Hemşirelik Maaşları 2022

Hemşirelik Maaşları 2022

Ülkemizde en seçkin meslekler arasında hemşirelik yer almaktadır. Özellikle insan sağlığını önemseyen, disiplinli ve insan ilişkilerine öne veren bireyler hemşirelik alanlarında daha yetkin olmakta ve hastaların sorunlarını kısa sürede çözerek sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaktadır. Hemşirelik mesleği yapabilmek için özel bir eğitimden almak ve mezun olmadan önce mümkünse çok fazla uygulamalı pratiklere katılmak, hastane ortamlarında bulunmak kişinin kendini geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Sağlık meslek yüksekokulları ya da hemşirelik bölümleri seçilerek mutlaka bilinmesi ve okutulması gereken dersler alanında uzman ve yetkili akademisyenler tarafından hemşirelik öğrencilerine bilgileri aktarır. Bu bilgiler iş hayatlarında uygulayabileceği teknikler, teoriler ve pratiklerdir.

Alanında uzman ve deneyimli hemşire olmak isteyen kişiler eğitimlere, seminerlere katılarak sağlık alanında yapılan yenilikler, hemşireler için farklı teknikler öğrenilebilir. Hemşireler yeni bilgileri öğrenme ve uygulama alanı buldukça, hastalardan olumlu dönüşler aldıkça başhemşire olabilir ve deneyimlerine göre maaş miktarları artabilir. Hemşirelerin iş imkânı genel olarak hastaneler olarak bilinse de farklı sektörlerde de çalışma alternatifi bulabilir.
Hemşirelerin iş imkânları şunlardır:


  • Devlet Hastaneleri

  • Özel Hastaneler

  • Hizmet Sektörü

  • Sigorta Sektörü

  • Eğitim Sektörü

  • Çevre Sektörü


Yukarıda belirtilen bölümlerde sağlıkla ilgili alanlarda hemşireler görev alarak hastalara yardımcı olabilir. Her sektörde farklı maaş imkânları bulunur ve çalışılan kurumun sözleşmeleri, beklentilerine göre maaş oranları değişmektedir.

Özel Hastane Hemşire Maaşları


Hemşireler, fiziksel ve zihinsel rahatsızlığı bulunan hastalara yardımcı olmak, tedavilerini kolaylaştırmak için eğitim alarak sağlık kuruluşları, okul, özel klinikler, hastane, cezaevi, acil servislerin bulunduğu medya gruplarında çalışma imkânı bulabilir. Özel hastanelerde çalışma koşulları daha farklı olabilmektedir. Bu nedenle hemşirelik bölümünden mezun olan ve iş bulmak isteyenler maaş oranları, çalışma koşulları, ulaşım gibi temel konularda araştırma yapmaktadır. Bazı özel hastanelerde hemşireler işe başlamadan önce mülakat yapılmakta ya da deneme süreci istenerek kişilerin deneyimi, hastalarla olan iletişimi gibi temel yetileri gözlenerek sözleşmeleri imzalanabilir. Bu süreç aynı zamanda hemşirelerin çalıştığı ortamı öğrenme, koşulların kendilerine uygun olup olmadığını test etme imkânı elde edilir.

Uzun süredir farklı sektörde ya da aynı iş yerinde çalışarak hemşirelik mesleğini icra eden kişilerin maaşları deneyim ve kademelere göre daha yüksek alır. Genel olarak hemşire kademe ve maaşları ile ilgili ortalamayı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son zam açıklamasından sonra şu şekilde yayınlanmıştır:
• 3. Derece hemşire maaşı 7500 TL
• 2. Derece hemşire maaşı 8000 TL
• Lisans 5/1 eğitimini tamamlayan hemşireler 8351 TL
• Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Hemşire maaşı 8867 TL olarak açıklanmıştır.

Hemşire maaşları ortalama olarak 8.000 TL civarıdır. En düşük hemşire maaşı 6500 TL- 7500 tl civarıdır. En yüksek hemşire maaşı ise 14.000 TL civarlarındadır.

