Üniversite ve bölümü hangi kriterlere göre seçelim?

Tercih edeceğiniz üniversite ve bölümün yeterli akademik kadrosu var mı? Nitelikli bir eğitim verebiliyor mu? Bu bölümü bitirenlerin iş bulma kapasitesi nedir? Bölüm uluslararasına açık mı, sosyal projeler üretebiliyor mu? Okul tercihi yaparken bu soruları sorun ve cevaplarına göre tercih yapın.

Tercih aşamasında önce hedeflenen meslekler ve bu mesleklerin hangi üniversitelerde olduğuna ulaşılması gerekmektedir. Bu konuda üniversitelerin internet sayfaları, okullara göndermiş oldukları broşürler belki de en önemlisi o bölümde okuyan veya mezun olmuş öğrencilerle konuşmak daha esaslı bilgiler verecektir. Şu sorular sizin üniversite ve bölüm seçmede yol rehberiniz olabilir:

Üniversitenin nitelikli akademik kadrosu var mı? Ulusal ve uluslararası nitelikte öğretim üyelerine sahip mi?

Üniversitede belirli alanlarda bilimsel ve sosyal alanda ön plana çıkan bilim insanı var mı? Çünkü nitelikli eğitim için tanınan ve bilimsel özelliği olan bilim insanlarının varlığı üniversiteye üstün nitelik kazandıracaktır. Üniversitenin eğitim kalitesini belirleyen mezunlarının iş bulma kapasitesi nedir?

Üniversitenin uluslararası ilişkileri önemli

Üniversitenin uluslararası ilişkileri var mı? Erasmus programı dâhil, diğer üniversiteler ile her alanda işbirliği yapabiliyor mu? Bu işbirliğine öğrencilerini katabiliyor mu? Çünkü, öğrencilerin Erasmus programından yararlanması, gelecekleri açısından önemli bir kazanım sağlamaktadır.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretebilme kapasitesi. Bu projelerde öğrencilerinin yer alması, sonuçlarından haberdar olabilme düzeyi nedir?

Üniversite bilimsel toplantı, kongre düzenleyebiliyor mu? Üniversitede her türlü alanda farklı seminer, temsil ve gösteri yapılabiliyor mu? Bu toplantılara öğrencileri fikren ve düşünsel anlamda katabiliyor veya katkı sunabiliyor mu?

Üniversitenin sosyal sorumluluk projelerine katkısı var mı?

Üniversitenin sosyal sorumluluk projelerini öğrenciler ile birlikte hazırlayabiliyor mu? Veya bu projelere öğrencilerini katabiliyor mu? Artık günümüzde toplum ile iç içe olan kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır. Bu nitelikte elemanların yetiştirilmesinde üniversitelere önemli görev düşmektedir.

Üniversite, teorik eğitimle iş hayatındaki pratiği birleştirebilmiş mi? Mezunlarına iş imkânı sağlamada ne derece etkili? Bütün bu soruların cevabını öğrenmeye çalışıp ondan sonra tercihlerinizi şekillendirmeniz gerekir. Aksi takdirde kazanıp gittiğiniz bölüm ve üniversite sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Ortaöğretim Başarı Puanı ın etkisi ne kadar olacak?

YGS ve LYSye başvuran her adayın, ortaöğretimdeki başarı durumları göz önünde tutularak bir Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplanır. Ortaöğretim başarı puanları Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ın hesaplanmasında kullanılarak YYGS ve YLYS puanının hesaplanmasında kullanılır. Ortaöğretim Başarı Puanı 100 ile 500 arasında değişir. Ortaöğretim Başarı Puanı,

Meslek lisesi çıkışlı adayların kendi alanlarındaki iki yıllık yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde kullanılır. Adayların ortaöğretim başarı puanları;

Mezun durumda olanların diploma/mezuniyet notları/puanları. Mezun durumda olmayanların okullarınca diploma/mezuniyet notuna/puanına benzer şekilde, başarı ortalamaları göz önünde tutularak hesaplanır.

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN 2,5 DİPLOMA NOTU ŞARTI

Fen-edebiyat bölümlerini bitirenler öğretmen olmak istiyorsa diploma notuna dikkat etmeli. Fen–edebiyat fakültelerinin asıl işlevi bilim adamı yetiştirmektir. Fakat mezun olan öğrenciler aldıkları formasyon eğitimiyle öğretmen de olabilmektedirler. YÖK, eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde okuyup da öğretmen olmak isteyenlere pedagojik formasyon için 4 üzerinden 2,5 diploma notu şartı getirdi. Fen–edebiyat fakültelerini seçen adayların öğrenim sürecinde derslerinde de başarılı olmaları gerekiyor.

Kaynak: Fem Rehberlik Servisi