Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi

İzmir / Aliağa

Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi
 • Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi
  Ekle
 • 1
  Yorum
TANITIM KARTI
Yerleştirme Şekli Sınavsız Yerleştirme
İl İzmir
İlçe Aliağa
Başarı Puanı (OBP) 68.6140
Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Yorum Ekle/Oku OBP Hesapla

Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi İzmir ili Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet okuludur.

Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 2021 LGS başvuru kılavuzunda bir değişiklik olmazsa sınavsız olarak öğrenci alacak.

Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi ortaöğretim kayıt alanınız içerisinde ise bu okula sınavsız bir şekilde tercihinize bağlı olarak yerleşebilirsiniz. Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi 2021 LGS başvuru tercih kılavuzunda açıklanacak olan Sınavsız Yerleştirme öncelikleri doğrultusunda öğrenci alımı yapacak.

Yerel Yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir.
Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilir.
Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla
 • Kayıt alanı,,
 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
ALİAĞA ANADOLU LİSESİNİN AMAÇLARI
 Öğrencilerin; ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
 Yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.
 EĞİTİM ÖĞRETİM İLKELERİ
 Bütün öğrencilere, ortaöğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir.      
Öğrencilerin; ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
 Yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.
 EĞİTİM ÖĞRETİM İLKELERİ 
Bütün öğrencilere, ortaöğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir. 
Öğrencilere, kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır. 
Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırılır. 
Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelmeleri sağlanır. 
Öğrenciler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda alanlarına uygun bir yüksek öğretim kurumuna girme konusunda yönlendirilir ve hazırlanır. 
Öğrencilere, çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, yapıcı, bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırılır. 
Öğrencilerin, planlı, metodik, verimli çalışma yöntem ve teknikleri kazanmaları sağlanır. 
Öğrencilere, zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırılır. 
Öğrenciler, sevgiye, akla, bilime ve tekniğe dayanarak, kendi kültürümüz içinde, milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak, kendisine, ailesine ve milletine yabancılaştırılmadan yetiştirilir. 
Öğrenciler, kişilikli ve bilinçli, kendilerine güvenen ve yeterli, kendi kendisi ve başkalarıyla yarışan, medeni cesaret sahibi olan, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, çağdaş, akılcı ve laik davranışlı olarak yetiştirilir. 
Öğrenciler, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlanır. 
OKULUMUZUN TEMEL DEĞERLERİ 
Okulumuzun temel görevlerinin öğrencileri, hayata, bir üst öğretime  ve özellikle  ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlarında akademik öğretime hazırlamaktır. 
Öğrenci merkezli etkili bir okul anlayışı benimsenir. 
Öğrenmeyi öğrenmenin, bilgi toplumunda yaşamanın bir gereği olduğuna inanılır. 
Öğrencilere, bilginin yeni bilgi üretmek için bir araç olduğu düşüncesi kazandırılır. 
Öğrencilere, topluma kolay ve sağlıklı uyum sağlayabilen sos yo-kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyici davranışlar verilir.
 Türkçe'yi etkili bir biçimde kullanarak öğrencilere, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme, evrensel ve ulusal düzeyde nitelikli öğretim, bilim ve sanat ürünlerinden yararlanma yeteneği kazandırılır. 
Aile, ulus, yurt sevgisi gelişmiş, milli kültür değerlerini benimsemiş, milli birlik ve beraberlik ruhuna sahip öğrenciler olarak yetiştirilir.
 Beden, zihin, ruh ve duygu yönlerinden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak yetiştirilir. 
Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yapıcı, mantıklı ve analitik düşünme becerileri kazandırılır. 
Öğrencilerde çevre koruma bilinci gelişmiş, doğal güzelliklere ve sanat eserlerine karşı ilgi ve hayranlık uyandırılır. 
Öğrencilerin topluma uyumlu, kendilerini değerli bir insan olarak hissetmelerini, kapasitelerine güvenmelerini ve farklılıklarına değer vermelerini özümsemiş bireyler olmaları sağlanır. 
Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile sorunların üstesinden gelindiği, ben yerine biz anlayışının etkin olduğu güvenli bir ortamın gereğine inanılır.
VİZYON
Öğrencilerimizin; Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını,Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini,Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini,Liderlik özeliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, bireyler olmalarını sağlamaktır.
MİSYON
Öğrencilerimizin; Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, Liderlik özeliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, bireyler olmalarını sağlamaktır
BAŞARILAR

 

SINAVA GİREN

TÜM YERLEŞTİRME

%

2009

67

70

2010

73

80.8

2011

82

84.1

2012

79

83.5

2013

90

77.7

Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi'ne nakil almayı planlıyorsanız Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi 9.10.11.12. sınıf boş kontenjan bilgisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Daha Fazlası için buraya tıklayınız.

Adres: Yeni Mah. 986 Sk. No 4 Aliağa İZMİR

Tel: 0232 616 57 89

Fax: 0232 616 54 73

web: http://aliagaanadolu.meb.k12.tr

Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi ile ilgili 1 yorum yapıldı. Bir incelemede bulunarak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Okulun eğitim öğretim başarısı, ulaşımı, fiziki olanakları konularında gerçek bilgiler paylaşın.
 • Diğer kullanıcılara karşı nazik olun.
 • Yorumlarınızın yararlı ve bilgilendirici olmasına özen gösterin.
BENZER OKULLAR
Yorum 13

Buca 85.yıl Anadolu Lisesi Sınavsız öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 15

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Sınavsız öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 11

Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi Sınavsız öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 8

Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Sınavsız öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 3

Dr.güngör Özbek Anadolu Lisesi Sınavsız öğrenci alan bir lisedir.

Yorum 5

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Sınavsız öğrenci alan bir lisedir.

Bir İnceleme Bırak!

 • Bu okulda mı okuyorsunuz?
 • Bu okuldan mı mezun oldunuz?
 • Bu okulun velisi misinz?
 • Bu okulda öğretmen veya yönetici misiniz?

O halde Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi ile ilgili bir iceleme (yorum) ekleyerek bu okulu tercih etmeyi düşünen veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz

Kaynaklar:Bu sayfada yer alan Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatistiki bilgileri de dahil olmak üzere tanıtım bölümünde kullanılan tüm bilgiler, okulun resmi web sitesi (http://aliagaanadolu.meb.k12.tr), MEB (www.meb.gov.tr) ve kullanıcıların iletişim kanallarımız üzerinden gönderdikleri bilgilerden derlenmiştir.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi yorumları okuyabilir, Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aliağa Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi taban puanı 2021

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız