğer lisans programları veya alanları dışındaki ön lisans programlarını tercih etmek isteyenlerin YGSye girmeleri zorunludur.
Aşağıda belirtilen durumlarda adayların YGSye girme zorunluluğu bulunmamakla birlikte c) ve d) maddelerinde belirtilen durumlarda adayların ÖSYSye başvuru süresi içinde 2016-ÖSYS başvurularını tamamlamış olmaları
zorunludur:
c) Kılavuzun 7. maddesinde açıklanan esaslara göre, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adaylardan sadece bu hakları ile yerleşmek isteyenlerin YGSye girme zorunluluğu yoktur.
d) TÜBİTAKın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YGSye girme zorunluluğu yoktur.
e) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiyedeki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye
www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2016-ÖSYSye
başvuru yapma ve YGSye girme zorunluluğu yoktur. Ancak bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde ÖSYS puanlarını kullanabilmektedir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan
T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiyedeki yükseköğretim kurumlarında kabulde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminden (ÖSYS) yararlanmayı istemeleri halinde 2016-ÖSYSye başvuru yapma
ve YGSye girme zorunluluğu bulunmaktadır.