2022 yılında özel sektörde çalışan hemşire maaş ortalamaları ise 5500 TL ile 7500 TL arasında değişmektedir. Bu değişim hemşire kademeleri, deneyimleri ve sözleşmelerine bağlıdır.

Hemşire Nöbet Ücretleri Ne Kadar?


Hemşirelik bölümünü bitirmiş ve mesleğini icra etmek isteyen kişiler özel sektörlerde bulunan hemşirelik iş ilanlarını inceleyip başvuru yapabilir. Bu başvuru sonuçlarına göre ilgili yerler uygunluk durumuna göre ön görüşme ya da mülakata çağırarak kişinin sektöre uygunluğu, deneyimi, çalışma disiplini ve sözleşme hakkında görüşleri tespit edilir. Bireyler uygun görüldüğü takdirde çalışmaya başlanarak hemşireler okuduğu, sevdiği mesleği icra etme fırsatı bulabilir.
Hemşirelik mesleğinde nöbet tutularak hastaların iyileşmesi, herhangi bir problem yaşamamasına yardımcı olunur. Bu hizmet karşılığında da ek ücretler alınır ve izin günleri nöbete göre şekillenir. Hemşire nöbet ücretleri tutulan nöbet günlerine ve hemşirenin deneyimine göre değişmektedir. Son yapılan resmi açıklamalara göre hemşire nöbet ücretleri şu şekildedir:
• Lise mezunu olan hemşireler normal şekilde nöbet tuttuğunda 25 TL alır. Ancak ameliyathane hemşireleri 37 TL alır.
• Bayramlar, özel günlerde normal şartlarda nöbet tutan hemşireler 31 TL ücret alır. Ancak bu günlerde ameliyathanelerde nöbet tutan hemşireler nöbet ücreti olarak 46 TL alır.
Devlet hastanelerinde ve sektöründe çalışan hemşireler ayda 60 saat nöbet tutabilmektedir. Bu oran maksimum tutulabilecek nöbet saatidir. Ancak özel sektörlerde çalışan hemşire ve sağlık kurumunda çalışan kişilerin nöbet saatleri en fazla 130 saat olarak belirlenir.

Başhemşire Maaşları Ne Kadar?


Hemşireler, başhemşire olabilmek için 4 yıllık lisans bölümünü tamamlamalıdır. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak da bilinen başhemşireler normal hemşirelere göre daha fazla sorumlulukları bulunur. Bunların en önemlisi hemşirelerin sağlık kuruşunda, poliklinik, sağlık ocaklarında iş dağılımlarını sağlama, kontrollerini sağlama, yönetim işlemlerinin yapılmasından sorumludur.

Başhemşirelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
• Çalıştığı kurumda hemşirelere liderlik etme
• Hastaların ve bakıma ihtiyacı olanlara yardımcı olarak, iyi, sağlıklı şekilde taburcu olmalarını sağlama
• Hemşireler hizmet verirken herhangi bir hata eksiklikleri görüp telafi edilmesini sağlama
• Hemşire, ebe ve diğer bakım sağlık personellerinin kendini yenileme, geliştirmesi için destek olma ve onlara uygulama şansı verilmesi
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini belirli periyotlarda kontrol etme
• Hemşire, ebe ve diğer bakımdan sorumlu personellerin koordineli şekilde çalışmasına yardımcı olma

Başhemşirelerin sorumlulukları normal hemşirelere göre daha fazladır ve yönetim, liderlik yetkinliklerinin kullanılması gereklidir. Bu nedenle başhemşire maaşları ile normal hemşire maaşları farklıdır. Devlet hastanelerde çalışan başhemşire maaşları 12.000 TL ile 14.000 TL arasında değişmektedir. Özel sektörde çalışan başhemşire maaşları 8.0000 TL ile 10.000 TL arasındadır.