YÇS kayıt işlemi ve kayıt için gerekli belgeler

Bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adayların kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için, kayıt zamanına kadar lise veya dengi okul diplomalarına denklik almaları ve ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları yerine getirmeleri gerekir. Denklik işlemi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca ve yurtdışındaki Eğitim Müşavirliklerince yapılır. Bu işlem için İl Milli Eğitim Müdürlüklerine veya bulunulan ülkenin Eğitim Müşavirliklerine, (a) lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ve (b) lisedeki dersleri, bu derslerin haftada kaç saat olduğunu ve bu derslerden alınan notları gösteren bir belge
(transkript) ile başvurulması gerekir. Bir adaya Merkezimizce gönderilen Sınav Sonuç Belgesinde kazandığı programın yazılı olması, ilgili programın
öngördüğü diğer koşulları taşımadan o programa kayıt olma hakkı vermez.

Türkçe Testi puanı yetersiz olanlar da dahil olmak üzere bir yükseköğretim programına yerleştirilen tüm adaylar, yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına 2010-2011 öğretim yılı başında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kayıtlarını zamanında yaptırmayan adaylar, sınav ve yerleştirmeden doğan bütün haklarını kaybederler.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın YÇS Sonuç Belgesi,
b) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Belgenin Türkiyede lise eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş denklik belgesi),
c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
d) İkametgâhı ile ilgili beyanı,
e) 1988 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1989-1990-1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir).
f) 12 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
g) Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Yerleşen adayları gösteren Fotoğraflı Yerleşen Adaylar Listesi adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elekronik ortamda gönderilecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopileri kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.