Online Test Çöz
Yazılılara İnteraktif Hazırlan

Son Eklenen Sorular

It’s .............. and .............. in summer.  Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in rengidir?  Old = ?Yukarıdaki kelimenin eş anlamlısı hangisidir? I’m a ................. . I work at a school.  It is rainy. I need my ............. Haftanın ilk günü hangisidir? Bir haftada kaç gün vardır? Aşağıda verilen şıklardan hangisinde İlkbahar mevsiminin ayları doğru olarak verilmiştir? 06:15 What time is it? My uncle is a cooker. He works ………………………  I'm nurse. I work  ………………………………… Kur’an-ı Kerim’in ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Oruç ayı hangi aydır? ”Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? "Çalışırım, ................... yardımına güvenir ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir? Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir? Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Allah’ın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir? Mekke’de bulunan Kabe’yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Muhammed’in anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir?  Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır? Besmelenin anlamı nedir? ”Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allah’ın varlığı ve birliğinin konu edildiği ……………….. gelir.”Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dinin etkisi ile ortaya çıkan musiki türü aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve Sıddık lakabı olan kimdir? Yaklaşık on yıl Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunan sahabi kimdir? Müslüman olan Peygamber Efendimiz’in sohbetine katılan kişilere ne ad verilir? Bir ameli yapmaya yönelmeye ve yapma amacına ne denir? İbadetleri Allah’ı görüyormuş gibi yapmaya ne ad verilir? Evlenmesi Ticaretle uğraşması çarşı ve pazara gitmesi Peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir? Peygamber Efendimiz “Sizden biriniz kapısı önünde akan ve hergün içinde beş defa yıkandığı ırmak gibidir” diye tanımladığı ibadet hangisidir? Dinimiz maddi ve  manevi temizliğe önem vermiştir. Buna göre İslamda temizliğe genel olarak ne ad verilir? Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan sözü doğru olandır”hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır? Tutum ve davranışlarda sadece Allah cc rızasını gözetmeye ne denir? Namaz ibadeti Hz Muhammed’in peygamberliğinin kaçıncı yılında  hangi olayla tüm Müslümanlara farz kılındı? Günde 5 vakit kılmamız emredilen namaz Kur’an da hangi kelime ile ifade edilir? Hz Peygamber “din samimiyettir” buyurmuştur. Sahabilerde”kime karşı ya Resulallah” diye sorar.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sahabiye verdiği cevaptır? Aşağıdakilerden hangisi Allah cc sevgisinin bir sonucu olabilir? Devletin dini kurallara göre yönetildiği yönetim şekli hangisidir? Yönetme yetkisinin tek bir kişiye ait olduğu yönetim tarzı nedir?