Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Arap toplumunda yerleşik yaşamsürenlere ne ad verilirdi?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Arap toplumunda yerleşik yaşamsürenlere ne ad verilirdi? sorunun cevabı "Hadarî" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesimiz korunur? Aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda ilk sözcük hangisi olur?“bilgi – okul – yuvasıdır – ve – sevgi” I. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmakII. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamakIII. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve hatırlarını sormakIV. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunmakYukarıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir? 1 saat=………….. dk1 gün=…………….saat3 dakika=………….snYukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi  gelemez? Et, süt, yumurta ve balık ………………………………… bakımından zengindir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal yararlarından biridir?  “Yemeğimi az yiyince annem kızdı.” cümlesinin sebebi hangisidir? Hangisi bir vitamin çeşidi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) sözcük yer almıştır? (I) İslamiyet’in etkisiyle 13. ve 14. yüzyıllarda tasavvufi metinler ortaya çıkmıştır. (II) İslamiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş; din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. (III) Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. (IV) Bu sebeple oluşturulan metinlerde halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. (V) Bu dönemin bütün eserleri nesir biçiminde oluşturulmuştur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bir kutunun içinde 40 tane çikolata vardır. Bu kutunun boşken kütlesi 200 gramdır. Çikolata ile doluyken 680 gramdır. Buna göre 1 çikolatanın kütlesi kaç gramdır? "6 Mayıs Perşembe"Yukarıdaki takvim yaprağına göre hangisi yanlıştır?