S:1

Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtkandır?

Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtkandır? sorunun cevabı "Cam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Çevresi 40cm olan bir karenin alanı kaç cm2dir? The doctor: “Come to the hospital next week.”The doctor told me to come to the hospital - - - -. o Tanrıların sayısı belirsizdir.o Her Tanrının bir görevi vardır.Yukarıdaki bilgiler hangi inanç biçimine aittir? Hangi cümlenin sonuna nokta konmaz? “El”  sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır?  “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”(Necm suresi, 39. ayet)Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi bu ayetin anlamıyla ilişkilidir? He - - - - tells lies. He hates lying.  Okulumuzda 489 kız öğrenci, kız öğrencilerden 97 az erkek öğrenci vardır. Okulumuzun mevcudu kaçtır? Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatörler arasında yer almaz?  Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şiir hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Murat wouldn’t be ill if - - - - . Okulunun kuş bakışı görünümünü kabataslak yani ölçeksiz olarak kâğıt üzerine çizen öğrencinin bu çalışmasına ne ad verilir? I.  Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya başlamıştır.II.  Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.III.  Hutbe okutmak, para basmak hükümdarlık sembollerindendir.IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bilgisayarı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyız? Ülkemizin başkenti hangisidir? “Kafasındaki kocaman şapkayla etrafı göremiyordu.” Cümlesinde hangi sözcük varlığın özelliğini belirtmektedir? Bir sporcu 5582 m koşmuştur. Bu sporcunun 8 km koşmuş olması için daha kaç m koşması gerekir?  "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda yargı kurumları (ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, cumhuriyet savcılğı, icra ve iflas daireleri) tarafından sorunlar çözümlenmektedir." Aşağıdakilerden hangisi yargı kurumları tarafından çözümlenen bir sorundur?  Zekât ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ayva-Çilek-Badem sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralandığında baştan ikinci sözcük hangisi olur? “Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar.” (Mü’minûn suresi, 1- 5. ayetler)Yukarıdaki ayette, müminlerin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? İki kapak arasına getirilmiş Kur’an nüshalarına ne ad verilir?  Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir? "Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk ulusuna canımı vereceğim." sözleri Atatürk’ ün hangi özelliğini yansıtmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Musa (A.S) gönderilen kitabın bir özelliği değildir. Zelzele, dün gece, İstanbul’u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa, bunun cana kastetmiş müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor. Öyle ya! Muharebelerde düşmanı, dalgın karargâhları topa tutmak ve hırsızın soyacağı evin duvarına tırmanmak için intihap ettiği (seçtiği) saat, hemen daima zelzelenin de harekete geçmek için beklediği saattir: Gecenin ilerlemiş bir saati!Fıkra türündeki bir metinden alınan bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Juila     : - - - -Peter    : No,I don’t .Do you have any ideas?Juila     : Yes. Maybe we can go out and enjoy together.Peter    : I’d love to. I’ll call you to determine the time. Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı 2k5m sayısı 9'a kalansız bölünebildiğine göre k+m toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Sana gitme demeyeceğimÜşüyorsan ceketimi alGünün en güzel saatleri bunlarYanımda kal. Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir? İçerisinde kendisinden başka madde olmayan maddelere ne denir? “Bu güzel havada,dışarı çıkmayı hepimiz istedik.” Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir?    Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir? “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesi neyin okunuşudur? Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir? • Laktoz•  Glikoz•  Maltoz•  FruktozYukarıda verilenlerden kaç tanesi monosakkarittir? Aşağıdakilerden hangisi havayı kirletir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir