Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisininMürcienin doğuşunda etkili olduğusöylenemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisininMürcienin doğuşunda etkili olduğusöylenemez? sorunun cevabı "Müslüman olmayan milletlerin eleştirilerine karşı İslam’ı savunma isteği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Çok fazla bilgisayar, tablet vb şeylerle oyun oynayan çocuklarda aşağıdaki zararlardan hangisi meydana gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi iyi insan özelliklerinden değildir? Günde 6 metre duvar ören bir inşaat ustası, 11 günde kaç metre duvar örer? Toplumumuzdaki örf ve adetlere baktığımızda dinin ve inançların çok büyük etkisi olduğu görülmektedir. Sosyal hayatımızdaki örf ve âdetler, dinî kurallarla beraber anılmaktadır.Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Hangi atasözünün gerçek anlamında da kullanımı vardır? • Hiçbir varlığa benzemez.• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir? ‘’Standartlara uygun kaliteli mallara …………… damgası vurulur.’’ cümlesinde noktalı yere hangi sözcük getirilmelidir ? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize.................. unvanını vermiştir. Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they don’t have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their children’s Internet habits.Which one is true according to the text?