YGS-LYS ham puanı ve yerleştirme puanı nedir?

YGS-LYS ham puanı ve yerleştirme puanı nedir?

2013 sorubak ygs puan hesaplama

Konu: Hesaplama sonucunda çıkan puanlar ham puan mı?

Ham Puan: Bir testte elde edilen, ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür.

Sorubak YGS-LYS Puan Hesaplama Modülü Türkiyede en çok ziyaretçi alan hesaplama modülüdür. Bu hesaplama sisteminde 2012 verileri kullanıldı ve mümkün olduğunca 2012 puanlarına yakın bir hesaplama sistemi olşturuldu.

Hesaplama sonucunda çıkan puanlar ham puanlardı. Doğru ve yanlışlar girildikten sonra çıkan YGS-1,2,3,4,5,6 puanlarınızı ve diploma puanınızı (60,70,80,90 gibi) aynı sayfada bulunan Okul Puanını Hesapla sistemine girerek yerleştirme puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Hesaplama sisteminde çıkan ekli ve eksiz paunlarla ilgili olarak açıklama yapılmıştır. Hangi hangi adaylara hangi bölümleri tercih etmeleri durumunda ek puan verileceği aşağıdaki içeriklerimizde açıklanmıştır.

Biliyorsunuz daha önce ek paunlarla ilgili ;

2013 YGS-LYS Meslek Liseleri Ek Puan Verilen Bölümler (Tablo ,

2013 YGS-LYS Ek Puan Verilen Bölümler (Tablo 3A) ,

2013 YGS-LYS de hangi öğrenciler ek puandan yararlanır? içeriklere yer vermiştik. Bu içeriklerle öğrencilerin kafalarındaki sorulara cevap bulmaya çalıştık. Konuyla ilgili aynı zamanda Sorubak Rehberlik Servisimizde yanıtlamaya çalıştık çalışıyoruz.

2013 YGS puan hesaplaması ile ilgili Sorubak 2013 YGS-LYS Puan Hesaplama Sistemi 2012 standart verileri kullanılarak güncelleştirildi ve okul puanı hesaplama sistemi eklendi.

okul puanı,puan kesilmesi 2013 ygs

Ham Puan kısmına Sorubak YGS-LYS Hesaplama Moturundaki netlerinizi girdikten sonra çıkan ham puanınızı, Diploma Puanınız ibaresi yerine diploma puanınızı (Notu Değil) örneğin 84 , veya 75,45 gibi yazıp hesapla butonu tıklandığında sistem size girdiğiniz puan türünün 2013 YGS-LYS Yerleştime puanınız 0,12 ve 0,18 olarak verecek.

0,12 veya 0,18 ekli yerleştirme ile ilgili içeriği buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Daha önce okuldan gelecek puanının hesaplanması ile ilgili olarak 2013 YGS-LYS sınavlarında Okul Puanı (OBP) Hesaplanması adresimizde bilgilendire yapmıştım.

Daha önce bir programa yerleştim okul puanım kesilecek mi?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
6287 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanuna ek GEÇıCı MADDE 61 gereği; bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken OBPnin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu alanlar
Tablo 3Ada ve Tablo 3B.1de gösterilmiştir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.


2012-ÖSYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç) yerleştirilen adaylar 2013-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBPye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.08.2012 tarihli, 2012-ÖSYSde bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylardan kayıtların yapıldığı 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin 2012- ÖSYSde kayıt hakkı kazandıkları programların kontenjanları dikkate alınmaksızın kayıt yaptırabileceklerine ilişkin kararı gereği, ortaöğretim kurumundan 7 Haziran 2013 tarihine kadar mezun olan adayların (Sınavsız Geçişle yerleşenler veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına yerleşenler hariç), 2013-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBPlerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülecektir.

Ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucuna rağmen 7 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hâlen ortaöğretim kurumundan mezun olamayan öğrenciler, bu durumlarını 19 Haziran 2013 tarihine kadar resmi belge ile Merkezimize bildirdikleri takdirde bu adayların OBPlerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir. Bu adaylar, kılavuza ekli Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Dilekçede bu durumlarını ayrıntılı açıklayarak, 7 Haziran 2013 tarihinde hâlen öğrenci oldukları yazılı okul onaylı resmi belgelerini, 8-19 Haziran 2013 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. 19 Haziran 2013 tarihinden sonra ÖSYMye ulaşan belgeler ile ekinde resmi belge olmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Sınavsız Geçiş ile 2012-ÖSYSde bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların OBPlerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.