Sözleşmeli personele güvenlik soruşturması şartı

Sözleşmeli personele güvenlik soruşturması şartı

680 sayılı KHK ile 399 sayılı KHKya tabi sözleşmeli personele de güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak şartı geldi

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 680 sayılı KHK ile, 399 sayılı KHKda değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre, 399 sayılı KHKya göre sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak," şartı getirilmiştir. Bu şart daha önce 657e tabi memur olarak istihdam edilecek tüm personel için de getirilmiştir.

Yine yapılan bir düzenlemeyle de, terör örgütleriyle ilgili 399a tabi personelin sözleşmesinin feshedilmesi imkanı getirilmiştir.

İşte KHKda yer alan hüküm

MADDE 84- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,"

MADDE 85- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak,"