Test Çöz - Online Müfredata Uygun Testleri Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!

"Korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek." anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin hangisi yapısı bakımından türemiş bir fiildir?

"Olamayacak şeyleri olur duruma getirmek." anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

"Kişi, kendi işi için zaten harcayacağı çabadan dolayı başkasından karşılık beklemez." anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, durum bildirmektedir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil yoktur?

ara fiilinin ikinci tekil kişi, şimdiki zaman hikâyesi çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreklilik (sürerlilik) fiili vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisi yapısına göre süreklilik fiilidir?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi durum fiilidir?

"Bir şeyi söylemeye razı olmamak" anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı vardır?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki fiillerden hangisi ​yaklaşma fiilidir?

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi basit fiil değildir?

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi birleşik fiildir?

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir?

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir?

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olasılık söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılı bir cümle değildir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılı bir cümle değildir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargılı bir cümledir?

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir?

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi amaç-sonuç cümlesi değildir?

Bir kenarı 12 cm olan karelerin 3 tanesi yan yana getirilerek oluşan dikdörtgenin çevresini bulunuz?

Bir üçgenin birinci kenarının uzunluğunun çeyreği 4 cm, ikinci kenarının uzunluğunun yarısı 5 cm ve üçüncü kenarın 3' te 2' si 4 cm olan üçgenin çevresi kaç cm' dir?

Çevresi 112 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır.Bu dikdörtgenin uzun kenarını bulunuz?

Kenarları arasında 10 cm uzunluk farkı olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 32 cm ' dir. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaç cm ' dir?

Bir ikizkenar üçgende, ikizkenardan birisinin uzunluğu 76 cm ve diğer kenarının uzunluğu 88 cm'dir. Buna göre bu üçgenin çevresi kaç cm' dir?

Uzunluğu genişliğinden 14 cm fazla olan bir dikdörtgenin çevresi 92 cm ise, uzun kenar kaç cm' dir?

Bir kenarı 20 m olan eşkenar üçgen şeklindeki bahçenin çevresine 3 sıra tel çekiliyor. Kaç metre tel lazımdır?

Uzunluğu, genişliğinin 6 katı olan bir dikdörtgenin çevresi 140 cm' dir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm' dir?

Bir kenarı 102 cm olan karenin çevresi kaç cm' dir?

Çevresinin uzunluğu 28 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cmdir?

Kısa kenarı 5 cm çevresi 40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?

Çevre uzunluğunun 4'te 3 'ü 12 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir ?

Çevre uzunluğu 66 cm olan eş kenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç cmdir?

Çevresi 48 cm olan dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır. Uzun kenarının uzunluğu kaç cm dir?

Uzun kenarı, kısa kenarının 3 katından 5 cm uzun olan ABCD dikdörtgeninin kısa kenarının uzunluğu 7 cm dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cmdir?

Bir kenarının uzunluğu 108 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresini bir adımı 54 cm olan bir çocuk kaç adımda dolaşır?

Bir kenarının uzunluğu 120 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 96 tane ağaç dikildi. Ağaçlar kaç metre arayla dikildi?

Eş kenarlarından birisinin uzunluğu 7 cm ve çevresi 19 cm olan ikizkenar üçgenin, taban uzunluğu kaç cm dir?

Çevresi 27 cm olan eşkenar üçgenin, bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?

Bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir?

Sağlıklı büyümesi gereken bir çocuk aşağıdakilerden hangisi yapmamalıdır?

Aşağıdakilerden hangisi hastanede çalışan görevlilerden değildir?

Sağlıklı olmak için .................. yaparım. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

Aşağıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi temiz tutmak ve korumak için yapılması gerekenlerden değildir?

Hangi çocuk sağlıklı beslenmektedir?

Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansal bir besin kaynağıdır?

İnekler bize süt verir. Aşağıdakilerden hangisi sütten yapılmaz?

Hangi yiyecek sağlıklıdır?

Dişlerimizi günde en az kaç kez fırçalamalıyız?

Sağlıklı besleniyorum. Bu yüzden ................ içmiyorum.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Aşağıdaki öğünlerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkiler?

Aşağıdaki nezaket ifadelerinin hangisini yemek bittiğinde kullanırız?

Aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisini yemek yerken kullanmayız?

Aşağıdakilerden hangisi hayvansal veya bitkisel değildir?

Bir parkta 8 kız, 8 de erkek çocuk vardır. Parkta toplam kaç çocuk vardır?

8 sayısı ile yarısının toplamı kaç eder?

Bahçemde 7 lale vardır. Güller, lalelerden 8 fazla ise bahçemde kaç çiçek vardır?

Kitaplığımda 8 öykü kitabı vardır. Romanlar, öykü kitaplarından 7 fazladır. Kitaplığımda kaç kitap vardır?

Melike sabah 12, akşam 8 dakika kitap okudu. Melike toplam kaç dakika kitap okumuştur?

Cemal 7, Yasin 11 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Mert 8 yaşındadır. Ekin, Mertten 5 yaş büyüktür. Ekin kaç yaşındadır?

Bir kitabın 8 sayfasını okudum, 9 sayfasını okumadım. Kitabım toplam kaç sayfadır?

Bir sınıfta 9 kız vardır. Erkekler, kızlardan 2 fazladır. Sınıfta kaç kişi vardır?

3 sandalyenin toplam kaç ayağı vardır?

Şükrü 9 yaşındadır. Cemil Şükrüden 4 yaş büyüktür. Cemil kaç yaşınadır?

Bir sepette 7 tane elma, 8 tane armut ve 4 tane de nar vardır. Sepetin içerisinde toplam kaç tane meyve vardır?

Bahçede 2 tavuk, 2 keçi, 1 tane de inek vardır. Bahçedeki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır?

Ali sabah 9 üzüm yedi. Akşam da 9 üzüm yedi. Ali toplam kaç üzüm yedi?

Semanın 5, Fatihin 4 ve Mirayın 6 cevizi var. Üç arkadaşın toplam kaç cevizi vardır?

Sınıfımızda 17 kız öğrenci, kızlarda 3 fazla da erkek öğrenci vardır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır?

Sınıfımızda 12 tane erkek, 9 tane de kız öğrenci bulunmaktadır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci bulunmaktadır?

Emin sabah 9 şeker yedi. Akşam da 5 şeker yedi. Emin kaç şeker yedi?

6 nın 4 fazlasının 5 fazlası kaçtır?

Bir otobüste 8 yolcu vardı. Durakta 8 yolcu daha bindi. Acaba otobüste kaç yolcu oldu?

1 + B = 17 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

12 + B = 19 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

12 + B = 18 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

20 + B = 40 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

2 + B = 8 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

20 + B = 30 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

7 + B = 25 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

4 + B = 20 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

4 + B = 16 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

2 + B = 11 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 7 = 14 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 5 = 13 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 1 = 8 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 1 = 6 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 7 = 7 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 3 = 12 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 5 = 15 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 8 = 10 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 4 = 5 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

A + 3 = 6 işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?

Sınıf başkanlığına seçimimiz heyecanlı geçti.Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin yanıtı vardır?

Her akşam süt içmeden yatmaz. Cümlesinde süt içme işini yapan kimdir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman? sorusunun cevabı yoktur?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş anlamlı kelimeler aynı cümlede kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bir hikâyenin unsurlarından olamaz?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimelerdir?

Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünü bir ifadedir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kalın yazılan sözcük yanlış yazılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın özelliğini belirten bir kelime bulunur?

Dilim kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Doktor hasta çocuğu muayene etti.Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül konmalıdır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisininbirden çok anlamı vardır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde abartılı bir anlatım vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklıdır?

Hangi sözcüğün yazımı doğrudur?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "dost" kelimesinin karşıt anlamlısı kullanılmıştır?

Sabah kahvaltısında sıcak çay içtim.Yukarıdaki cümlede hangi sözcük eş seslidir?

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi değerlerinden farklıdır?

Çiçeksözcüğüne,aşağıdakilerden hangisi eklenirse sözcüğün anlamı değişmez?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi, doğru olarak hecelenmiştir?

" Sene - Yıl "Yukarıdaki sözcükler arasındaki ilişki tutsak ile hangi sözcük arasında vardır?

Alanı 120 cm2 olan bir üçgenin taban uzunluğu 16 cm ise bu tabana ait yükseklik kaç santimetredir?

Alanı 32 cm2 olan ikizkenar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kaç cm dir?

Alanı 96 santimetrekare olan bir üçgenin yüksekliği 8 santimetre ise bu yüksekliğin çizildiği taban uzunluğu kaç santimetredir?

PRS nde |PR| = 8 cm ve bu kenara ait yükseklik 15 cm ise üçgenin alanı kaç santimetrekaredir?

STF üçgeninde |TF| = 17 cm ve bu kenara ait yükseklik 10 cm olduğuna göre; üçgenin alanı kaç cm2'dir?

Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin yüksekliklerinden iki tanesi aynı zamanda kenar uzunluklarıdır?

Aşağıda verilenlerden hangisi bilinirse herhangi bir üçgenin alanı hesaplanabilir?

12 tane 25 kuruş kaç TL eder?

10 tane 10 TL kaç TL eder?

10 tane 200 TL kaç TL eder?

20 tane 50 kuruş kaç TL eder?

10 tane 50 TL kaç TL eder?

4 tane 25 kuruş kaç TL eder?

10 tane 100 kuruş kaç eder?

20 tane 10 kuruş kaç TL eder?

10 tane 10 kuruş kaç kuruş eder?

10 tane 5 kuruş kaç kuruş eder?

Alanı 42 m2 olan paralelkenarın bir kenar uzunluğu 7 m ise bu kenara ait yükseklik kaç metredir?

Alanı 160 santimetrekare olan bir paralelkenarın taban uzunluğu 20 santimetre ise bu tabana ait yükseklik kaç santimetredir?

Bebeğimin boyunun çeyreği 9 cmdir. Bebeğim kaç santimetredir?

Pazartesi günü 18 cm, salı günü ise pazartesiden 7 cm daha fazla kar yağmıştır. İki gün toplam kaç santimetre kar yağmıştır?

Kamil, 80 metre yolun önce 33, sonra 28 metresini yürüdü. Kamilin yürümesi gereken kaç metre yolu kalmıştır?

Boyları 13 cm olan 4 kalem uç uca ekleniyor. Oluşan uzunluk kaç cmdir?

75 santimetre 1 metreden kaç santimetre eksiktir?

4 metre kumaş 12 TL den satılıyor. Buna göre 3 metre kumaş kaç TL ye satılır?

3 metrelik ipten 2 tane yarım metre kesiliyor. Kalan ip kaç metredir?

Aralarında 7 metre olan iki direk arasında 4 sıra dikenli tel çekilecek. Toplam kaç metre dikenli tele ihtiyaç vardır?

24 metre yükseklikten bırakılan bir top, her zıplayışta bir önceki yüksekliğin yarısı kadar yükseliyor. Top üçüncü zıplayışta yerden kaç metre yükselmiş olur?

Nur sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisi kullanırsa küçük değer bulur?

Ali sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanarsa kesin sonuç elde eder?

İrfan 3 farklı boyda masayı ölçüp aşağıdaki değerleri buluyor. Hangi masa daha büyüktür?

Aşağıdaki doğal ölçüler hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru verilmiştir?

Nazlının adımı 25 cmdir, Kerimin ise 20 cmdir. Sınıfın boyunu ölçüyorlar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

80 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 3 metre olur?

Selim 1 m 45 cm, Ahmet ise 1 m 18 cm boyundadır. Ahmet Selim den kaç cm kısadır?

Sevginin boyu 1 m 24 cm, Ela nın boyu 1 m 21 cm ‘dir. İkisinin boyları toplamı kaçtır?

8 m kaç cm dir?

2 m kaç cm dir?

2m 25 cm, 1m 50cm' den ne kadar fazladır?

12 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir?

3 metrelik yolun 1 metre 40 santimetresini yürüdüm. Geriye kaç santimetrelik yolum kaldı?

1 metre 65 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 2 metre olur?

Günde 250 metre yol yürüyen bir adam 4 günde kaç metre yol yürür?

80 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur?

Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m‘dir.Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir?

Çok küçük uzunlukları standart olmayan ölçme birimi olan ne ile ile ölçeriz?

Kalemin boyunu ne ile ile ölçeriz?

Annemin örgü ipinin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimi ne ile ile ölçeriz?

Evimizin salonunun boyunu ne ile ile ölçeriz?

Hangi sözcük sözlük sıralamasında en önde gelir?

Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlükte birinci sıradadır?

Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre yanlış sıralanmıştır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte diğerlerine göre ilk sırada yer alır?

"Atatürk, yüreği sevgi dolu bir insandı. cümlesindeki kelimelerin hangisi sözlükte en sonda yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi kelime değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tek başına anlamı olan bir kelimedir?

"Oğlum artık ders çalışacak. cümlesinde tek başına anlamı olmayan kelime hangisidir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte daha sonra gelir?

Aşağıdakilerden hangisi kelimedir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğer ikisine göre ortada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğer ikisine göre ortada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğer ikisine göre ortada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğer ikisine göre ortada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasına göre ortada yer alır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en önde gelir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonra gelir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte ilk önce gelir?

Domates yetiştiren bir çiftçi arazisinin her metre karesinine 5₺lik domates fidesi dikmektedir. 2 Dönüm arazisinin tamamına domates dikmek için kaç ₺ ‘lik fidan almalıdır?

1 dönüm arazisi olan bir çiftçi 5 arlık arazi daha alırsa toplam kaç m2 arazi olur?

Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi doğrudur?

48 dekar alan kaç dönüm yapar?

24 000 dönüm arazisi kaç hektar yapar ?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bir arazi ölçü birimi değildir?

Alanı 5,7 hektar olan bir arazi, her birinin alanı 3 m2 olan eş bölümlere ayrılarak bu bölümlere birer ağaç dikilecektir. Buna göre bu araziye dikilecek ağaç sayısı kaçtır? (1 hektar = 10 000 m2)

0,02 hektar + 5 dekar + 37 ar = işleminin sonucu m2 biriminden aşağıdakilerden hangisidir?

23 500 m2 = ..................... haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2,5 ha = .............................. m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

800 m2 = ........... aYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 dönüm = .................... m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

30 daa = ........................ m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7 a = ................ m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1450 a =.................... dönümYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,762 ha = .................. aYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1,35 daa = ............. haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

91000 a = ..............haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2,7 daa = ............ aYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5 ha = ........... daaYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1200 m2 = ............. daaYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

15000 m2 = ................ haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12 daa = .............. m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 ha = ............... m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1 200 a = ............. haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12,6 daa = ............. haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1,8 ha = ................ aYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12 daa = ...............a Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 ha = .................. daaYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

120 a = ............ daaYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

15 daa = ................. aYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

420 m2 = ................. aYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5800 m2 = ................. daaYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

13 000 m2 = ................. haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8 daa = ................. m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1,7 ha = ................. m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

23 a = ................. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1 ha = ............... daa Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1 dönüm = ............ m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

370 a = ................. haYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

150 daa = ................. ha Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2600 a = ................. daaYukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12 ha = ................. a Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5 daa = ................. a Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

28 ha = ................. daa Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Mehmet Bey bahçesinin 110 000 cm2 lik kısmına çim ekiyor. Mehmet Beyin bahçesinin alanı 16 m2 olduğuna göre çim ekilmeyen alan kaç santimetrekaredir? (1 m2 = 10 000 cm2)

Bir yüzünün alanı 720 000 cm2 olan bir kumaştan, bir yüzünün alanı 4 m2 olan sofra bezleri kesilecektir. Buna göre en fazla kaç tane sofra bezi elde edilir? (1 m2 = 10 000 cm2)

0,000027 km2 = .......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

175 000 mm2 = ............. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5,9 m2 = ................. cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,0007 km2 = ..................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,4 m2 = ............... mm2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

200 000 mm2 = .................. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

800 000 cm2 = ................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

6 km2 = ...................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

92 m2 = .................. cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7 m2 = ........................ mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

40 m2 = .................. cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

413 500 mm2 = .................. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

52 cm2 = ..................... m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

31 200 m2 = ............... km2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,025 m2 = ................. cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,6 km2 = ................. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

50 000 cm2 = ................ m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 000 000 m2 = ........................ km2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

35 m2 = ................ mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

140 cm2 = ............... mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

25 m2 = ................... cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8 km2 = ................. m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

230 000 mm2 = .............. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

102 000 cm2 = .....................m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 500 000 mm2 = ................. m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7,2 m2 = ................. cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,8 m2 = ................. mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

24 800 000 m2 = ............. km2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

150 000 m2 = ................ km2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi alan ölçü birimlerinden biri değildir?

23 m2 + 24 cm2 = ...................mm2

12 m2 + 4500 mm2 = ...................cm2

Kenar uzunlukları 0,7 hm ve 0,05 hm olan bahçenin her 50 m2 'sine bir ağaç dikilecektir. Dikilecek ağaç sayısının kaç adettir?

Alanı 85 m2 olan odanın içerisine her biri 3 m2 lik iki koltuk ve 60 000 cm2lik masa konulmuştur. Odanın içerisinde boş kalan kısım kaç cm2'dir?

10 m2 - 3 cm2 = ..................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

30 cm2 - 4 mm2 = ..................... cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5 m2 - 400 cm2 = ..................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2 m2 + 3 cm2 = .............. cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,08 m2 = ......................... mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 m2 = ......................... mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

60 000 mm2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 000 000 mm2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

20 mm2 = ......................... cm2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1100 mm2 = ......................... cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,05 cm2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,3 cm2 = ......................... mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

9 cm2 = ......................... mm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

26 km2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5 cm2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2000 cm2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

100 cm2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

14,3 m2 = ......................... cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

15 m2 = ......................... cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,012 km2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,6 km2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 km2 = ......................... m2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

48 m2 = ......................... km2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

800 000 m2 = ......................... km2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

​42 mm2 =.............................cm2 Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8 000 000 m2 = .......................km2​Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0,04 m2 = .......................... cm2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2 100 000 mm2 = .....................m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3 km2 = ................... m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

4 000 mm2 + 50 cm2 = ................dm2Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir A4 kağıdının yüzey alanı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Sakaryanın yüz ölçümü 780 000 000 000 m2dir. Sakaryanın yüzölçümü kaç dam2dir?

Aşağıdakilerden hangisi daha büyük bir alanı ifade eder?

Bir kitabın yüzey alanını hangisi ile ifade etmek daha uygun olur?

Aşağıdaki birim çevirmelerden hangisi yanlıştır?

720 000 cm2=.......................m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

0,25 km2=.............m2Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Alan ölçme birimleri kaçar kaçar büyür?

Aşağıdakilerden hangisi alan ölçme birimi değildir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden farklıdır?

Asagıdaki kelimelerden hangisi en çok heceye sahiptir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hecelerine yanlış ayrılmıştır?

İlkbahar mevsimi geldi. cümlesi kaç hecelidir?

Aşağıdaki şehirlerden hangisi doğru hecelenmiştir?

"Öldü gitti zavallı" bu sözü söyleyen kişide hangi duygu hakimdir?

Dedemin Karabaş ve çomar adında iki köpeği vardı. Cümlesinde hangi kelimede yazım yanlışı vardır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha fazla sözcükle yazılmıştır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı yoktur?

Hangi sözcüğün ilk hecesi diğerlerinden farklıdır?

"Annemi çok seviyorum." cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur?

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi, anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?

Hangi sözcük sessiz (ünsüz) harfle bitmiştir?

Verilen sözcüklerden hangisi tek başına cümle olabilir?

Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir