S:1

İslama davetin gizli dönemi hangi yıllar arasındadır?

İslama davetin gizli dönemi hangi yıllar arasındadır? sorunun cevabı "610 - 613" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Sıvı haldeki bir maddenin çevreden ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Bunun sonucu olarak töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını bilemez. İşte bunun içindir ki...Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipine örnek yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor Anadolu Selçukluları döneminde, şehirler arasında tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ovada, Grijgale gelen yollardan bir toz dumandır kalkıyordu. Nice bin atlı, imdada koşuyor sanılırdı. Düşman, bu hâli görünce şaşırdı. İki ateş arasında kaldığını anladı. Hâlbuki toz duman içinde yaklaşanlar ancak on beş gaziydi. Bozgun başladı.Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,06 ondalık kesrinin yüzdelik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammedin 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etme nedenleri arasındadır? Kelam ilminin mütekaddîmin ve müteahhirin dönemleri şeklinde isimlendirilmesinde aşağıdaki âlimlerden hangisi dönüm noktası kabul edilmiştir? Gözlem evleri iyi bir gözlem yapabilmek için şehirlerden uzak yerlere kurulmalıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? 40 derece doğu meridyeninde bulunan bir yerde yerel saat 22.00 iken , 15 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır? Sınavda aşağıdakilerden hangisi başarımızı olumlu yönde etkiler? Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? Taze ve doğal beslenmek isteyen birisi hangisini yapmamalıdır? Türkiyede bütçenin hazırlanması ve yasallaşmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü olmaz? Milliyetçi edebiyat, Türkçülük fikrinin hâkim olduğu, sanatçılarının halka yönelerek yerli kaynaklardan yararlandığı, Türk milletinin maddi ve manevi değerlerini ön planda tuttuğu edebiyattır. Milli edebiyat ise milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çerçevesinde işleyen bir edebiyattır. Bu iki kavram kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birleşmektedir. Ayrıldıkları nokta ise millî olma, milliyetçi olma anlayışlarındadır.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? 25 Fen sorusunun 16 tanesini doğru cevaplayan Emre soruların % kaçını doğru yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir? Gülizar 14 yaşındadır. Ebru Gülizar dan 6 yaş büyük olduğuna göre, Ebru kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikâyetlenme anlamı vardır? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türlerini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Soluk borusu ile yemek borusu yan yanadır. Yutulan yiyeceklerin soluk borusuna değil de yemek borusuna gönderilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar? Erdem şimdi 12 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Aşağıdakilerin hangisi masalın özelliklerinden değildir? Ağır adımlarla kahveye girdi Hasan. Olanları düşündü bir süre. Otursam mı, oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz. Babadan kalma eski ama şirin tütün tabakasını çıkardı. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıla okuldan eve geldi. Defterinden kullanılmamış birkaç yaprak arttı ve uçak yaptı. Buzdolabını açtı. Kapağını kapatmadan su içmeye gitti. Odasına geçti. Gardolabını açtı. Kıyafetlerinin bir tanesinin rengini hiç sevmiyordu. Keserek bebeğine elbise yaptı.Anlatılan metinde hangi kaynağın israfı yapılmamıştır? Yüklem,bir kelimeden oluşabileceği gibi kelime grubundan da oluşabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek vardır? Ses nasıl yayılır? Atatürk ... halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir. demiştir.Atatürkün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir? Uluslararası Para Fonunun (IMF) merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda kök hücreler bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Embriyonun erken dönemlerinde elde edilen kök hücreler embriyonik kök hücresi olarak adlandırılır.Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler için,I. Sınırsız bölünebilir.II. Kendini yenileyebilir.III. Organ ve dokulara dönüşebilir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken kural nedir? Ebu Selemenin vefatı üzerine Peygamberimizle evlenen, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan annemizin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? ..........................., krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Uzun süre yüksek sese maruz kalan insanlarda aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? Bu resim daha güzeldir." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir