Son üç yılın en zor LYS-3 sınavı yapıldı.

2012 LYS yorumları

Bilfen Liseleri ve Biltest Dershanelerinin LYS 3 değerlendirmeleri;

2012 LYS 3 sınavını incelediğimizde Türkiye soru çözüm ortalamalarının önceki yıllardan daha düşük olacağı kanaatindeyiz. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili bazı sorular öğrencinin bilgi düzeyini ölçmenin ötesinde ve müfredat dışıdır. Coğrafya’da da geçen yıllara göre daha zorlayıcı bir sınav olmuştur.

Müfredat dışı yazarlar ve eserler sorulmuş

Çok okuyanın kazanacağı bir sınav

Sınavın Dil Anlatım Bölümünde müfredat dışında soru yoktur. Dil Anlatım Bölümünde sorular YGS’den daha kolay düzeydedir. Edebiyat Bölümü sorularının Cumhuriyet Edebiyatı’na kadar olan bölümünde zorluk düzeyi normaldir. Ancak Cumhuriyet Edebiyatı’nın son dönemiyle ilgili sorularda oldukça ayrıntıya girilmiştir. Lise kitaplarında olmayan Tarık Dursun, Enis Batur, Nazlı Eray, Kemal Özer gibi yazarlara yer verilmiştir. MEB’in ders kitaplarında okunması gereken kitaplar listesinde olmayan pek çok yazara ve esere yer verilmiştir. Özetle; Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili sorular, öğrencinin bilgi düzeyini ölçmenin ötesindedir. Cumhuriyet Dönemi sorularının konu kapsamı, lise müfredatının dışındadır. Cumhuriyet Dönemi soruları, hazırlayan kişi veya kişilerin özel beğeni ve bilgi birikimleri doğrultusunda hazırlandığı izlenimi vermektedir. Sonuç olarak bu yıl edebiyat ortalaması geçen yıllara göre daha düşük olacaktır.

Coğrafya soruları çok zor

Son üç yılın en zor Coğrafya-1 sınavıdır. Doğrudan bilgiyi ölçen sorular bulunmaktadır. Geçmiş yıllara göre dokuzuncu sınıf konularından soru sayısı artmıştır. Bazı soruların kurguları ÖSS-ÖYS döneminin sorularını hatırlatmaktadır. Sınavın ağırlıklı soruları 11. sınıftan, ayırt edici soruları ise 9 ve 12. sınıf konularından gelmiştir.

Sınıflara göre soru dağılımı; 9. Sınıf Konularından 5 10. Sınıf Konularından 6 11. Sınıf Konularından 9 12. Sınıf Konularından sınavda 4 soru sorulmuştur. Müfredat dışı veya hatalı soru bulunmamaktadır. Bu sınavda başarılı olabilmek için dört yılın müfredatına hakim olma, güncel konuları takip etme ve Dünya haritasını okuyabilme becerisine sahip olmak gerekmektedir.

LYS 3 TESTİNDEN FUL YAPAN ÖĞRENCİ ÇIKMAZ

Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya sorularının yer aldığı LYS 3 testi, bu sene yorum ve bilgiyi harmanlayan yapısıyla öğrencileri oldukça zorladı. 24 soruluk coğrafya ve 56 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testlerinde bu yıl ful yapabilecek öğrenci olabileceği düşünülmüyor. Bu durumun öğrencilerin tüm sınav ortalamalarını da düşüreceği tahmin ediliyor.

Bilfen Liseleri Sosyal Bilimler Zümre Başkanı Aslıhan Sezen

COĞRAFYA ORTALAMALARI DÜŞECEK

2012 LYS3 coğrafya sınavı genel müfredatı kapsayan, kazanımlara uygun ve hemen hemen her konu başlığına değinilerek hazırlanan bir sınav olarak hazırlanmış. Soruların konu dağılımı incelendiğinde genel, coğrafyadan 3 te 1 oranında soru sorulmuş, geri kalan sorular beşeri coğrafya ve ülkeler coğrafyası konularını kapsamıştır. Sınavda çıkan grafik ve tablo sorularının bile bilgiye dayalı olduğu görülmektedir. Coğrafya soruları genel olarak bilgi ağırlıklı olduğundan alan dışından giren öğrencilerin zorlanacağını düşünmekteyiz. Sonuç olarak coğrafya sınavı geçen yıla oranla daha kısa, açık ve net yanıtlardan oluşmasına rağmen bilgi ağırlıklı olduğundan düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur.

Bilfen Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Oya Handan Ece

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDA YİNE 56 NET ÇIKMAYACAK

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da edebiyat sorularının 9, 10 ve 11. sınıf müfredatlarının yanı sıra 12. sınıf müfredatının da ayrıntılı olarak irdelendiğini görülüyor. Dil ve anlatımla ilgili sorular 2012 YGS’ de de olduğu gibi anlamaya yorumlamaya ilişkindir. Bu sınav, bizlere bir kez daha ÖSYM’nin genel kültürü yüksek, yorum gücü gelişmiş ve bilgiyi kullanabilen öğrenci beklentisinde olduğunu gösteriyor. Bu sınav seçici özelliği olan, genel bilgiden ayrıntılı bilgiye yönelen sorulardan oluşuyor. Edebiyat bilgisi oturmuş, okuyan, düşünen ve yorumlayabilen öğrencilerin, soruları yapabilecekleri görülüyor. Sınavda müfredat dışı konulara yer verilmemesine karşın seçilen sanatçı ve eserlere ilişkin ayrıntılı bilgiler istenmesi, bu sınavın öğrencileri zorlayıcı bir sınav olduğunun göstergesi. Türkiye ortalamasının geçen yılki ortalamadan biraz daha düşebileceğini düşünüyor ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 56 sorunun tamamını çözebilen olacağını sanmıyoruz.