Yeşilay Bağımsızlık Manifestosu

GEREKÇE

Elinizdeki kitapçık, Yeşilayın tarihini, işlevini, öngörülerini ve hedeflerini anlatmak üzere kaleme alınmıştır. Takdir edilmelidir ki, her mücadele zemininin bir amacı, bu amaç yönünde oluşturduğu bir pratiği, hedefleri, öngörüleri vardır. Tüm bunları yerine getirirken kazandığı veya kazanacağı hasımları/düşmanları ve hısımları/dostları olacaktır. Hasımlık/düşmanlık uç bir ifade olarak algılanabilir, ancak metin içinde görüleceği gibi böylesi bir mücadelenin insanlığa düşmanlık besleyenlerce hasım olarak algılanması kaçınılmazdır.

92 yıllık bir mücadelenin de kendine has şiarları, mücadele yöntemleri, hedefleri, öngörüleri vardır. Bunların tümü zaman içerisinde değişik sözlü sunumlarda ve sloganlarda yansıdığı gibi, birçok yazılı eserde, makalelerde, kitaplarda yerini almıştır. Ancak kuruluşunda alkol düşmanlığı eksenli çalışmalar yapan Yeşilay, zaman içinde sigara, kumar, uyuşturucu, fuhuş, internet, teknoloji ve sosyal paylaşım bağımlılıklarını da uğraş alanına katmış, topyekun bir mücadele stratejisi işletmeye başlamıştır. Bu kadar çeşitliliğe sahip uğraş alanı, önümüzdeki yıllarda, insanlığın düşmanlarının farklı bağımlılıklar üretmesine şahit olacak ve bu bağımlılıklara karşı da mücadele edecektir. İşte o zamanlar, ortak ilkelerin, hasımların, hısımların, ortak mücadele türlerinin belirlenmiş olması gerektiği zamanlardır. Aksi halde devasa güçlerin çalışmaları karşısında üretmek ve mücadele etmek daha zorlaşacaktır.

92 yıllık mücadelenin tüm bu mücadele sürecindeki ilkelerini, hedeflerini, yeni söylemleriyle birlikte bir araya getirmek, özellikle üyelerimizin ve gönüllülerimizin Yeşilayla ilgili anlatım ve kabullerine yardımcı olmak maksadıyla bir MANİFESTO hazırlamak ihtiyacı doğmuştur. Elinizdeki çalışma bu mücadeleyi bizlere miras bırakanların görüşleri ile mücadelenin bu günkü muhatapları ve hısımlarının öngörüleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Böyle bir Manifesto aynı zamanda gönüllüler ve üyeler için ortaklaşmış düşünce ve eylem birlikteliğini de oluşturacaktır.

Esasen adına ister manifesto, ister deklarasyon, isterse bildirge densin, tüm bu toplu açıklamalar, uzun soluklu mücadeleler için bir nevi olmazsa olmazdır. Zira zaman içinde dış etkilerin de tesiriyle hedeflerde kısalmalar, günlük politikaların yön değiştirtmesi, gönüllülerin aktivizmi terk ederek farklı alanlara gitmesi gibi nedenler, fikir ve eylemin kişilere değil kurumlara bağlanmasını zaruri kılmaktadır.
Tüm bu gerekçeler, toplumsal bir hareket olan ve felaketten önce sloganıyla birincil muhatabını seçen Yeşilayı, amaç ve eylemlerinin toplumsal ifadesini muhatabına yansıtmaya yöneltmiştir.
Yeşilay her şeyi yeniden tanzim ediyor değildir. Kendinden sonraki STKlara öncülük etmiş ve hizmetleriyle, uyarılarıyla birçok hareketi kıskandırmış 92 yıllık kuruluş kendini anlatacak bir Manifesto birikimine sahiptir. Yapılan iş bu birikimi formüle etmek, muhatabına sunmaktır. Manifesyo yeniden bir keşif değil, bir süreç işçiliği kapsamında bugüne kadar olan ile bundan sonra olması gerekenlerin yaşadığımız an itibariyle bir ifadesidir.

Bir asra yaklaşan süreç işçiliğinde aramızdan onurla ayrılanları rahmetle anıyoruz. Manifesto, bıraktıkları mirası kutsal bir mücadele olarak taçlandırmaya devam edeceğimizin bir ifadesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek özdeyişi içinde gelişmesini sağlayabilmek, olgun birikimi genç enerji ile birleştirmekle olabilir. İşbu Manifesto, bu amaçla hazırlanmış ve muhatabına sunulmuştur.

Hiçbir mücadele halksız kazanılamaz. Yeşilay da, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadelesini dayandırdığı duyarlı insanlarla ortak bir dili konuşmak ihtiyacındadır. Tüm insanlığın köleleştirilmesini, onursuzlaştırılmasını ve sömürülmesini hedef alan insanlık düşmanlarına karşı ortak bir mücadele zemini oluşturmak ihtiyacındadır. Böylesi büyük insanlık düşmanlarına karşı verilecek mücadelenin bir Manifestosu olmaması, gelecek nesiller için önemli bir eksiklik olacaktı.

Tüm bağımlılık çeşitlerinin kölelik oluşturmayı hedeflemesi ve amacımızın da sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek olması nedeniyle Manifestomuzun adını Sağlıklı Bir Nesil ve Gelecek İçin Yeni Bir BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU koyduk.

Bu inançla dostlarımızı, kendi kaderlerini kendi ellerine almaya, geleceklerini her türlü zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıktan uzak tutmaya çağırıyoruz. İnsanlığa karşı suç işleyenleri de, işaretledikleri seçeneğin, bağımsız ve onurlu insanların dünyasına tesir etmeyeceğini, aksine her zaman olduğu gibi iyiliği besleyen mücadelenin kazançlı çıkacağını ilan ediyoruz. Bizler Yeşilay gönüllüleri olarak iyiliği besliyor ve iyiliğin kazanmasına çalışıyoruz. İyiliğin karşısında kötülüğün şansı yoktur.

Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek temennilerimizle saygıyla sunulur.

Miray TOPÇU