ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Son Eklenen Sorular

Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitapların gönderiliş amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir?  Resul ve Nebi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki peygamber-suhuf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  İlahi kitapların İlk  inenden başlayarak son inene doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Diğer adı Yeni Ahit’tir. Matta, Markos, Lukas ve Yuhanna yazıtları ile bilinir, dili İbranicedir. Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Özellikleri verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Adem topraktan yaratan Rabbimiz bütün meleklere O’na secde etmelerini istemiş şeytan dışında hepsi secde etmiştir.Yukarıda verilen bilgilere göre şeytan neden secde etmemiştir? Aşağıdakilerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir? Kur’an’da adı geçen peygamber sayısı kaçtır? Aşağıdaki peygamberlerden hangisi resul peygamberlerden  değildir.?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız(      ) Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını Cebrail(a.s) ile peygamberlerine ulaştırmasına tebliğ denir.(      ) Peygamberler melekler arasından seçilseydi, daha çok insan Allah’a inanırdı.(      ) Hz. İbrahim Allah’ın gönderdiği resul peygamberlerdendir.(      ) Hz. Ali (a.s) kendisine suhuf verilen peygamberlerden bir tanesidir.(      ) Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilmiştir ve Yahudiliğin kutsal kitabıdır. “Allah (c.c.) insanlara, emir ve yasaklarını elçileri aracılığı ile bildirmiştir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? “Elbiselerin,ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. “Yukarıda anlatılan ‘namazın şartlarından’ hangisidir? Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin temel sebebi nedir? İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?  Aşağıda verilen İlahi Kitap – Peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki verilen Suhuf-Peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   Aşağıdakilerden hangisi Allah niçin Vahiy Göndermiştir sorusunun cevabı olamaz? - Ahd-i Cedid olarak bilinir.-Hz. İsa’ya verilen ilahi kitaptır.-Matta, Markos, Luka  veYuhanna diye 4 Tanedir.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki İlahi Kitaplardan hangisine aittir? Senden önce gönderdiğimiz bütün Peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin diye vahy etmişizdir.”Yukarıdaki ayette Peygamberlerin getirmiş olduğu hangi ortak ilkeden bahsedilmiştir? Kuran-ı Kerim ile ilgili hangisi yanlıştır? “Peygamberlerin hepsi, aynı hedeflere ulaşmak, aynı amaçları gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir.”Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin bildirdiği ortak ilkelerden birisi değildir?   “İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir. İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.”Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Allah’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara ………denir. Aşağıdakilerden hangisi sahife (suhuf) gönderilen peygamberlerden değildir? Peygamberlere gelen mesajların ortak amaçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu mesajların ortak amaçlarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamberlere örnek değildir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıda verilen ifadelerde doğru olan cümlenin önüne (D), yanlış olan cümlenin önüne (Y) koyunuz.(….) Yüce Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen kitaplara ‘’İlahi kitaplar’’ denir.(….) Peygamberler bazen yalan söylemişlerdir.(….) Kuran’da 25 tane peygamberin adıg eçiyor.Demek ki Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar yeryüzüne sadece 25 peygamber gönderilmiştir.(….) İnsanların yaratılış amacı Allah’a inanmak, ibadet etmek ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır.( .... ) Medyumlar ve falcılar geleceğe yönelik objektif bilgiler aktarabilirler. ……………….peygamberlik, nebilik, elçilik demektir.. Hz. Musa’ya gönderilen kutsal kitap …………………….…tır. ………………... Allah tarafından  peygamberlere sayfalar halinde gönderilen kutsal metinlerdir. Cebrail(a.s) vasıtasıyla peygamberlere ulaşan ilahi mesajlara ………………..…denir. Allah tarafından insanlar içinden seçilen, onları doğru yolu ileten kişilere ………….................denir. Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir? Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır? Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir? Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır?