Sınıf öğretmenliği ve iş olanakları

Sınıf öğretmenliği ve iş olanakları
  • 28-07-2012

Sınıf öğretmenliği ve iş olanakları

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sınıf öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin "Sınıf Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

- Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) Eğitim Fakültesi,
- Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
- Adnan Menderes Üni. Eğitim Fakültesi,
- Afyon Kocatepe Üni. Uşak Eğitim Fakültesi,
- Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eğitim Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi,
- Akdeniz Üni. Eğitim fakültesi,
- Atatürk Üni. (Erzurum) Ağrı Eğitim Fakültesi,
- Atatürk Üni.(Erzurum) Erzincan Eğitim Fakültesi,
- Atatürk Üni.(Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,
- Atatürk Üni.(Erzurum) Bayburt Eğitim Fakültesi,
- Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi,
- Başkent Üni. Eğitim fakültesi
- Celal Bayar Üni. (Manisa) Eğitim Fakültesi,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Eğitim Fakültesi,
- Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Eğitim Fakültesi,
- Çukurova Üni. (Adana) Eğitim Fakültesi,
- Dumlupınar Üniversitesi,(Kütahya) Eğitim Fakültesi
- Dicle Üni. (Diyarbakır) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
- Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi,
- Dokuz Eylül Üni. (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi,
- Eğe Üni. Eğitim Fakültesi
- Erciyes Üniversitesi, (Kayseri) Eğitim Fakültesi
- Fırat Üniversitesi Elazığ, Eğitim Fakültesi,
- Gazi Üni. (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi.
- Gazi Üni. (Ankara) Kastamonu Eğitim Fakültesi,
- Gazi Üni. (Ankara) Kırşehir Eğitim Fakültesi,
- Gaziantep Üni. Adıyaman Eğitim Fakültesi,
- Gaziantep Üni. Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,(Tokat) Eğitim Fakültesi,
- Hacettepe Üni. (Ankara) Eğitim Fakültesi,
- İnönü Üni. (Malatya) Eğitim Fakültesi,
- İstanbul Üni. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi,
- Kafkas Üniversitesi,(Kars) Eğitim Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Artvin Eğitim Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Giresun Eğitim Fakültesi,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi,
- Kırıkkale Üni. Eğitim Fakültesi,
- Kocaeli Üni. Eğitim Fakültesi,
- Marmara Üni. (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi,
- Mersin Üni. Eğitim Fakültesi,
- Muğla Üniversitesi (Muğla ) Eğitim Fakültesi,
- Mustafa Kemal Üni. (Hatay) Eğitim Fakültesi,
- Niğde Üni. Eğitim Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Amasya Eğitim Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Eğitim Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üni. (Sinop) Eğitim Fakültesi,
- Osmangazi Üni. Eğitim Fakültesi
- Pamukkale Üni. (Denizli) Eğitim Fakültesi,
- Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
- Selçuk Üni. (Konya) Eğitim Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Burdur Eğitim Fakültesi,
- Trakya Üniversitesi( Edirne) Eğitim Fakültesi
- Uludağ Üni. (Bursa) Eğitim Fakültesi,
- Yüzüncü Yıl Üni. (Van) Eğitim Fakültesi,
- Zonguldak Karaelmaz Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe, matematik,
- Coğrafya, tarih gibi sosyal bilimlerle ilgili dersler,
- Fen bilimleri ile ilgili dersler,
- Psikoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Sınıf Öğretmenliği ”, lisans programlarından biri için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tercih Bildirim Formunda “Sınıf Öğretmenliği”
lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matemetik, Sınıf Öğretmenliği” ile Fen, Fen
Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Eğitim Önlisans, İlkokul Öğretmenliği,” önlisans programını bitirenler ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; “Sınıf Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 4. sınıfta (7. yarıyılda) 1 ay süreyle ilköğretim okullarında alan uygulaması ve staj yapılır. 8. Yarıyılda ise "Uygulama Semineri" vardır.
Eğitim süresince;
1. YIL: Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Yurttaşlık Bilgisi, Eğitime Giriş, Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Resim-Müzik, Beden Eğitimi.
2. YIL: Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Temel Kimya, Genel Biyoloji, İlkokullar İçin Matematik, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, İstatistik, Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim İş ve Yazı, Beden Eğitimi ve Oyun.
3. YIL: Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, İlkokullar İçin Sosyal Bilgiler, İlkokullar İçin Fen ve Tabiat Bilgisi, Ölçme ve Değerlendirme, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Resim İş ve Yazı Öğretimi, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlkokullarda Gözlem, Yabancı Dil.
4. YIL: Fen ve Tabiat Bilgisi Öğretimi, Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi, Eğitim Teknolojisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Bilgisayar Kullanma ve Öğretimi, Halk Eğitimi, İlköğretimde Program ve Geliştirilmesi, Okul Yönetimi ve denetimi, Özel Eğitime Giriş, Çocuk Edebiyatı, Türk Kültürü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Yan Alan, Staj Çalışmaları ve Uygulama Semineri dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve Sınıf Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek eğitimini tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığınca , ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.
Öğretmenlik şu anda ülkemizde istihdamı en kolay meslek olarak nitelendirilmektedir. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler
Öğretmenlik mesleği şimdi olduğu gibi gelecekte de aynı özveriyi, samimiyeti, sorumluluğu ve hızlı çalışma temposunu gerektirecektir. Gelecekte; kullanılan yöntem, materyal ve araçlarda değişiklikler olacağı düşünülmektedir. Görsel yayın ve kaynaklardan da her geçen gün daha çok faydalanılmaktadır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEBca burs sağlanır.
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenime katkı(harç) öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Mesleki eğitimini tamamlayarak bir ilköğretim kurumunda çalışmaya başlayan sınıf öğretmeni, meslekte başarı, tutum ve özverisine bağlı olarak idari açıdan ilerleyerek müdür yardımcısı veya müdür olabilirler.
MEBca yapılan eğitim yöneticiliği sınavında başarılı olmak kaydıyla ilköğretim kurumlarında eğitim yöneticisi olurlar.
Özel bilgi ve yetenek isteyen müzik, resim-iş, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde hizmet-içi eğitim kurslarıyla yetiştirildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışında eğitici-öğretici olarak görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Anaokulu Öğretmenliği.

resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sürekli güncellenen içeriği ile kendini daima yeni tutabilen sınav siteniz sorubak.com
resim

EN GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ

Eğitim alanında ki en güncel haberlere anında erişim sağlayabilirsiniz.
resim

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Web sitemizde yer alan içeriklere kolay ulaşabilmeniz için arayüzü özenle tasarladık.
resim

GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

Sorubak.com olarak tüm sınavlar hakkında detaylı bilgileri web sitemize özenle ekliyoruz.