ONLİNE TEST ÇÖZ
Sınavlara İnteraktif Hazırlan

Son Eklenen Sorular

Aşağıdaki organeller ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? “Dünya’dan bakıldığında bir arada görülen yıldız kümelerine…………denir”   Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Mayoz bölünme sırasında kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir? Biitkini hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? Arı– Ayı – Sincap canlıların vücut hücrelerinde, aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz? Bir canlının yapılarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz? Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçları arasında yer almaz? Müslüman olmayan ailelerin çocukları çok küçük yaşlarda alınıp, hem ilmi yönden, hem de dini yönden eğitilirdi. En akıllı olanları, Enderun Mektepleri’ne, diğerleri ise ilk önce Acemioğlanlar'a, Oradan da Yeniçeri Teşkilatı'na alınırdı. Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu sisteme ne ad verilirdi? - Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi- Anadolu Türk Birliğinin bozulması- Balkanlardaki Türk ilerleyişinin durmasıYukarıda verilen gelişmeler, aşağıdaki hangi olayın sonucuna bağlanabilir? Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin günümüzde hangi bakanlıklarla benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.Sadrazam          BaşbakanKazasker            Adalet BakanıDefterdar           ......?......Buna göre şemadaki boş yere, aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Osmanlı Devleti’nde divan toplantılarında büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını yapan devlet görevlisi hangisidir? “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.”Yukarıdaki atasözünde iletişim ile ilgili olarak anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile birlikte kurulan beyliklerden biri değildir? Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz.  (      )   Etkili bir iletişim için önce kişinin kendisi ile başlar.(      )   Devşirme Sistemi Osmanlı’daki askeri sistemin adıdır.(      )   İletişimin kaliteli olabilmesi için iyi bir dinleyici olmak önemlidir.(      )   Osmanlı Devleti’nin hızla gelişip güçlenmesi Tımar Sistemi sayesinde olmuştur.(     )    Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerdendir. Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz.  (      )  Beden dili, jest ve mimik kullanmak iletişimi güçlendirir.(      )  Osmanlı’ya katılan ilk beylik Dulkadiroğulları’dır.(      )  Osmanlı’nın Avrupa’daki ilk toprağı Çimpe Kalesi’dir.(      )   Başkalarına karşı ön yargılı olmak iletişimi kolaylaştırır.(      )   İletişim kurabilmenin en etkili yolu empati kurmaktır. ·         Bursa’yı fethederek başkent yaptı.·         İlk kez divan teşkilatını kurdu.·         İznik’te ilk medreseyi açtı.Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında  gerçekleşmiştir? Anayasamızın 28. maddesindeki ‘’basın hürdür san­sür edilemez’’ ifadesinin anayasamızda yer alması­nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Basın özgürlüğünü sağlamak  Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir? Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin, coğrafi konumuyla ilgili olan madde hangisidir? Osmanlı Devlet’inde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan kazasker,medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulu ‘ ndaki karşılığıaşağıdakilerden hangisidir? Anadolu Selçuklularının yıkılma sebeplerinden hangisi iç siyasi çekişmelerden kaynaklandığını ifade etmektedir? Aşağıda verilen kuruluş dönemi gelişmelerinden hangisi Gaza ve cihad politikası kapsamında HAÇLILARLA karşı gerçekleşen bir siyasi mücadele DEĞİLDİR? Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Televizyon programındaki bir haber veya içeriğin  çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceği endişesi duyuyorsanız şikayetinizihangi kuruma iletmelisiniz? Aşağıda verilenlerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biridir? Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? Aşağıdakilerden hangisi Cinler için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi “Melek” kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir? Peygamberimizin “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın” hadisinin ana düşüncesi nedir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?  Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?  Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görür, her kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını eksiksiz görecektir. (Zilzal Suresi 7,8)Yukarıdaki ayet Allah’ın özelliklerinden en çok hangisine işaret etmektedir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, ölüyü defnettikten sonra: " Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz; çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir" buyurmuştur Yukarıdaki ayette bahsedilen melekler hangileridir? Kiramen Katibin adlı melekler tarafından yazılan ve insanın ömrü boyunca yaptığı her şeyi kaydeden şeye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi şeytanın doğru yoldan saptırmak için kullandığı yöntemlerden biri değil­dir?  Ahiret gününde sevap ve günahların ölçüleceği sembolik teraziye ne ad verilir? Hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir? Sorgu melekleri hangileridir? İslam inancına göre öldükten sonra dirilmeyle başlayacak olan ebedi hayata ne denir?