Uzmanlar 1.dönem TEOG sınavını değerlendirdi.

Uzmanlar 1.dönem TEOG sınavını değerlendirdi.

NESİBE AYDIN OKULLARININ

23 Kasım 2016 – MEB 1. TEOG SINAVLARIYLA İLGİLİ YORUMLARI

1. OTURUM: Türkçe – Matematik – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. TÜRKÇE SORULARI

23 Kasım 2016 TEOG sınavının Türkçe bölümünün %70ini (14 soru) Anlam konuları, %30unu (6 soru) ise Dil Bilgisi konuları ve Yazı Türleri oluşturmaktadır. Geçen senelerde de MEB, ağırlığı anlam konularına verdiği için konu dağılımlarında beklenmedik bir durum söz konusu olmamıştır.

Sınavdaki 3 sorunun (%15) kolay, 13 sorunun (%65) orta, 4 sorunun (%20) ise zor düzeyde olduğu görülmüştür. Daha önceki TEOG sınavlarında da benzer bir dağılım söz konusudur. Ancak, bu TEOG sınavında kolay soruların oranının geçen yıllara göre daha az tutulduğu, orta derecede güçlüğe sahip soruların ise yoğunluk kazandığı söylenebilir. Zor soru oranlarında ise bir değişiklik olmamıştır. Birkaç paragraf sorusu beklendiği üzere düşündürücü ve çeldiricisi daha kuvvetli nitelikte hazırlanmıştır. Dil bilgisi sorularında da beklenmedik bir soru tipi yoktur.

Sınav sorularında dikkat çeken bir diğer unsur ise; görselli sorulara bu yıl da hiç yer verilmemiş olmasıdır. Sınavda beklenmedik veya hatalı herhangi bir soru şekliyle de karşılaşılmamıştır. MEBin web sitesinde yayınlamış olduğu Kazanım Kavrama Testleri ve Değerlendirme Sınavları da Kasım ayı TEOG sorularıyla kazanım ve zorluk dereceleri açısından paralellik göstermektedir.

2. MATEMATİK SORULARI

23 Kasım 2016 TEOG sınavının Matematik bölümünün %35ini (7 soru) Kareköklü Sayılar, %35ini (7 soru) Üslü Sayılar, %5ini (1 soru) Gerçek Sayılar,%25ini (5 soru) Çarpanlar ve Katlar konuları oluşturmaktadır.

Sınavdaki 10 sorunun (%50) kolay, 9 sorunun (%45) orta, 1 sorunun (%5) zor düzeyde olduğu görülmüştür. Özellikle bu sene müfredata yeni eklenen Çarpanlar ve Katlar, EBOB – EKOK konularından da sorular sorulmuştur.

Sınavda, MEB in TEOG - 1 için yayınlamış olduğu kazanımların tamamından soru gelmiştir. Ayrıca, web sitesinde yayınlanan Değerlendirme Sınavları ve Kazanım Kavrama Testleri sınav ile paralellik göstermiş ve öğrencilere kolaylık sağlamıştır. Matematik sorularının belirleyiciliği, önceki TEOG sınavlarında olduğu gibi bu yıl da öne çıkmıştır.

3. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

23 Kasım 2016 TEOG sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün, %30u (6 soru) Evrenin Yasaları, %15i (3 soru) Kaza ve Kader, %15i (3 soru) Tevekkül, %5i (1 soru) Allah Herşeyi Bir Ölçüye göre yaratmıştır, %20si (4 soru) Emek ve Rızık, %10u (2 soru) Paylaşma ve Yardımlaşma, %5i (1 soru) Ayetel Kürsi konularından sorulmuştur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün % 35ini (7 soru) kolay, % 40ını (8 soru) orta, % 25ini (5 soru) ise zor düzeyde olduğu görülmüştür.

2016 TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, müfredata ve kazanımlara daha uygun ve kaliteli sorulardan oluşmaktadır. Bilgiyi kullanmayı gerektiren, anlama ve yorumlama beceresi içeren nitelikli sorulardan oluştuğu görülmektedir. Geçen yıla göre sorular zorluk bakımından benzer, içerik bakımından daha kalitelidir.

SEV Ortaokulları Akademik Koordinatörlerinden Ders Bazlı TEOG Değerlendirmeleri

TÜRKÇE: 23 Kasım tarihinde uygulanan TEOG 1 Türkçe sınavındaki sorular MEB kazanımlarına ve müfredata uygundu; ancak daha önceki yıllara nazaran zorlayıcı bir sınavdı. Sınavda sözcükte anlamdan 3, cümlede anlamdan 3, paragrafta anlamdan 8, edebi türlerden 1, yazımdan 1, noktalamadan 1, cümle ögelerinden 2 ve eylemsiden 1 soru sorulmuştur. Sorular öğrencinin hem bilgisini hem de okuduğu metni analiz etmesini ölçmeye yönelik olarak sorulmuştur. Dikkat düzeyi yüksek, okuma-anlama unsurlarına hakim ve analiz etme becerisi yüksek olan öğrenciler bu sınavda başarılı oldu.


SİSTEMLİ ÇALIŞAN KAZANDI

MATEMATİK: Öğrencilerimizin heyecanla beklediği 1. TEOG sınavı Matematik soruları; MEBin sene başında belirttiği kazanımlar dahilindeydi. Sorular genel anlamda dengeli ve kaliteli hazırlanmıştı. Bu sene sık sık örneklediğimiz ‘Çarpanlar ve Katlar, Karekök ve Üslü Sayılar gibi konu alanları sınav sorularına yön verdi. Öğrencilerin doğru cevaplara ulaşmak için soru köklerini dikkatli okumaları gerekiyordu. Zorluk düzeyi yüksek olan üç sorudan basedebileceğimiz Matematik bölümünde, düzenli ve sistemli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Zorluk seviyesi olarak orta derecede şeklinde değerlendirilebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZORLADI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG 1 soruları, MEB kazanımlarına uygun sorulardı. Soruların çoğu uzun paragraflardan oluşmaktaydı. Bilgiye dayalı kısa sorulardan ziyade, paragraf ve yorum soruları ağırlıktaydı. Bir önceki yılın soruları ile kıyasladığımızda daha zor bir sınavdı denebilir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER