TÖDER 20-21 Mayıs 2012 de 6.7.8 sınıflara SBS yapacak.

Türkiye genelinde sayıları 8 bini bulan özel okul, dershane, çeşitli kurslar, etüt eğitim merkezleri ve okul öncesi eğitim kurumlarının tümünü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu gereksinimi, TÖDERin kuruluş nedeni olmuştur. Çünkü tüm bu kurum tiplerinin ayrı ayrı ve birden çok dernekleri olmasına karşın, özel öğretim kurumlarının tümünü temsil eden bir gücün olmayışı, yıllar yılı bir eksiklik olarak hissedilmiştir.

Farklı özel öğretim kurumlarını bünyesine alan TÖDER, eğitim ve öğretimde iddialı, yaratıcı, yapıcı ve uyumlu bir ses olacaktır. TÖDER, 21. Yüzyıl Türkiyesinin eğitim öğretim problemlerine çözümler üretmek ve eğitim sistemimizin gelişimine destek olmak üzere kurulmuştur.

SBS-1 sınavını 15-16 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştiren TÖDER SBS-2 deneme sınavının 20-21 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirecek.