Online Test Çöz
Yazılılara İnteraktif Hazırlan

Son Eklenen Sorular

Bir maddenin içine konulduğu kapla birlikte toplam ağırlığına ne denir? Maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir? Su ve mercimek tanelerinden oluşan karışımı ................. yöntemi ile  birbirinden ayırabiliriz.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk telefon 1876 yılında kim  tarafından icat edilmiştir?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(......)  Kum ve çakıldan oluşan karışımları mıknatıs ile ayırabiliriz.(......)  Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.(......)  Soluduğumuz hava bir karışımdır.(......)  Fosiller çok kısa sürede oluşur.(......)   Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(.....) Dünya batıdan doğuya doğru döner.(.....) Ampulü icat eden Thomas Edison’ dur.(.....) Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar.(.....) İçeriğinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.(.....) Mazot ve benzin gibi maddelere gaz maddeler denir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazın.(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.(....)  Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.(....) Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(....) Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.(....) Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Yanlış yerde,yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya örnek  olamaz? Kuvvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi eskiden - yeniye doğru sıralanmıştır?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. (  ) 1- Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler çıkarır.(  ) 2- İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına, yapay ışık kaynağı denir.(  ) 3- Rüzgârda sallanan yapraklar doğal ses kaynağıdır..(  ) 4- Ay ışık kaynağıdır.(  ) 5- Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar. Aşağıdakilerden hangisi katı madde değildir? ”Dereceli kabın içinde 260 mililitrelik su var. Dereceli kabın içine taş atıyoruz. Sıvının seviyesi 399 mililitreye çıktı.”Dereceli kabın içine atılan taşın hacmi kaç mililitredir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarını anlatan öncü kuruluşumuz hangisidir? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi suyu emmez? Sıvı maddelerin ölçü birimi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.   (    ) Soluduğumuz hava bir karışımdır.(    ) Karışımı oluşturan maddelerden özelliklerini kaybetmez.(    ) Saf maddeler en az iki maddeden oluşur.(    ) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.(    ) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir? “Meslekler, toplumun ……………......doğmuştur.”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki teknolojik ürünün hangisinden her alanda yararlanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan biri değildir? Karpuzun soframıza ulaşım süreci aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hangisi teknolojik ürünlerin doğru kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan değildir? Geçmiş günümüze iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? Ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Türkiye Haritasının üst ve alt kısmı hangi yönleri gösterir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır ? Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir? Sinema, gezi, tiyatro, oyun vb. etkinlikler......................ihtiyaçlarımızdandır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak sürdürülen işlerin her birine………………..……denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yeme, içme, giyinme ve barınma ……………….…ihtiyaçlarımızdandır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere…………….…denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Satılan gıdaların üzerinde hangi bakanlığın izni olmalıdır?  Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına ne­den olan doğal afet hangisidir?  Bir ürün alırken dikkat etmemiz gereken özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi dikkat etmemiz gereken özelliklerden değildir?  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D; yanlış olanlara Y yazınız. (   ) İsteklerimiz, temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir.(   ) Samuel Morse ampulü bulan kişidir.(   ) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olmaz.(   ) İnsanlar, beşeri unsurlar oluştururken doğal dengeyi bozabilir.(   ) Sel, heyelan, çığ gibi afetlerin oluşmasında insanların da etkisi vardır. Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine ………….….denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”Bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Peygamberimizin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin insani özelliklerinden değildir?