Sözleşmeli öğretmene becayiş

MEB; katı kontenjan uygulamasından mağduriyet yaşayan kadrolu öğretmenlere de yer değiştirme hakkı vermek için becayiş uygulamasına izin vermeli, kontenjanları artırmalı ve bulunduğu yerde belli bir süre görev yapan öğretmenleri kontenjandan muaf tutarak mağduriyetini gidermelidir.

MEB, 2011 Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 3. Genel Açıklamalar bölümü 3. maddesi 19. fıkrasındaki; Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden; 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde 3 (üç) yıllık görev süresini tamamlayan/tamamlayacak olanlar, 5 il tercih etmek suretiyle hizmet puanı üstünlüğü esasına göre karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. açıklamalarına göre sözleşmeli öğretmenler, 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde 3 (üç) yıllık görev süresini tamamlayan/tamamlayacak olanlar, 5 il tercih etmek suretiyle hizmet puanı üstünlüğü esasına göre becayiş yapabilecekler.

Yine kılavuzun 4. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler bölümü Başvuru kısmı 1. fıkrasındaki; Sözleşmeli öğretmenlerden; 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu ilde en az 3 (üç ) yıl süreyle görev yapanlar iller arasında karşılıklı yer değiştirmek için başvuruda bulunabileceklerdir. açıklamaları ve Yer Değiştirme İşlemleri kısmı 3. fıkrasındaki Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle görevlendirmeleri, karşılıklı aynı ili tercih edenler arasından hizmet puanı üstünlüğü, puanın eşit olması hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi üstünlüğü esasına göre, EK–1 Takvimde belirtilen tarihlerde aynı alandan aynı eğitim kurumlarına karşılıklı olarak gerçekleştirilecektir. açıklamalarına göre 09- 17 Haziran 2011 tarihleri arasında, 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde 3 (üç) yıllık görev süresini tamamlayan/tamamlayacak olanlar, 5 il tercih etmek suretiyle hizmet puanı üstünlüğü esasına göre aynı alandan aynı eğitim kurumuna becayiş yapabilecekler.

Elektronik Başvuru Formunda, Tercihlerimdeki illerde alanımda görev yapan ve hâlen görev yaptığım ile tercihte bulunan sözleşmeli öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumuna Kılavuz hükümleri ve tercihlerime göre karşılıklı yer değiştirmeyi kabul ediyorum. ifadesi yer alacaktır.

Ayrıca, 6. tercih olarak; İl, ilçe, il/ilçe merkezi ve il genelindeki tüm eğitim kurumları arasında karşılıklı yer değiştirmek istiyorum. ifadelerinden birisi seçilerek başvurunun kaydedilmesi sağlanacaktır.

Askerlik Yine Sorun Oldu.

4.2. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar bölümündeki Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler (kadrosunun bulunduğu ilde yapılan asker öğretmenlik hariç) ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler iller arası yer değiştirmeye esas olan üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır. açıklamalara göre il dışında yapılan askerlik 3 yıllık süren hesabında sayılmıyor.

Bu konuda daha önceden kazanılmış idari mahkeme kararları bulunmaktadır.

Memurlar.Net

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER