TEOG, Özel Okullara Kayıt Tarihleri Uzatıldı.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 93778809-405.0İ-E.6767303 30.06.2015
Konu : Özel Okullara Kayıt Tarihleri

VALİLİĞİNE

(İl MiDı Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Türkiye Özel Okullar Demeği Başkanlığının 29/06/2015 tarihli ve 600/200 sayılı yazısı,

b) MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ün 30/06/2015 tarihli ve 6759566 sayılı yazısı.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında, sınav sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı ve Özel okul kayıtlarının 24 Haziran-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacağının açıklandığı ancak sınav sonuçlarının 29 Haziran 2015 tarihinde açıklanması nedeniyle özel okul kayıtlarının 29 Haziran-5 Temmuz 2015 tarihleri arasında tamamlanamayacağı düşünüldüğünden özel okullara kayıt işlemlerinin 10 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatılması ilgi (a) yazıyla talep edilmiştir.

Türkiye Özel Okullar Derneğinin talebi gereğince, 10 Temmuz 2015 taıihine kadar öğrencilerin özel okullara kayıt yapmasında sistem açısından bir sıkıntı olmayacağı ancak, 06 Temmuz 2015 tarihinden sonra.Özel okula kayıt yaptırabilmek için sistem üzerinden okul tercihinde bulunan ve Özel okula kesin kayıt yaptnmak isteyenlerin tercihlerini onaylattıkları okuldan iptal ettirmeleri gerektiği Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ün ilgi (b) yazılarıyla bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.

Genel Müdür V.